Thoả thuận, Thông tấn xã Việt Nam

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.