Chia sẻ CSDL qua Restful API Services

CSDL vanbanphapluat.co sẵn sàng cung cấp miễn phí và chia sẻ toàn bộ CSDL văn bản cho các đơn vị, đối tác có nhu cầu sử dụng dữ liệu.

Nhằm phổ biến hiểu biết pháp luật và đóng góp cho cộng đồng, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ toàn bộ CSDL này miễn phí thông qua bộ công cụ Restful API services bên dưới.

Vui lòng sử dụng đúng mục đích và để lại nguồn về website của chúng tôi.

Trân trọng.


1. Lấy danh sách danh mục dùng chung

Url APIMethodTham sốMô tảVí dụ
/api/csdlGET|POSTKhôngLấy toàn bộ danh mục csdlget all
/api/loaivanbanGET|POSTKhôngLấy toàn bộ danh mục loại văn bảnget all
/api/coquanbanhanhGET|POSTKhôngLấy toàn bộ danh mục cơ quan ban hànhget all
/api/linhvucGET|POSTKhôngLấy toàn bộ danh mục lĩnh vựcget all
/api/nguoikyGET|POSTKhôngLấy toàn bộ danh mục người kýget all
/api/tinhtranghieulucGET|POSTKhôngLấy toàn bộ danh mục trình trạng hiệu lựcget all

2. Tìm kiếm văn bản

Có thể kết hợp nhiều tham số tìm kiếm để lọc & tạo kết quả tìm kiếm chính xác nhất

Url APIMethodTham sốMô tảVí dụ
/api/searchGET|POSTkwdTìm văn bản qua từ khóa tìm kiếmTìm văn bản với từ khóa "Nghi Dinh"
rSố bản ghi lấy vềlấy về 10 bản ghi với từ khóa "Nghi Dinh"
pTrang cần lấylấy về 10 bản ghi trang số 2 với từ khóa "Nghi Dinh"
cqlấy theo cơ quan ban hànhlấy văn bản theo cơ quan ban hành Bộ Thể thao và du lịch
klấy theo kiểu văn bảnLấy toàn bộ kiểu dữ liệu = Công Văn
lvlấy theo lĩnh vựcLấy toàn bộ lĩnh vực = Văn hóa - Xã hội
nklấy theo người kýLấy toàn bộ người ký = Đỗ Minh Hưng
ttlấy theo người kýLấy toàn bộ tình trạng = Chưa có hiệu lực
llấy theo loại văn bảnLấy toàn bộ loại văn bản = Quyết định

3. Lấy thông tin chi tiết văn bản

Url APIMethodTham sốMô tảVí dụ
/api/vanban/{uid?}GET|POSTuidLấy về thông tin chi tiết văn bản qua UIDThông tin chi tiết văn bản