Điều ước quốc tế Khongso

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Bản quyền quốc gia nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Nội dung toàn văn Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Việt Nam Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1998


BẢN GHI NHỚ

HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN KỀ KẬN GIỮA CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỤC BẢN QUYỀN QUỐC GIA NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Cục Bản quyền tác giả nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Và Cục Bản quyền Quốc gia nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa,

- Trên tinh thần hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước;

- Ý thức được tầm quan trọng của quyền tác giả và quyền kề cận trong việc phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học;

- Mong muốn thông qua hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận đặt nền móng cho sự phát triển và phồn vinh kinh tế, văn hoá giữa hai nước;

- Ý thức được sự cần thiết mở rộng phạm vi hợp tác trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền kề cận;

Hai bên đi đến thoả thuận chung như sau:

Điều 1: Mục tiêu và hoạt động

1. Thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận;

2. Thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận, bao gồm đào tạo và trao đổi chuyên gia;

3. Đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về quyền tác giả và quyền kề cận;

4. Thúc đẩy giải quyết vấn đề chung liên quan đến quyền tác giả và quyền kề cận giữa hai Bên;

5. Thúc đẩy sự bảo hộ lẫn nhau cho công dân hai nước về quyền tác giả và quyền kề cận.

Điều 2: Phạm vi hợp tác

1. Trao đổi, phổ biến thông tin, tài liệu có liên quan đến quyền tác giả và quyền kề cận, bao gồm cả mạng thông tin điện tử;

2. Phát triển nguồn nhân lực con người trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận, bao gồm cả việc đào tạo chuyên gia;

3. Hai bên thông qua những chuyến viếng thăm lẫn nhau để cùng nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm;

4. Tăng cường hợp tác giữa hai Bên trong phạm vi quốc tế về quyền tác giả và quyền kề cận;

5. Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ của hai nước trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền kề cận.

Điều 3: Trao đổi

1. Quan chức của các cơ quan Nhà nước có liên quan về quyền tác giả và quyền kề cận của hai nước sẽ tiến hành gặp gỡ và trao đổi thảo luận trong quá trình hợp tác giữa hai Bên;

2. Hai năm một lần, quan chức hai Bên sẽ tiến hành thăm viếng lẫn nhau.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Điều khoản hợp tác này không những không được gây nguy hại đối với pháp luật và quyền lợi của mỗi Bên, mà còn không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với những văn bản pháp luật về quyền tác giả và quyền kề cận mà hai Bên hay nhiều bên ký kết với nhau.

Điều 5: Hiệu lực, sửa đổi và hoàn chỉnh

1. Bản ghi nhớ này có hiệu lực khi hai Bên ký kết thông báo cho nhau về việc thực hiện các điều khoản trong Bản ghi nhớ;

2. Hai Bên trao đổi văn bản nhanh chóng theo quy định ở khoản1 Điều này trong Bản ghi nhớ, chậm nhất không quá (06) tháng kể từ ngày hai Bên ký Bản ghi nhớ này;

3. Hai Bên có thể sửa đổi Bản ghi nhớ này thông qua trao đổi văn bản.

Bản ghi nhớ này ký tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 9 năm 1998, được làm thành hai bản, một bản bằng tiếng Trung và một bản bằng tiếng Việt. Hai bản đều có giá trị như nhau.

 

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC BẢN QUYỀN QUỐC GIA NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/1998
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật26 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Việt Nam Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1998


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Việt Nam Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1998
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhCục Bản quyền tác giả Việt Nam
        Người ký***
        Ngày ban hành14/09/1998
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật26 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Việt Nam Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1998

              Lịch sử hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác trong quyền tác giả kề kận giữa Cục Bản quyền tác giả nước Việt Nam Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 1998

              • 14/09/1998

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực