Văn bản khác 141/BC-BCT

Báo cáo 141/BC-BCT năm 2013 sơ kết ba năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 141/BC-BCT năm 2013 sơ kết Chương trình phòng chống mại dâm 2011 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/BC-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT BA NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011-2015

Kính gửi:

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
(Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội)

 

Trả lời Công văn số 3586/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015; Bộ Công Thương báo cáo nội dung được phân công tại Quyết định số 679/QĐ-TTg “Chỉ đạo ngành dọc lồng ghép trong các hoạt động chỉ đạo, quản lý phòng, chống mại dâm vào các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị” như sau:

1. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống AIDS, ma túy nói chung và mại dâm nói riêng luôn được lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm Bộ Công Thương đã gửi công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; ban hành Kế hoạch, Chương trình (Kế hoạch số 2704/KH-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2012 và Chương trình số 12645/Ctr-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2013) về triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, trong đó có các hoạt động truyền thông về mại dâm. Công tác phòng, chống mại dâm chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phòng, chống mại dâm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường cao đng, đại học, người lao động làm việc ở vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động trong phòng, chống tệ nạn mại dâm;

- Phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm trong học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trực thuộc Bộ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạn chế các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm;

- Đảm bảo cho đội ngũ những người làm công tác nữ công, cán bộ liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty được tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống mại dâm;

- Xây dựng môi trường làm việc, lao động lành mạnh, văn hóa, không để xảy ra các hành vi vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm. Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký cam kết không liên quan tới ma túy, mại dâm. Lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, mại dâm với các hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.

2. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến

Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, panô, áp phích, gửi tin, bài, ảnh trên báo điện tử, đặc biệt là tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa - hình thức tuyên truyền thông qua những tiểu phẩm, tình huống nhằm tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn mại dâm, AIDS qua đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo trực thuộc Bộ.

Đoàn thanh niên các đơn vị đã lồng ghép các nội dung phòng, chống mại dâm vào các hoạt động của chi đoàn, phát động các phong trào thi đua phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện cam kết không tham gia vào các tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, tổ chức văn nghệ thể thao, hội thao giao lưu tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh. Ban nữ công các cấp luôn gần gũi động viên, nâng cao hiểu biết cho chị em về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Tại các trường đại học, cao đng công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống mại dâm được lồng ghép với chương trình phòng chống ma túy, HIV/AIDS thông qua nhiều hình thức như: Phát tài liệu, sách báo, tổ chức các buổi tọa đàm, treo pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Các Tập đoàn, Tổng Công ty các cơ quan trực thuộc Bộ tập trung phòng, chống mại dâm thông qua các hình thức như: Lồng ghép vào các nội dung thi đua và đưa ra các tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; vận động cán bộ công nhân viên chức ký cam kết trách nhiệm không vi phạm các tệ nạn mại dâm. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Ban nữ công đã đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống, mại dâm vào trong các buổi sinh hoạt đồng thời phát động các phong trào thi đua nói không với ma túy, mại dâm, thực hiện cam kết không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Các hình thức giao lưu văn nghệ, hội thao, phong trào thể dục thể thao đã tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Các cơ quan chức năng như Cục Hóa chất, Trung tâm Y tế môi trường và Lao động công nghiệp đã mở các lớp tập huấn cho cán bộ y tế làm công tác phòng, chống ma túy, mại dâm cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để nâng cao nhận thức trong công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; in ấn tờ rơi, pano, áp phích truyền thông về phòng, chống mại dâm để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn ngành; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống, mại dâm của một số Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị trực thuộc Bộ. Trung tâm Y tế môi trường và Lao động công nghiệp đã tư vn về nghiệp vụ y tế, khám chữa bệnh và hướng dẫn một số nội dung hoạt động quản lý, giáo dục, truyền thông phòng chống mại dâm ở các cấp cơ sở.

Ban chỉ đạo Bộ đã phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề về phòng chống tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, mời chuyên gia của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Phòng chống HIV/AIDS tọa đàm với 500 sinh viên của các trường đại học, cao đng khu vực phía Bc; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu Bộ Công Thương với công tác phòng chống mại dâm phát sóng trên VT2 Đài truyền hình Việt Nam; biên soạn cuốn sổ tay về phòng chống mại dâm phát cho học sinh, sinh viên các trường đào tạo trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, một số báo, tạp chí ngành đã tuyên truyền về phòng, chống mại dâm trên các chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng là cán bộ, công chức.

3. Kết quả đạt được

- Công tác tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phòng, chống mại dâm;

- Các tổ chức đoàn thể đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho các đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Các hình thức phổ biến, tuyên truyền đã được tổ chức thường xuyên hơn, phong phú hơn, không chỉ tập trung ở đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành mà còn tập trung giáo dục các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường đào tạo trực thuộc Bộ.

- Công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương được quan tâm, chú trọng hơn góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu không để tình trạng mại dâm tồn tại trong môi trường lao động và học tập.

4. Đánh giá chung

Sau ba năm triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, công tác phòng, chống mại dâm Bộ Công Thương đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là trong các hoạt động truyền thông nhằm góp phần gìn giữ thuần phong mỹ tục của dân tộc và môi trường lao động và học tập lành mạnh;

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban nữ công) đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống mại dâm. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể quần chúng coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị để rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động;

- Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chp thuận, hưởng ứng cuộc vận động do Bộ và Công đoàn ngành phát động. Khối các trường trực thuộc Bộ đã nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong việc quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên, nhận thức được ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội luôn rình rập, tác động đến học sinh, sinh viên, dễ làm tha hóa, biến chất về đạo đức và lối sống;

- Theo báo cáo tổng hợp của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là đối với 48 trường đào tạo trực thuộc Bộ, đến nay các đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quản lý chặt chẽ kỷ luật lao động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

- Lao động trong các cơ sở sản xuất và dịch vụ thương mại của ngành tương đối cao, lại nằm ở những địa bàn có nguy cơ cao về tệ nạn tiêm chích ma túy, mại dâm; lưu lượng học sinh, sinh viên hàng năm ở các trường đào tạo trực thuộc Bộ cũng cao, việc vận động cán bộ, công nhân viên nói chung, nhất là đội ngũ học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp thuộc Bộ thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là cố gắng lớn của các đơn vị trong ngành.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chưa được duy trì đều đặn, thường xuyên, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động, nhất là kinh nghiệm tư vấn phòng, chống HIV/AIDS. Đa số cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm ở cơ sở là kiêm nhiệm, việc tổ chức các lp tập huấn còn hạn chế do thiếu kinh phí thực hiện, các hoạt động chủ yếu lồng ghép, vì vậy kết quả chưa cao.

Trên đây là báo cáo sơ kết kết ba năm thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm giai đon 2011-2015 của Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/BC-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu141/BC-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Báo cáo 141/BC-BCT năm 2013 sơ kết Chương trình phòng chống mại dâm 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 141/BC-BCT năm 2013 sơ kết Chương trình phòng chống mại dâm 2011 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu141/BC-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Cẩm Tú
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 141/BC-BCT năm 2013 sơ kết Chương trình phòng chống mại dâm 2011 2015

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 141/BC-BCT năm 2013 sơ kết Chương trình phòng chống mại dâm 2011 2015

           • 01/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực