Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11

Ordinance No.01/2002/PL-UBTVQH11 of October 04, 2002 amending Article 22 and Article 23 of The Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution

Nội dung toàn văn Ordinance No.01/2002/PL-UBTVQH11 of October 04, 2002 amending Article 22 and Article 23 of The Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution


THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 01/2002/PL-UBTVQH11

Hanoi, October 04, 2002

ORDINANCE

 AMENDING ARTICLE 22 AND ARTICLE 23 OF THE ORDINANCE ON PREFERENTIAL TREATMENT FOR REVOLUTIONARY ACTIVISTS, FALLEN HEROES AND THEIR FAMILIES, WAR INVALIDS, DISEASED SOLDIERS, RESISTANCE WAR ACTIVISTS AND PEOPLE WITH MERITORIOUS SERVICES TO THE REVOLUTION
(No. 01/2002/PL-UBTVQH11 of October 4, 2002)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, 10th session.
This Ordinance amends and supplements Article 22 and Article 23 of the August 29, 1994 Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution.

Article 1.- To amend and supplement Article 22 and Article 23 of the Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution:

1. Article 22 shall be amended and supplemented as follows:

"Article 22.-

People with meritorious services to the revolution prescribed in Clause 7, Article 1 of the Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution are those who had merits in assisting the revolution during difficult and dangerous time, and were awarded by the State the "Fatherland Acknowledges the Services" badge or the "Meritorious Services" certificates, or the "Resistance War" Order or Medal.

2. Article 23 shall be amended and supplemented as follows:

"Article 23.-

1. People with meritorious services to the revolution, who were awarded by the State the "Fatherland Acknowledges the Services" badge or the "Meritorious Services" certificates, shall be entitled to enjoy monthly allowances and preferential treatment regimes like next of kin of fallen heroes.

2. People with meritorious services to the revolution, who were awarded by the State the "Resistance War" Order, shall be entitled to enjoy monthly allowances and other preferential treatment regimes as prescribed by the Government.

3. People with meritorious services to the revolution, who were awarded by the State the "Resistance War" Medal, shall be entitled to enjoy lump-sum allowances. The levels and time limits for payment of such allowances shall comply with the Government’s regulations."

Article 2.- This Ordinance takes effect as from January 1, 2003.

Other previous regulations, which are contrary to this Ordinance, are hereby annulled.

Article 3.- The Government shall specify and guide the implementation of this Ordinance.

ON BEHALF OF THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Nguyen Van An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2002/PL-UBTVQH11

Loại văn bản Pháp lệnh
Số hiệu 01/2002/PL-UBTVQH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/10/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2005
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2002/PL-UBTVQH11

Lược đồ Ordinance No.01/2002/PL-UBTVQH11 of October 04, 2002 amending Article 22 and Article 23 of The Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Ordinance No.01/2002/PL-UBTVQH11 of October 04, 2002 amending Article 22 and Article 23 of The Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution
Loại văn bản Pháp lệnh
Số hiệu 01/2002/PL-UBTVQH11
Cơ quan ban hành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Người ký Nguyễn Văn An
Ngày ban hành 04/10/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2005
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Ordinance No.01/2002/PL-UBTVQH11 of October 04, 2002 amending Article 22 and Article 23 of The Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution

Lịch sử hiệu lực Ordinance No.01/2002/PL-UBTVQH11 of October 04, 2002 amending Article 22 and Article 23 of The Ordinance on preferential treatment for revolutionary activists, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution

  • 04/10/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực