Quyết định 11/2012/QĐ-UBND

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn đã được thay thế bởi Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2015.

Nội dung toàn văn 11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 259/TTr-TNMT ngày 20/02/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Đối với các phường Bình Định, Đập Đá:

- Hạn mức đất ở để giao đất mới: không quá 140m2.

- Hạn mức đất ở để công nhận quyền sử dụng đất: 250m2.

2. Đối với các phường Nhơn Thành, Nhơn Hưng và Nhơn Hòa:

+ Hạn mức đất ở để giao đất mới: không quá 200m2.

+ Hạn mức đất ở để công nhận quyền sử dụng đất: 300m2.

3. Các xã còn lại thuộc thị xã An Nhơn: giữ nguyên theo hạn mức đất ở để giao đất mới và công nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2012
Ngày hiệu lực20/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Lược đồ 11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành10/04/2012
       Ngày hiệu lực20/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc 11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn

          Lịch sử hiệu lực 11/2012/QĐ-UBND bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn