Thông báo 238/TB-UBND

Thông báo 238/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 238/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 238/TB-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA Đ/C NGÔ THỊ THANH HẰNG – THÀNH ỦY VIÊN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HUYỆN THƯỜNG TÍN

Ngày 01/7/2010, đ/c Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì buổi làm việc của UBND Thành phố với lãnh đạo huyện Thường Tín về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, các hoạt động Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội của Huyện.

Dự buổi làm việc có đ/c Phó Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, đ/c Phó Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đ/c Phó Văn phòng UBND Thành phố.

Lãnh đạo huyện Thường Tín có đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND Huyện, đ/c Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo Văn phòng UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan của Huyện.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Thường Tín, ý kiến các đại biểu dự buổi làm việc, đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Huyện Thường Tín là huyện giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống hiếu học, đang chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế. UBND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao UBND Huyện dưới sự lãnh đạo của việc Huyện ủy, HĐND Huyện đã chủ động triển khai công tác văn hóa – xã hội. Huyện đã hoàn thành kế hoạch xóa nhà hư hỏng dột nát của hộ nghèo, giảm hộ nghèo; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, duy trì quy mô và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực xây dựng mới thay thế phòng học cấp 4 xuống cấp, quan tâm thành lập và đưa vào hoạt động nhiều trung tâm học tập cộng đồng; quan tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn; bảo tồn và phát huy tác dụng di tích lịch sử - văn hóa, gắn phát triển du lịch với các làng nghề truyền thống; duy trì phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động cụ thể kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, gắn với kỷ niệm 630 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

2. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010:

Đây là giai đoạn nước rút kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Đề nghị UBND huyện Thường Tín dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND Huyện rà soát các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng năm 2010; đề xuất nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, đảm bảo an sinh xã hội báo cáo Huyện ủy đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 21.

3. Về những nội dung nhiệm vụ cụ thể lĩnh vực văn hóa – xã hội;

3.1. Về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

- Tăng cường tuyên truyền, vận động trong Đảng, trong cán bộ công chức, thành viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân, để nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là với gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo bền vững; tổ chức tốt việc chuyển quà tặng của Thành phố đồng thời khuyến khích vận động, huy động mọi nguồn quà tặng khác để chuyển tới các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; trước hết là giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp ứng xử văn hóa, chỉnh trang, đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh – sạch – đẹp; Tổ chức tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/4/2010 của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội của địa phương, tập trung vào những công trình thiết thực đối với đời sống nhân dân ở làng xã (đường làng ngõ xóm, cấp thoát nước, thủy lợi, trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa v.v.). Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại Huyện và các xã, thị trấn, đặc biệt trong 10 ngày Đại lễ (từ 01/10 đến 10/10/2010); chú trọng khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân tổ chức lễ hội tại các làng, xã, đình chùa, đền thờ các anh hùng, các thành hoàng làng có công giữ nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ mỗi nhà, mỗi làng xã trong toàn Huyện.

- Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm.

3.2. Về công tác Giáo dục và Đào tạo:

- Tập trung giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo, cả giáo dục đại trà và đào tạo học sinh giỏi.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch 79/KH-UBND của UBND Thành phố về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học của Huyện đủ theo yêu cầu; khắc phục ngay tình trạng thiếu giáo viên bộ môn hoặc giáo viên dạy chéo môn, không đảm bảo chất lượng. Giao UBND huyện Thường Tín rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên những bộ môn còn thiếu (địa lý, tin học). Giao Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường học các cấp học, ngành học, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới để thay thế phòng học cấp 4 xuống cấp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố và Kế hoạch 86/KH-UBND của UBND Thành phố trước khai giảng năm học mới 2010 – 2011. Với mỗi dự án xây dựng trường học, lập quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia; hoặc phân kỳ đầu tư đến khi hoàn thành toàn bộ. Ngay từ bây giờ, lập kế hoạch đầu tư xây dựng trường học cho năm 2011 báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, đề xuất ngân sách đầu tư của Thành phố, giảm ngân sách đối ứng đối với các huyện có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn, báo cáo UBND Thành phố.

- Tiếp tục triển khai cụ thể thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2015, Đề án Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội (2009 – 2015) đã được HĐND Thành phố thông qua.

- UBND Huyện tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện để các trường học đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 12/5/2010 của UBND Thành phố về Tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức và nếp sống cho học sinh.

3.3. Về Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao đến tất cả các xã, thị trấn, thôn, làng; quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

- Vận dụng nhiều biện pháp, hình thức hiệu quả để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, thực sự có chất lượng, có tác dụng thiết thực trong mỗi gia đình, cộng đồng làng xã; quan tâm chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội.

- Rà soát các di tích lịch sử - văn hóa, lập danh mục ưu tiên đầu tư, tu bổ, tôn tạo, sử dụng vốn ngân sách kết hợp với huy động nguồn xã hội hóa. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, nếp sống văn hóa, phát huy giá trị di tích.

- Chăm lo phát triển phong trào thể thao, nhất là những môn thể thao có ưu thế của Huyện; tổ chức nhiều giải thể thao từ làng xã tới cấp huyện để động viên phát triển thể thao quần chúng; chú trọng đầu tư có trọng điểm thể thao thành tích cao.

3.4. Về Công nghệ thông tin:

Tiếp tục thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo Chỉ thị 13 – CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch 80/KH-UBND và UBND Thành phố. Giao UBND huyện Thường Tín phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đồng bộ cả ba mặt: đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng phần mềm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thường Tín để thực hiện.

4. Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Thường Tín:

4.1. Các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Về hỗ trợ kinh phí hoạt động: Thành phố đã quyết định hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cơ sở trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho các quận huyện, thị xã, phường xã, thị trấn. Yêu cầu UBND huyện Thường Tín quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

4.2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

- Về hỗ trợ vốn thực hiện các nhiệm vụ: Đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; Thực hiện đề án Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; Thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo; Đầu tư nâng cấp, sửa chữa trường học; Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trường học và nhà vệ sinh trường học: Đồng ý về chủ trương. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Sở Tài chính đề xuất cụ thể, báo cáo UBND Thành phố.

- Yêu cầu UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho năm 2011, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất).

4.3. Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng khu Trung tâm Văn hóa thể thao của Huyện: Thành phố đã đồng ý về chủ trương. UBND huyện khẩn trương hoàn thiện dự án trình phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn từ nguồn Chương trình mục tiêu của Thành phố.

- Tu bổ tôn tạo Chùa Đậu: Yêu cầu UBND huyện xây dựng quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo Chùa Đậu, thực hiện theo đúng Luật Di sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Sở Tài chính đề xuất cấp bổ sung vốn thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

- Các dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ Nguyễn Trãi, Đình Khánh Vân, Đền – Bến Chương Dương: Đồng ý về chủ trương; yêu cầu UBND huyện Thường Tín lập dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Về các nhà văn hóa làng: Giao UBND huyện Thường Tín lập Đề án chung về xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả nhà văn hóa thôn làng, theo hướng Nhà văn hóa đa năng, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND Thành phố.

4.4. Lĩnh vực Thông tin và truyền thông:

Về việc nâng cấp hệ thống truyền thanh: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội rà soát, thống kê thực trạng sử dụng các thiết bị thông tin và truyền thông trong dân cư (điện thoại, máy tính, máy thu thanh, thu hình), đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Ban VHXH HĐND TP;
- Các Sở: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, TT&TT;
- VP BCĐQG KN 1000 năm TL;
- HU, HĐND, UBND h. Thường Tín;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP;
- P. VHKG, KT, TH;
- Lưu: VT, VHKGv.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Đình Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu238/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2010
Ngày hiệu lực08/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 238/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 238/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu238/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Đình Hồng
        Ngày ban hành08/07/2010
        Ngày hiệu lực08/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 238/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 238/TB-UBND kết luận chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

             • 08/07/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực