Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Charlene Barshefsky

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Người ký