Chính phủ Niu Di-lân, Phạm Thị Hải Chuyền

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.