Bộ Văn hoá - Thông tin, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành