Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Joop Atsma

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.

Người ký