Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Người ký