Võ Ngọc Thanh, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Người ký