Chính phủ nước Cộng hoà Ca-dắc-xtan, Cao Đức Phát

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành