Văn bản khác 136/BC-UBND

Báo cáo 136/BC-UBND chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013

Nội dung toàn văn Báo cáo 136/BC-UBND chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế xã hội 2013 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/BC-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

BÁO CÁO

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND TỈNH; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đã chủ trì và tham dự hơn 45 cuộc họp, hội nghị:

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ban kinh tế Trung ương; Thanh tra Chính phủ; Viện nghiên cứu kinh tế xã hội. Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hà Nội.

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2012-2013; hội nghị về nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh; hội nghị giữa nhiệm kỳ UBND thị xã Tân Châu, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Đảng ủy Khối Dân chính, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực.

- Họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp lần 6 HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; họp giải quyết khiếu nại tố cáo; họp xử lý đấu thầu thuốc; họp xử lý khai thác cát ở Vĩnh Xương - Tân Châu; họp Hội đồng xổ số kiến thiết; họp thông qua quy hoạch Trung tâm công nghệ sinh học; họp xử lý tiền sử dụng đất của doanh nghiệp; họp Ban điều hành ứng dụng công nghệ cao; họp sơ kết 6 tháng về an toàn giao thông, công tác Tôn giáo và ngành Thanh tra.

Họp trực tuyến với Bộ Quốc phòng; họp trực tuyến sơ kết 6 tháng ngành Tài chính, sơ kết phòng chống HIV/AIDS và ma tuý, sơ kết Quyết định 1956/QĐ-TTg công tác Dân vận Chính quyền.

2. Ban hành các văn bản:

Trong tháng, UBND tỉnh ban hành 225 văn bản chỉ đạo điều hành, trong đó có 02 Chỉ thị và 05 Quyết định quy phạm pháp luật:

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong 7 tháng cuối năm 2013.

Chỉ thị 07/2013/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

II. Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 đầu năm 2013

1. Kinh tế

a) Sản xuất nông nghiệp

- Toàn tỉnh đã thu hoạch 158.630 ha lúa Hè Thu, đạt 67,5% diện tích xuống giống, năng suất bình quân đạt 5,68 tấn/ha (tiến độ thu hoạch nhanh hơn cùng kỳ khoảng 15.000 ha, năng xuất tương đương). Hoa màu thu hoạch 19.350 ha, đạt 80,5% diện tích xuống giống gồm rau dưa các loạị.

Các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Chợ Mới và thành phố Long Xuyên xuống giống vụ Thu Đông được 15.456 ha lúa.

Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Đã hoàn thành nạo vét 36/64 công trình; duy tu sửa chữa 59/77 công trình cống, bọng; gia cố 37/39 công trình đê, đập. Công trình mở mới diện tích sản xuất vụ Thu Đông 2013 đang triển khai 79/150 công trình, đã hoàn thành 08 công trình.

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm kiểm soát tốt, không phát hiện dịch bệnh. Ngành chức năng thực hiện công tác tiêm phòng tháng 7/2013, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các điểm giết mổ, gia cầm bày bán ở các chợ và vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh.

Tình hình nuôi trồng và chế biến thủy sản tiếp tục gặp khó khăn, thị trường tiêu thụ chưa khả quan, giá cá tra trên thị trường đang ở mức thấp, trong khi giá thức ăn vẫn ở mức cao. Nếu tình hình kéo dài, khả năng các hộ nuôi nhỏ lẽ sẽ không trụ được. Ước sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng khoảng 19.000 tấn, bằng 92% (giảm 1.550 tấn) so cùng kỳ. Nước lũ năm nay lên chậm và thấp so cùng kỳ, nên nguồn thủy sản tự nhiên chưa nhiều, ước sản lượng đánh bắt trong tháng khoảng 1.572 tấn, bằng 98% so cùng kỳ.

b) Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tháng 7 tăng 4,09% so tháng trước và tăng 11,6% so cùng kỳ, luỹ kế 7 tháng đầu năm tăng 5,05%. Giá trị sản xuất theo giá thực tế tháng 7 đạt 3.231 tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng đạt 19.984 tỷ đồng. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng bằng 89%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,9%; ngành sản xuất phân phối điện tăng 10,4%; ngành cung cấp nước tăng 16,1% so cùng kỳ.

Một số sản phẩm tăng khá so cùng kỳ: điện thương phẩm tăng 12,1%; nước máy ghi thu tăng 16,5%; quần áo may sẵn tăng 33,4%; thủy sản chế biến tăng 14,4%; rau quả đông lạnh tăng 116%. Sản phẩm giảm so với cùng kỳ là gạo ngô xay xát bằng 90%; thức ăn gia súc bằng 92%.

c) Thương mại - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 5.795 tỷ đồng, tăng 0,76% so tháng trước và tăng hơn 23% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 40.420 tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,04% so tháng trước; trong các nhóm tính chỉ số giá thì nhóm giao thông tăng cao nhất 1,18% (do tăng giá xăng dầu). Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh tăng 1,07% thấp hơn so cùng kỳ (7 tháng đầu năm 2012 tăng 1,94%).

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt gần 89 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 551,5 triệu USD, tăng 14% so cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất chủ yếu: Gạo xuất 250 ngàn tấn, tương đương 107,5 triệu USD, bằng 80,5% về lượng và bằng 75,2% về trị giá so cùng kỳ. Giá xuất bình quân gạo 5% tấm 375-385 USD/tấn; gạo 25% tấm 340-350 USD/tấn. Thị trường xuất khẩu 49 nước, tăng 10 nước so với cùng kỳ. Thủy sản xuất 102 ngàn tấn, tương đương 252 triệu USD, tăng 32% về lượng và tăng 15,7 % về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân đạt 2.550 USD/tấn. Thị trường xuất trực tiếp qua 78 nước, trong đó thị trường Châu Mỹ (14 nước) chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 53% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; Châu Âu (23 nước) chiếm 17%. Hàng nông sản xuất 5.334 tấn tương đương 6,76 triệu USD, tăng gấp 1,1 lần về lượng và tăng gấp 1,2 lần về trị giá so cùng kỳ. Hàng may mặc xuất 10,1 triệu sản phẩm tương đương 42,8 triệu USD, tăng 44% về lượng và tăng 38% về trị giá so cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt trên 8,2 triệu USD, bằng 94% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm nhập khẩu đạt trên 66,4 triệu USD, tăng 13% so cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: thuốc trừ sâu, nguyên liệu thức ăn gia súc, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, gỗ tròn.

Tổng giá trị xuất - nhập qua các cửa khẩu biên giới 6 tháng đầu năm 2013 đạt trên 572 triệu USD, tăng 35% so cùng kỳ. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là phân bón, sắt thép, vật liệu xây dựng, bách hoá tổng hợp.

d) Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 7 đạt 326,7 tỷ đồng; trong đó, thu các khoản cân đối 225,3 tỷ đồng, thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 101,5 tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng thu từ kinh tế địa bàn đạt 3.121 tỷ đồng, đạt 56,7% kế hoạch năm và tăng 4,1% so cùng kỳ; trong đó, thu các khoản cân đối tăng 2,2% so cùng kỳ, thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước tăng 8%. Chi ngân sách nhà nước trong tháng 638,6 tỷ đồng; trong đó, chi cân đối ngân sách 520 tỷ đồng, chi từ nguồn thu để lại 118,7 tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng chi 5.005 tỷ đồng, đạt 56,8% kế hoạch năm, tăng 12,2% so cùng kỳ; trong đó, chi cân đối ngân sách tăng 13%, chi từ nguồn thu để lại tăng 9%.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh kiểm soát hoạt động tín dụng đạt hiệu quả; thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng miếng được quản lý tốt, tỷ giá ngoại hối tiếp tục giữ ổn định, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng bảo đảm đúng theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng doanh số cho vay trong tháng 5.936 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 0,8%; trong đó, ngắn hạn là 5.456 tỷ đồng, trung, dài hạn là 538 tỷ đồng. Tổng dư nợ là 38.834 tỷ đồng, so với ngày 31/12/2012 tăng 7,64%, trong đó, ngắn hạn là 27.979 tỷ đồng (chiếm 72,04%), trung, dài hạn là 10.855 tỷ đồng (chiếm 27,96%). Nợ xấu hiện nay là 1.221 tỷ đồng (chiếm 3,14% tổng dư nợ), so ngày 31/12/2012 tăng 0,36 lần (tương đương 322 tỷ đồng); nợ khoanh là 57 tỷ đồng (chiếm 0,14% tổng dư nợ).

2. Văn hóa xã hội

a) Giáo dục - Đào tạo

Trong tháng, ngành Giáo dục đào tạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 phổ thông trung học, thi tuyển sinh đại học năm 2013 của Trường Đại học An Giang. Phối hợp với các địa phương khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa các công trình trường lớp học, triển khai kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, cung ứng sách giáo khoa. Bên cạnh đó, ngành đã triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các bậc học, cấp học để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; phát động "Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2014", tuyên truyền trong nhân dân về ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", ngày tựu trường của tỉnh năm nay là ngày 12/8/2013, ngày khai giảng 05/9/2013 như cả nước.

Trường đại học An Giang tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.660 sinh viên; trong đó, có 388 sinh viên thuộc hệ cao đẳng, 1.074 sinh viên đại học, 198 sinh viên các lớp đào tạo liên kết khác. Tỷ lệ tốt nghiệp của trường đạt 89%.

b) Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành Y tế đã tập trung chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng và các cơ sở điều trị thực hiện giám sát chặt chẽ, triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong tháng xảy ra 111 ca sốt xuất huyết, không có tử vong; 75 ca tay chân miệng. Lũy kế từ đầu năm xảy ra 707 ca sốt xuất huyết, 01 trường hợp tử vong (7 tháng năm 2012 là 2.522 ca, không có tử vong); 845 ca tay chân miệng, 02 trường hợp tử vong (7 tháng năm 2012 là 1.543 ca mắc, 09 trường hợp tử vong); cúm A H1N1 có 03 trường hợp mắc ( 01 Tân Châu, 02 Chợ Mới), điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh và đều qua khỏi.

Sốt xuất huyết và tay chân miệng giảm mạnh so cùng kỳ; tuy nhiên, tình hình còn diễn biến phức tạp, khi bước vào cao điểm mùa mưa.

c) Lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội

Công tác giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người nghèo tiếp tục được đẩy mạnh. Tính từ đầu năm đến nay đã tuyển sinh dạy nghề cho 11.475 học viên, đạt 45,2% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 19.670 lao động, đạt 56% kế hoạch năm, (trong đó giải quyết việc làm trong tỉnh 15.495 người; ngoài tỉnh 4.150 người; xuất khẩu lao động 25 người); đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 4.009 trường hợp (tăng 1.020 trường hợp so cùng kỳ) với tổng kinh phí chi trả là 28,8 tỷ đồng (tăng 11,3 tỷ đồng).

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo tiếp tục được quan tâm. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa một cách thiết thực. UBND tỉnh tổ chức lễ cải táng 203 bộ hài cốt liệt sĩ quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh chiến trường Campuchia và trong nội địa tại nghĩa trang Dốc Bà Đắc; tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công tiêu biểu với cách mạng.

d) Văn hóa, thể thao, du lịch

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, lễ kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sĩ, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh...

Tổ chức nhiều hoạt động thể thao thu hút được sự tham gia cổ vũ của đông đảo nhân dân: Hội thao cán bộ nhân viên chức năm 2013, các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên. Liên đoàn xe đạp - môtô Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang tổ chức giải đua xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ IX. Kết thúc mùa giải hạng nhất, đội bóng đá Hùng Vương - An Giang xếp hạng 03/08 đội, đoạt vé thăng hạng, tham dự giải chuyên nghiệp V-League năm 2014.

Trong tháng, có khoảng 250 ngàn lượt khách đến các điểm tham quan du lịch. Lũy kế 7 tháng đầu năm có 4,86 triệu lượt khách, tăng 5,5% so cùng kỳ; trong đó, có 248 ngàn lượt khách lưu trú giảm 3% so cùng kỳ, khách quốc tế 31,3 ngàn lượt, tương đương cùng kỳ, doanh thu doanh nghiệp đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ.

3. Lĩnh vực nội chính quản lý nhà nước

a) Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong tháng, các ngành, địa phương đã tổ chức tiếp 436 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, khiếu kiện, chủ yếu về tranh chấp đất đai, chính sách đền bù; nhận mới 45 đơn thuộc thẩm quyền, nâng tổng số đơn tồn đọng thuộc thẩm quyền 328 đơn. Kết quả giải quyết trong tháng được 76 đơn; trong đó, cấp tỉnh là 15 đơn, cấp huyện 61 đơn.

Tổ chức 28 cuộc thanh tra (21 cuộc tháng 6 chuyển sang và 7 cuộc mới) ở 11 đơn vị thuộc các lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và một số chuyên ngành khác.

b) Công tác cải cách hành chính

Tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông, thực hiện đúng nhiệm vụ phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; triển khai Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và ngạch công chức; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy định, đã chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh về trực thuộc Sở Tư pháp.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thương và văn thư, lưu trữ thực hiện đúng các quy định pháp luật; Chủ trì cùng Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác tôn giáo tại An Giang.

c) Công tác ngoại vụ

Được thực hiện chu đáo, hướng dẫn và quản lý hoạt động của các đoàn vào đoàn ra, khách quốc tế đến thăm, làm việc, hoạt động nhân đạo, từ thiện và tác nghiệp báo chí. Trong tháng có 13 đoàn vào với 28 lượt người; cho phép 38 đoàn ra với 93 lượt người đi các nước với mục đích tham quan, học tập kinh nghiệm và ký kết hợp tác.

Quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tỉnh giáp biên giới tiếp tục phát triển tốt. Tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác của tỉnh An Giang với thành phố PiTea (Thụy Điển), thành phố Vaxjo (Pháp) và Viện năng lượng Thủy Điển, thành phố Oss Hà Lan...Chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản.

d) Quốc phòng và an ninh trật tự - an toàn xã hội

Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác ứng trực và tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và khu vực biên giới, nhất là trong thời gian trước, trong và sau bầu cử Quốc hội ở Campuchia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và sự ổn định của xã hội. Trong tháng, xảy ra 32 vụ phạm pháp hình sự, giảm 40 vụ (-55,6%) so tháng trước; phát hiện bắt 110 vụ buôn lậu, giảm 13 vụ (10,5%) so tháng trước, tổng giá trị hàng hóa 460 triệu đồng.

Tai nạn giao thông được kiềm chế, toàn tỉnh xảy ra 09 vụ, làm 09 người chết, 05 người bị thương. Lũy kế 7 tháng đầu năm xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 49 người chết, 73 người bị thương. So cùng kỳ năm 2012, số vụ giảm 31 vụ (- 28,2%), số người chết giảm 4 người (- 7,5%), bị thương giảm 38 người (- 34,2%).

Đánh giá chung: Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt 56,7% kế hoạch, tăng 12,6%; kim ngạch xuất khẩu đạt 61,3% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 56,7% dự toán năm và tăng 4,1% so cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp ổn định, nông dân được mùa, năng suất, sản lượng lúa vụ Hè Thu tương đương cùng kỳ, giá lúa cuối vụ có chiều hướng tăng trở lại; công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được chủ động thực hiện kịp thời, không phát sinh dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện chu đáo; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đang phải đối mặt với những khó khăn như việc tăng giá xăng, dầu đã tác động mạnh đến sự tăng giá của một loạt các sản phẩm hàng hoá khác gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân; giá cá tra nguyên liệu vẫn còn ở mức thấp; doanh nghiệp còn khó khăn khó tiếp cận vốn vay ngân hàng; tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm; một số nhiệm vụ quan trọng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhưng một số sở, ngành thực hiện chậm, không đảm bảo về mặt thời gian; bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A H1N1 còn diễn biến phức tạp; thời tiết diễn biến bất thường, mưa giông lốc ảnh hưởng đến đời sống người dân.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và thời gian tới

Ngoài việc bám sát mục tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm theo Nghị quyết HĐND tỉnh, toàn tỉnh sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

2. Các Sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Tập trung theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu và xuống giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa Thu Đông; đẩy nhanh tiến độ gia cố các công trình đê bao, cống, đập; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai theo kế hoạch. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn để chủ động trong phòng, chống.

4. Tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cạnh tranh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá cả hàng hoá, dịch vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người sản xuất và tiêu dùng.

5. Tổ chức rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng hợp số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động; tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp.

6. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đôn đốc đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản nợ đọng thuế và tiền thu từ khai thác quỹ đất nhằm phấn đấu đạt dự toán được giao; kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

7. Thực hiện kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường làm việc với Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ về cơ chế cũng như nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho năm 2014.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

9. Chuẩn bị tốt công tác khai giảng năm học mới 2013-2014, nhất là cơ sở vật chất. Triển khai Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục, truyên truyền Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, vận động các em trở lại trường lớp học.

10. Tập trung công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác y tế dự phòng, phòng ngừa các dịch bệnh phát sinh trong mùa mưa, nhất là sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, cúm A H1N1, H5N1; phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS...

11. Tổ chức tốt các hoạt động lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch đến An Giang.

12. Tiếp tục thực hiện bộ các giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý một cách quyết liệt nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là an toàn giao thông đường thủy tại các bến phà, đò ngang trong mùa mưa lũ.

13. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong nội địa và khu vực biên giới. Tập trung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người; xử lý dứt điểm số vụ việc tồn đọng, số vụ việc UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết nhưng các đơn vị, địa phương chưa xử lý.

14. Từng ngành, địa phương phải rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đánh giá kết quả những mặt làm được, chưa được, xác định cụ thể nguyên nhân để trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

15. Xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kế hoạch của các ngành và huyện, thị đảm bảo tính khoa học phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (1 + 2);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT. UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, VP. HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, TP;
- Chánh, Phó VP;
- Các phòng: TH, KT, XDCB, VHXH, NC;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Nguyên Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/BC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu136/BC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực12/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/BC-UBND

Lược đồ Báo cáo 136/BC-UBND chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế xã hội 2013 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 136/BC-UBND chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế xã hội 2013 An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu136/BC-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Nguyên Nam
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực12/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 136/BC-UBND chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế xã hội 2013 An Giang

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 136/BC-UBND chỉ đạo điều hành tình hình kinh tế xã hội 2013 An Giang

           • 12/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực