Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Giulio Terzi

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Người ký