Văn bản khác 175/BC-SLĐTBXH

Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động, thương binh, xã hội tháng 9/2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2012 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI THÁNG 9/2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 10/2012

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 9/2012

1. Công tác lao động việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo

- Trong tháng Sở tiếp tục tư vấn về việc làm và dạy nghề cho 1.203 lượt người, đã có 701 người có việc làm, thông qua sàn giao dịch việc làm lần thứ 7 đã giải quyết việc làm cho 404 lao động, nâng tng số từ đầu năm đến nay đã có 26.712 lao động được giải quyết việc làm, đạt 89% so kế hoạch năm, trong đó xuất khu lao động 64 người; tchức trin khai, tập huấn nghiệp vụ điều tra cung cầu lao động năm 2012 cho cán bộ phòng LĐTB&XH các huyện, thị, thành phố; tham mưu UBND Tỉnh phân bvốn giải quyết việc làm của địa phương mới được bổ sung năm 2012 là 03 tỷ cho các xã nông thôn mới; phối hợp Sở Y tế, Trường Cao đng Y tế và một số bệnh viện trong tỉnh họp bàn kế hoạch triển khai việc tuyn chọn điu dưỡng viên, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản; báo cáo tình hình sử dụng lao động ở các doanh nghiệp 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2012. Thực hiện chế độ trợ cấp thất nghiệp, trong tháng, Sở đã quyết định cho 358 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng số người được Sở quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nay lên 3.813 người.

- Công tác đào tạo nghề: Phối hp Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề và các Trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; Tổ chức họp sơ kết công tác đào tạo nghề 06 tháng đầu năm và phân bổ chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn 06 tháng cuối năm 2012; Thẩm định danh mục mua sắm trang thiết bị dạy nghề của Trường, trung tâm; trình UBND tỉnh bổ sung 300 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng nghề. Trong tháng các cơ sở dạy nghề đã tuyển mới đào tạo nghề cho 2.790 người, nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã tuyn mới 14.211 học viên, đạt tỷ lệ 71,06% so kế hoạch năm, trong đó trung cấp, cao đng nghề 1.322 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 12.889 người.

- Công tác giảm nghèo: Thm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự án mô hình giảm nghèo bền vững xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò; đồng thời phối hợp UBND huyện Thanh Bình tchức sơ kết dự án mô hình giảm nghèo bền vững tại xã Tân Bình; tchức kim tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo tại một sxã của huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò; thẩm định, bổ sung hộ nghèo mới do các huyện, thị, thành phố đề nghị.

2. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công

- Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công, trong tháng Sở đã điều chỉnh tăng trợ cấp cho 44 trường hợp và điều chỉnh giảm 61; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; lập thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 65 học sinh, sinh viên con thương binh, liệt sĩ; mua, cp thẻ BHYT 25 đối tượng người có công với cách mạng; đưa 206 đối tượng đi điều dưỡng ngoài tỉnh; tiếp nhận, thẩm định 27 hồ sơ hưởng chế độ theo QĐ 62.

- Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được thực hiện, các huyện, thị, thành phtập trung rà soát tình hình khó khăn của gia đình chính sách đhỗ trợ, xây dựng nhà tình nghĩa; Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã vận động trên 8 tỷ đồng.

3. Công tác BTXH, bảo v chăm sóc trẻ em và phòng chống TNXH

- Công tác bảo trợ xã hội: Phối hợp Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh cấp kinh phí chúc thọ, tặng quà cho 18.101 Người cao tuổi nhân dịp Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) với số tiền 3.896.200 ngàn đồng; Tchức kim tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch rà soát, thu thập thông tin đối tượng thuộc diện BTXH tại 12 huyện, thị, thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành đối với người làm công tác xã hội tại các Trung tâm; xây dựng phần mềm quản lý đi tượng bảo trợ xã hội chun bị áp dụng vào năm 2013. Trong tháng, Trung tâm BTXH giảm 05 đối tượng, hiện Trung tâm đang quản lý 66 đối tượng, Nhà tình thương tiếp nhận nuôi dưỡng 49 trẻ.

- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Trợ cp khó khăn, cấp dụng cụ học tập, học nghề cho 770 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 500 triệu đồng; Tư vấn cho 258 gia đình có trẻ em về kiến thức nuôi dạy con và tư vấn 13 trẻ lang thang, lao động kiếm sống, vi phạm pháp luật; Phối hợp hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tchức 400 cuộc truyền thông cho 14.000 gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ; Phối hợp Sở VH-TTDL và Tỉnh đoàn tchức Hội trại Ththao - văn hóa năm 2012 cho 260 trẻ em có HCĐB và trẻ em nghèo; tchức đưa 22 trẻ khuyết tật vận động đi phu thuật (có 19 em chỉ định phu thuật miễn phí); Phân phối 2.142 tạp chí Gia đình và trẻ em, 40.000 tờ rơi về bảo vệ trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức trao 115 suất học bổng và 70 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2012-2013; Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em được 4 tỷ, đạt 74%.

- Công tác phòng chng tệ nạn xã hội: Hướng dẫn các huyện, thị, thành phố xây dựng mô hình thí đim phòng chống tệ nạn mại dâm; triển khai thực hiện các hoạt động của dự án thành phần Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS. Trong tháng Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tiếp nhận 07 đối tượng, cho tái hòa nhập cộng đồng 16 đối tượng, có 03 trường hợp bỏ trốn, hiện đang quản lý 167 đối tượng; xét giảm thời gian chấp hành quyết định cho 14 học viên và tổ chức thi hái hoa dâng chủ, thể dục thể thao cho tất cả học viên.

4. Công tác thanh tra và các lĩnh vực khác của ngành

- Tiếp, hướng dẫn, giải đáp cho 03 lượt công dân hỏi về các chế độ chính sách; giải quyết, trả lời 15/16 đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công và chế độ vi các đi tượng BTXH tại huyện Tân Hng; báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại về việc tạm ngừng chế độ thương binh; Phối hợp thanh kim tra thực hiện pháp luật lao động về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động tại 06 doanh nghiệp khu công nghiệp; Thanh tra công tác dạy nghề lao động nông thôn theo tại 03 đơn vị dạy nghề và 04 cơ sở dạy nghề. Tiếp làm việc với Ban Phòng chống Tham nhũng tỉnh.

Đánh giá chung: Trong tháng 9/2012 Sở đã tập trung thực hiện tốt các hoạt động giải quyết việc làm như: tchức sàn giao dịch việc làm lần thứ 7, tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, tập trung công tác tuyn sinh trung cấp, cao đẳng nghề. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm, như: tình hình trin khai các chế độ bảo trợ xã hội, hỗ trợ học phí chưa được tuyên truyền sâu rộng; công tác cải cách hành chính, nhất rà soát các thủ tục chưa được thực hiện.

II. Kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 10/2012

1. Công tác lao động việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ giải quyết việc làm, kịp thời theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết việc làm; báo cáo tng kết thực hiện Đề án 31 về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2010-2012; lấy ý kiến đóng góp của các sở ngành có liên quan về phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong các loại hình doanh nghiệp; kim tra, giám sát công tác điều tra cung cầu lao động tại cơ sở; Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực giải quyết việc làm; tchức phiên giao dịch việc làm lần thứ 8.

- Về công tác đào tạo nghề: Tiếp tục thm định danh mục mua sắm trang thiết bị dạy nghề của các Trường, Trung tâm dạy nghề; đưa đoàn giáo viên dự Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2012; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kim tra, dự giờ giáo viên tại các trường Trung cấp nghề.

- Công tác giảm nghèo: Phối hp UBND huyện Lấp Vò chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo bn vững tại xã Vĩnh Thạnh, tchức giải ngân vốn và triển khai các hoạt động thực hiện dự án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng kế hoạch tập huấn rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2012.

2. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công

Tiếp tục tchức đưa Người có công đi điều dưỡng tại Nha Trang và triển khai kế hoạch đưa Người có công đi điều dưỡng tại Đà Nng, Hà Nội; Tham mưu cho UBND tỉnh ký Quyết định cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; Họp Ban quản lý “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

3. Công tác BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Phòng chống TNXH

- Phối hợp Ban đại diện Hội người cao tui tỉnh tchức thăm hỏi chúc thọ và tặng quà cho Người cao tui (90 tui và 100 tui) nhân dịp Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10); xây dựng kế hoạch tập huấn công tác xã hội theo Đán 32 về phát triển nghề công tác xã hội; xây dựng kế hoạch thực hiện Đán trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Làm việc với Tổ chức Vòng tay Thái Bình Dương trong việc hợp tác thực hiện chương trình tái hòa nhập cộng đồng đi với nạn nhân bị mua bán trở về của dự án ADAPT tại tỉnh; Họp các ngành liên quan đthống nhất nội dung triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Thông tư liên tịch s 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA;

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị, thành phố trin khai các mô hình Bảo vệ trẻ em năm 2012; Phối hp Công an tỉnh triển khai mô hình trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng; Tchức tập huấn kỹ năng sống cho 330 trẻ em lang thang, trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại; Hướng dẫn các huyện, thị, thành phố và 12 xã đim trin khai kế hoạch thực hiện ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Họp Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh đánh giá hoạt động 9 tháng; Giám sát các hoạt động phòng chống đuối nước trẻ em; xây dựng kế hoạch liên tịch với Tỉnh đoàn và tchức Tết Trung thu năm 2012; cấp phát phao cứu sinh cho học sinh.

4. Công tác thanh tra và các nhiệm vụ khác của ngành

- Tchức tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo qui định của pháp luật; Kết luận thanh tra việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ với các đi tượng BTXH tại huyện Tân Hồng; Thanh tra trách nhiệm tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, t cáo và kim tra chức năng nhiệm vụ của Phòng LĐTBXH huyện Tam Nông, Lấp Vò. Tchức 03 lớp tập huấn kthuật an toàn vận hành thiết bị nâng; an toàn lao động trong xây dựng và tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động; báo cáo tng kết đánh giá 18 năm thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 1995-2012; tchức Hội thảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy n năm 2012; tchức điều tra 01 vụ tai nạn lao động làm chết 01 người; Kết luận Thanh tra công tác dạy nghề Lao động nông thôn, đồng thời báo cáo kết quả thanh tra diện rộng dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch tháng 10 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH; các đv thuộc Bộ;
-
TT/TU, HĐND, UBND Tỉnh;
-
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
-
Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;
-
Ban chính sách Tỉnh đội;
- P
. LĐTBXH huyện, thị, TP;
-
Phòng ban, đơn vị Sở;
-
Lưu VT + TH Sở.

GIÁM ĐỐC
Bùi Thành Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/BC-SLĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu175/BC-SLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2012
Ngày hiệu lực20/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/BC-SLĐTBXH

Lược đồ Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu175/BC-SLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýBùi Thành Nhơn
        Ngày ban hành20/09/2012
        Ngày hiệu lực20/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 175/BC-SLĐTBXH tình hình thực hiện công tác lao động thương binh xã hội

             • 20/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực