Chính Phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành