Văn bản khác 60/BC-UBND

Báo cáo 60/BC-UBND về kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Nội dung toàn văn Báo cáo 60/BC-UBND năm 2013 kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư Ninh Bình 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/BC-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 29¸30/11/2012 tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đu tư năm 2012 kết hp Diễn đàn Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực đồng bng sông Hồng. Sau 6 tháng triển khai thực hiện các hoạt động Xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả như sau:

I. Kết quả thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Ngay sau Hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên website xúc tiến đầu tư, các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài nước; trong đó tập trung vào những lợi thế so sánh, những giá trị khác biệt của tỉnh, không những v lợi thế địa lý, tài nguyên thiên nhiên, mà còn về những cam kết, những dự án kêu gọi đầu tư sát thực và khả thi, những chính sách ưu đãi đầu tư riêng có của tỉnh, đặc biệt là những ưu đãi và hỗ trợ đầu tư quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh với quan đim chủ đạo, xuyên sut là “Ninh Bình - Hội nhập và phát triển bn vng” tới đông đảo các nhà đầu tư, các t chức xúc tiến đầu tư.

- Kiện toàn tổ chức và đổi tên Trung tâm tư vấn đầu tư Ninh Bình thuộc Sở Kế hoch & Đầu tư thành Trung tâm xúc tiến đầu tư và h trợ doanh nghiệp Ninh Bình (tương đương Chi cục) tại Quyết định s 225/QĐ-UBND ngày 04/4/2013.

- Ban hành Quy chế phối hp trong giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" đi với các dự án đu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013.

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đ kêu gọi thu hút đầu tư.

2. Công tác tuyên truyền xúc tiến đầu tư:

Tỉnh chủ động phối hp với các bộ, ngành Trung ương, các báo, Tạp chí, Đài truyền hình, Báo điện tử, Trang thông tin điện tử trong nước và nước ngoài biên soạn và phát hành các tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đu tư, quảng bá, cung cp thông tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức: Tại các hội nghị, hội thảo, khi làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và đại diện các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, thông tin còn được quảng bá rộng rãi thông qua website Xúc tiến đầu tư của tỉnh, website Sở Kế hoạch và đầu tư, website S Công thương, website Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh... Đến nay đã có 63 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đưa tin v công tác xúc tiến đu tư của tỉnh. Trang website Xúc tiến đầu tư của tỉnh đã có hơn 17.000 lượt truy cập.

3. Kết quả thực hiện thu hút đầu tư:

3.1. Các dự án đã được cấp và trao Giấy chng nhận đầu tư, ký Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh và Diễn đàn XTĐT trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Đồng bng sông Hng:

a. Kết quả triển khai các dự án đã cấp và trao Giấy chng nhận đầu tư:

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh và Diễn đàn XTĐT trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2012 có 08 dự án được cấp và trao Giấy chứng nhận đầu tư (07 dự án tại Hội nghị và 01 dự án tại Din đàn). Đến nay, có 01 dự án đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, nhập máy móc, thiết bị nhưng chưa đi vào hoạt động do đang hoàn thiện các thủ tục về giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dự án đu tư cơ sở sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ xuất khu); 04 dự án đang thi công xây dựng các hạng mục công trình (dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương, dự án Tổ hợp khách sạn đạt tiêu chun 5 sao Tam Cốc - Bích Động, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản nông sản Ninh Bình và dự án điều chỉnh và mở rộng Bến cảng xuất hàng đường thủy giai đoạn II); 01 dự án đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến giải phóng mặt bằng (dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Kênh Gà 2); 01 dự án đang khảo sát, ép thí nghiệm cọc và xây dựng lại hàng rào (dự án Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao) và 01 dự án đã khởi công trong tháng 5/2013, tuy nhiên còn đang hoàn thiện các vấn đề đền bù, san lấp mặt bằng với nhà đầu tư cũ nên chưa triển khai xây dựng (dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền - Ninh Bình).

b. Kết quả trin khai các dự án ký Biên bản ghi nhớ:

Trong số 05 dự án ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị/diễn đàn, có 01 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai xây dựng (dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức); 01 dự án đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hiện đang hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ đầu tư (dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Tài chính thương mại và nhà ở Đại Dương); 02 dự án đang còn vướng mắc về vị trí, địa đim do có sự trùng lấn lẫn nhau và vướng mắc liên quan đến quy hoạch Khu Công viên động vật hoang dã Quốc gia (dự án Khu vui chơi giải trí Ninh Bình Happy Land và dự án Khu chăn nuôi bò thịt chất lượng cao), hiện UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu phương án xử lý; 01 dự án đang chờ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn để triển khai dự án (Nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Bình).

(Chi tiết theo Phụ lục I gửi kèm)

3.2. Công tác thu hút đầu tư sau Hội nghị, Diễn đàn:

Trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 10 Đoàn khách quốc tế - Nhà đu tư nước ngoài đến tìm hiu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án và 02 dự án đã được chấp thuận chủ trương, đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 03 dự án ký Biên bản ghi nhớ. Cụ thể:

a. Các dự án đã cấp Giấy chng nhận đầu tư: Có 16 dự án trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng (Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo) với tng vốn đầu tư đạt 1.000 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động thu hút khoảng 500 lao động địa phương, nộp ngân sách nhiu tỷ đồng, các dự án cơ bản hoàn thành trước 36 tháng.

b. Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (02 dự án tại KCN Khánh Phú)): Nhà máy sản xut nguyên liệu khí Gecman (GeH4-5N) của Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Nam Khánh và Nhà máy sản xuất phân bón NPK Nam Phương của Doanh nghiệp tư nhân Nam Phương.

c. Các dự án đã ký Biên bản ghi nhớ và đang hoàn thiện thủ tục về đầu tư để trin khai (04 dự án): Dự án Nhà máy nhiệt điện tại Khu công nghiệp Khánh Phú và dự án Trung tâm điu trị chữa bệnh ung thư kết hp nghỉ dưỡng sinh thái (Liên doanh giữa Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bích Động và Công ty Ci-Project Development Finkenkruger Weg 21a 13591 Berlin - Cộng hòa Liên bang Đức); dự án Nhà máy nhiệt điện Kim Sơn (Liên doanh giữa Công ty cổ phần Phương Hng với Công ty Korea Western Power, Công ty Cổ phần JVK, Công ty Sun Investment LLC); Hợp tác đầu tư và hỗ trợ tỉnh Ninh Bình trong lĩnh vực quy hoạch và thúc đẩy hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh với Công ty Magnum investment Group Limited (Hồng Kông).

d. Một s dự án đang tìm hiểu đầu tư (05 dự án): Dự án Dệt nhuộm của Công ty TNHH Great Global International (May Đài Loan); Dệt nhuộm của Công ty TNHH may NienHsing Ninh Bình; Nhà máy sản xuất màn hình điện thoại, máy tính, điện tử của Công ty Korea Circuit Co./Ltd Hàn Quốc; Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của công ty Transoco.,ltd Hàn Quốc; Dự án sản xuất thức ăn, ging và chế biến thỏ của Công ty Nippon Zoki, Nhật Bản.

II. Đánh giá chung:

Địa chỉ đầu tư tại Ninh Bình được các nhà đầu tư trong và ngoài nước bước đầu quan tâm. Các dự án được cấp phép hoặc được ký Biên bản ghi nhớ được triển khai tương đi nhanh, các lĩnh vực thu hút đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền quảng bá được quan tâm chỉ đạo, thủ tục hành chính được đơn giản hóa (thông qua Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Bình thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư). Những nỗ lực cố gắng trên bước đầu tạo nên xu hướng đầu tư đáng khích lệ của tỉnh ta.

Bên cạnh những kết quả trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác xúc tiến đầu tư, đó là tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa phù hợp khi có các nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng yêu cầu; việc tập hợp thông tin dự án của một số ngành, địa phương để xúc tiến đầu tư còn chưa được coi trọng. Một số dự án cụ thể còn thiếu thông tin, tài liệu.

III. Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trong thi gian tới:

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. Về cải thiện môi trường đầu tư:

Tiếp tục xây dựng và cập nhật các tài liệu xúc tiến đầu tư, các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ tr đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư; hoàn thiện các loại quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Sớm hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm định hướng cho việc xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 5 năm và hàng năm.

- Hàng năm, thu thập dữ liệu, nghiên cứu cập nhật Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội từng thời k và các quy hoạch phát triển ngành, địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư định kỳ hàng năm, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đối thoại với lãnh đạo tỉnh để tỉnh kịp thời trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc trin khai thực hiện dự án đầu tư và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

1.2. Về kêu gọi đầu tư:

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm quảng bá sâu rộng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, liên kết website xúc tiến đầu tư của tỉnh với website của một số Bộ, Ngành trung ương hoặc các website lớn; quảng bá Quần thể danh thắng Tràng An trên kênh truyền hình CNN tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi; chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư; cập nhật, tổng hợp, cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng (văn bản pháp luật của nhà nước, quy định hướng dẫn về quản lý đầu tư, xây dựng; các quy hoạch tổng th phát trin kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành).

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, lựa chọn đối tác và địa bàn đầu tư tiềm năng nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh.

- Tổ chức hoặc phối hp tham gia các chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài, các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư ở trong nước; tích cực tham gia hội chợ, trin lãm trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu môi trường đầu tư và kết quả hoạt động đầu tư tại Ninh Bình.

1.3. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Ninh Bình hoạt động có hiệu quả, tăng cường hợp tác các cấp, các ngành trong giải quyết nhiệm vụ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Mt số nhiệm vụ c thể đối vi các d án đã thu hút đầu tư:

2.1. Các dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị:

- Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện d án đúng tiến độ được chấp thuận, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, đảm bảo hiệu quả đầu tư (gồm 05 dự án: Cơ sở sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ xuất khẩu; Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao; Điều chỉnh và mở rộng Bến cảng xuất khẩu hàng đường thủy giai đoạn II; Nhà máy chế biến, bảo quản nông sản Ninh Bình; Tổ hợp khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động).

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất, đền bù, giải phóng mặt bằng và các công việc khác có liên quan, sớm khởi công xây dựng theo kế hoạch (Gồm 02 dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Kênh Gà 2 và Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền - Ninh Bình).

- Chỉ đạo các ngành chc năng sớm kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định vụ việc gây rối tình hình an ninh trật tự tại khu vực thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương vào ngày 11/5/2013 đ Dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương được tiếp tục trin khai.

2.2. Các dự án đã ký Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị:

- Hoàn thiện thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt - Đức; thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư đi với dự án T hợp tài chính thương mại và nhà ở Đại Dương; hoàn thiện thủ tục và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn để triển khai dự án Nhà máy Bia Sài Gòn, đồng thời sớm khởi công xây dựng các công trình trên.

- Giải quyết các vướng mắc về vị trí, địa điểm và các vướng mắc trùng lấn cá dự án liên quan đến Khu Công viên động vật hoang dã Quốc gia đ sớm triển khai thực hiện các dự án: Khu vui chơi giải trí Ninh Bình Happy Land và Khu chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

2.3. Các dự án đã thu hút đầu tư sau Hội nghị:

- Giới thiệu địa điểm, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư (nhất là về địa điểm và các thủ tục về quy hoạch) để trin khai các dự án: Nhà máy nhiệt điện tại Khu công nghiệp Khánh Phú, Trung tâm điều trị chữa bệnh ung thư kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và Nhà máy nhiệt điện Kim Sơn.

- Đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện dự án, trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và triển khai thực hiện theo quy định: Nhà máy sản xuất nguyên liệu khí Gecman (GeH4-5N), Nhà máy sản xuất phân bón NPK Nam Phương.

- Đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện d án đúng tiến độ được chấp thuận, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án: Nhà máy sản xuất camera mô-đun và linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Phúc Sơn; Khu dịch vụ, thuộc Trung tâm hội nghị tỉnh; Khu vui chơi giải trí và nhà hàng cao cấp Hà Phát; Nhà hàng và cơ sở sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch; Trung tâm dạy nghề xuất khẩu lao động...

Trên đây là những kết quả hoạt động Xúc tiến đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy; (Để b/c)             
- Thường trực HĐND tỉnh; (Để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đ/c dự Hội nghị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Ninh Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT, VP4, cổng TTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 


TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP, TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ
TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Báo cáo s 60/BC-UBND ngày 18/6/2013 ca UBND tỉnh)

TT

Tên Dự án

Nhà đầu tư

Số GCNĐT/ ngày cấp

Địa điểm

Diện tích

Hình thức SD đất

Quy mô

Tng mức đầu tư (t đồng)

Thi gian thực hiện DA

Tiến độ thực hiện dự án

I

Dự án cấp và trao Giấy chứng nhận đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng cơ s sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ xuất khu

Công ty CP cơ khí Nông nghiệp Yên Mô-Ninh Bình

091110000031 cấp ngày 15/11/2012

xã Yên Phú, Yên Mô

0,2 ha

Thuê đất, 49 năm

Chế biến 300 tấn nấm ăn/năm và 100 tấn nấm dược liệu/năm

6,542

2012-2013

Nhà đầu tư hoàn thành xây dựng nhà xưng, nhập máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, dự án chưa hoàn thiện th tục giao đất, cấp GCNSD đất do Quy hoạch s dụng đất huyện Yên Mô chưa được phê duyệt

2

Dự án đầu tư xây dựng T hợp khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động

Xí nghiệp cơ khí Quang Trung

091110000005 cấp ngày 23/02/2009 và điều chnh lần 1 ngày 28/12/2012

P. Ninh Phong, TP. Ninh Bình

8,0 ha

Giao đất có thu tiền, 70 năm

Khu khách sạn cao cấp 5 sao, khu căn hộ du lịch, tòa nhà văn phòng cho thuê, khu dịch vụ th thao...

1.043

2009-2016

Dự án đã hoàn thành san lấp mặt bằng, xây dựng xong tường rào, đã xong cọc khoan nhồi móng 30 biệt thự, đang hoàn thiện 16 căn hộ du lịch 2-3 tầng, đang hoàn thiện Trung tâm tổ chức sự kiện 5 tầng và đang tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo của dự án, ước KLTH đạt 25%

3

Dự án đầu tư xây dựng Khu sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương

Công ty Cổ phần du lịch và dịch vụ Cúc Phương

091110000037 cấp ngày 28/11/2012

xã Cúc Phương, Nho Quan

15,0 ha

Giao đất có thu tiền, thuê đất, 50 năm

Gồm Khu dịch vụ trung tâm, khu dịch vụ thể thao, khu biệt thự nghdưỡng Golden, khu vui chơi giải trí, khu hạ tầng kỹ thuật

200

2012-2018

Nhà đầu tư đang san lấp mặt bằng khu trung tâm và một phần khu biệt thự Golden 1, xây cổng và tường bao, đường nội bộ, kéo điện, đào h và trồng cây; xây dựng nhà điều hành, nhà ở cho công nhân viên... Tổng kinh phí thực hiện ước 18 t đồng. Hiện dự án đang tạm dừng theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 UBND tnh, vì có sai phạm về đất đai (Đấu thầu 25ha đất chưa khai hoang và canh tác để trồng cây xanh bao quanh DA không đúng thm quyền) gây mâu thuẫn với nhân dân địa phương.

4

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản nông sản Ninh Bình

Công ty CP tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình

091110000034 cấp ngày 23/11/2012

xã Khánh An, Yên Khánh

4,7 ha

Thuê đất, 49 năm

Chế biến 35.000 tấn gạo/năm; bo quản 8.500 tấn giống rau, củ, quả/ năm, sản xuất 10.000 tn thức ăn chăn nuôi/năm

148,88

2012-2014

Nhà đầu tư đã làm xong phần rà phá bom mìn, chuẩn bị thi công xây dựng nhà xưng

5

Dự án Điều chnh và mở rộng dự án đầu tư xây dựng Bến cảng xuất hàng hóa đường thủy (GĐ2)

Công ty c phần chế tạo máy Ninh Bình

09111000008 cấp ngày 23/3/2009; điều chnh lần 1 ngày 28/11/2012

Khu vực bãi phía ngoài đê sông Đáy, P.Bích Đào, TP Ninh Bình

1,37 ha

Thuê đất, 49 năm

 

600

2009-2014

Đã thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư; hiện nhà đầu tư đang triển khai xây dựng

6

Dự án Khu du lịch sinh thái Kênh Gà 2

Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất

091110000035 cấp ngày 23/11/2012

xã Gia Thịnh, Gia Viễn

102 ha

Thuê đất, 50 năm

Khách sạn 5 sao 400 giường, 200 biệt thự, nhà nghcuối tuần

3.016

2012-2013

Dự án đang trong quá trình thực hiện bước GPMB, ch đầu tư đang làm với UBND huyện Gia Viễn và UBND xã Gia Thịnh đ hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến GPMB.

7

Dự án luyện cán thép chất lượng cao

Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam

092043000076 cấp ngày 17/02/2012

KCN Khánh Phú

6,5 ha

Thuê đất, 50 năm

1.000 tn phôi thép + 2,5 triệu tấn thép cán/năm

3.872

32 tháng k từ ngày 17/02/2012

Đang triển khai khảo sát, ép thí nghiệm cọc và xây dựng lại hàng rào.

8

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền - Ninh Bình

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền

092031000081 cấp ngày 27/11/2012

KCN Khánh Phú

7,0 ha

Thuê đất, thời hạn 50 năm

400.000 tấn/năm

295

18 tháng kể từ ngày 30/11/2012

Dự án đã khởi công ngày 28/5/2013. Tuy nhiên do chưa giải quyết xong vấn đề về san lấp mặt bng với chủ đầu tư cũ (Nhà máy Sođa) nên chưa trin khai các bước tiếp theo được. UBND tnh đã ch đạo thành lập tổ công tác đ giải quyết vấn đề trên giữa 2 nhà đầu tư.

II

Dự án ký biên bản ghi nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đài hóa thân hoàn vũ Việt-Đức

Công ty TNHH Việt - Đức Ninh Bình

0910220000004 cấp ngày 25/01/2013

TX Tam Đip

3,0 ha

Thuê đt, 70 năm, miễn tiền thuê đất

Hỏa táng 3.600 ca/năm

156,9

2012-2016

Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đang hoàn chnh thủ tục để được giao đất

2

Dự án đầu tư T hợp tài chính thương mại và nhà Đại Dương

Công ty C phần Tập đoàn Đại Dương

 

huyện Yên Khánh

2,2 ha

 

 

330

 

Chủ đầu tư đã lập quy hoạch chi tiết t lệ 1/500 khu đất thực hiện dự án trên diện tích khoảng 22.300 m2, với tổng mức đầu tư 330 tđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện Sở Xây dựng đang chủ trì thẩm định và trình UBND tnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

3

Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Công ty CP giống bò thịt sữa Yên Phú

 

xã Kỳ Phú & Phú Long, Nho quan

661,4 ha

 

 

 

 

Do khu vực lập dự án và phạm vi quy hoạch công viên động vật hoang dã còn có một số tồn tại, có sự chồng lấn giữa các dự án, chưa xác định rõ thực trạng, diện tích sử dụng đất, do đó ảnh hưởng đến công tác GPMB. UBND tnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phương án xử lý.

4

Dự án vui chơi gii trí Ninh Bình Happy Land

Công ty CP Happy Land Ninh Bình

 

Phần khu vui chơi giải trí theo chủ đề thuộc "DA xây dựng công viên động vật hoang dã Quốc gia NB" tại huyện Nho Quan

215 ha

 

Khu vui chơi giải trí, khu Trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khu khách sạn ngh dưỡng; khu vương quốc các loài hoa; nhà điều hành...

2.500

 

Do khu vực lp dự án và phạm vi quy hoạch công viên động vật hoang dã còn có một số tồn tại, có sự chồng lấn giữa các dự án, chưa xác định rõ thực trạng, diện tích sử dụng đất, do đó ảnh hưng đến công tác GPMB. UBND tnh đã giao S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phương án xử lý.

5

Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Bình

Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành

 

KCN Phúc Sơn

40,0 ha

 

150 triệu lít/năm

2.000

 

Đang trin khai công tác chun bị đu tư đ xây dựng CSHT Khu công nghiệp Phúc Sơn để triển khai thực hiện dự án

 

PHỤ LỤC II

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ SAU HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 18/6/2013 ca UBND tỉnh)

TT

Tên Dự án

Nhà đầu tư

Số GCNĐT/ ngày cấp

Địa điểm

Diện tích

Hình thức SD đất

Quy mô

Tng mức đầu tư (t đồng)

Thời gian thực hiện DA

Tiến độ thực hiện dự án

1

Nhà máy sản xuất camera mô-đun và linh kiện điện t tại Khu công nghiệp Phúc Sơn

Công ty MCNEX.,Ltd

92043000087 cấp ngày 28/3/2013

KCN Phúc Sơn

8.75

Thuê đất 50 năm

Công suất 100.000.000 - 150.000.000 sản phẩm/năm

270.4

2013¸2015

Đã khi công tháng 5/2013

2

Cơ s sn xuất các sản phm thủ công mỹ nghệ và may mặc giai đoạn II

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thúy

09221000089, cấp ngày 04/5/2013

KCN Tam Điệp

1.58

Thuê đất 50 năm

Sản xuất hàng th công mỹ nghệ: 600.000sp/năm; may mặc: 400.000sp/năm

25

2013¸2015

 

3

Trạm triết nạp ga Ninh Bình - chi nhánh kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Ninh Bình

Công ty TNHH một thành viên Tân Thành 8

09211000080 cấp ngày 26/11/2012

KCN Khánh Phú

0.6

Thuê đất 50 năm

Công suất 1.800 tấn gas/năm

13

2013¸2014

 

4

Khu dịch vụ, thuộc Trung tâm hội nghị tỉnh

Công ty TNHH đầu tư thương mại Nam Ninh

09 111 000 0005 cấp ngày 25/01/2013

Tại Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình

1.78

Thuê đất 70 năm

Dịch vụ phòng ngủ: 140.000 lượt khách/năm; dịch vụ phòng họp: 100 lượt thuê/năm; dịch vụ ăn uống: 126.000 lượt khách/năm; dịch vụ giải khát, ăn nhẹ: 119.000 lượt khách/năm; dịch vụ vui chơi giải trí: 119.000 lượt khách/năm; dịch vụ khác: 70.000 lượt khách/năm

260.185

30 tháng

 

5

Xưởng sản xuất bê tông đúc sẵn, sa chữa phương tiện vận tải và gia công cơ khí

Công ty TNHH Hoàng Sơn

09 111 000 0010 cấp ngày 19/01/2013

Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô

1.16

 

Gia công cơ khí: 3.000 tấn sn phm/năm.

Sản xuất bê tông đúc sẵn: 30.750 sản phẩm/năm. Sửa chữa phương tiện vận ti: 200 lượt/năm. Kinh doanh phụ tùng ô tô: 500 sản phẩm/năm

56.899

2013

 

6

Trung tâm dạy nghề xuất khẩu lao động

Công ty cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế

09 111 000 0012 cấp ngày 02/4/2013

Tại xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn

0.53

Đất đã thuộc quyền s hữu của Công ty

Đào tạo (1.500¸2.000) học viên/năm, trong đó: Đào tạo lao động để xuất khẩu (1.201.800) học viên/năm

68.75

36 tháng

 

7

Khu dịch vụ nhà hàng cao cấp và kinh doanh, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ

Công ty TNHH Sen vàng Hoa Lư)

09 111 000 0001 cấp ngày 18/01/2013

Tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

0.3

Thuê đất 49 năm

Nhà hàng ăn uống: Sức chứa 300 chỗ ngi, khả năng phục vụ 63.000 lượt khách/năm

15.076

2013¸2014

 

8

Nhà hàng và cơ s sản xut các sản phẩm phục vụ du lịch

Công ty TNHH Song Hào

09 111 000 0013 cấp ngày 09/4/2013

Tại xã Gia Vân huyện Gia Viễn

3.4

Thuê đt, đt thời hạn đến hết ngày 14/01/2038

24 biệt thự; Nhà hàng ăn ung sức chứa 300 chỗ ngồi, khả năng phục vụ 108.000 lượt khách/năm. Sn xuất hàng thủ công mỹ nghệ: 90.000 sản phẩm/năm.

81.141

2013¸2014

 

9

Cơ s sản xuất hàng dệt may Vĩnh Oanh

Công ty TNHH dệt may Vĩnh Oanh

09 111 000 0017 cấp ngày 30/5/2013

Tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô

0.2

Thuê đất 20 năm

92.880 bộ sản phẩm/năm

11.244

2013

 

10

Cửa hàng bán l xăng dầu Thượng Kiệm

Công ty TNHH MTV Long Hi

09 111 000 0015 cấp ngày 17/5/2013

Tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn

0.07

Thuê đất 49 năm

Kinh doanh xăng A92, A95: 500.000 lít/năm

8.865

2013¸2014

 

11

ng sn xuất th công mỹ nghệ từ cói, lục bình và gia công khung sắt phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Xí nghiệp tư nhân cói Năng Động

09 111 000 0007 ngày cấp 05/02/2013

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn

0.94

Thuê đất 49 năm

Xưởng thủ công mỹ nghệ 01 tầng kết hợp sân phơi vật liệu, diện tích xây dựng 1.510 m2; xưởng hệ thống đóng gói và bo ôn 01 tầng, diện tích xây dựng 1.008 m2 ....

31.377

2013¸2015

 

12

Khu vui chơi giải trí và nhà hàng cao cấp Hà Phát

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Hà Phát

091110000009 ngày cấp 08/02/2013

Khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố

0.96

Thuê đất 70 năm

Dịch vụ ăn uống: 330.000 lượt khách/năm. Dịch vụ vui chơi giải trí: 150.000 lượt khách/năm

111.254

36 tháng

 

13

Ca hàng bán l xăng dầu Quang Thiện

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Kim Tiến

09 111 000 0014 cấp ngày 17/5/2013

Tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn

0.15

Thuê đất 49 năm

Kinh doanh xăng A92, A95: 500.000 lít/năm

9.026

2013÷2014

 

14

Dự án Nhà máy gạch tuy-nel, cảng bốc xếp và xưởng sửa chữa phương tiện thủy

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hiệp

09 111 000 0045 cấp ngày 26/12/2012

Tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tnh Ninh Bình

4,19ha

Thuê đất, thời hạn đến hết ngày 04/02/2034

- Sản xuất gạch tuynel: 20 triệu viên/năm.

- Sửa chữa phương tiện đường thủy: 200 lượt/năm.

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa: 150.000 tn/năm.

14.76

2013

 

15

Dự án xây dựng Văn phòng giao dịch và các công trình phụ trợ

VietinBank Ninh Bình

09.111.000.0044
cấp ngày 21/12/2012

Thành phố Ninh Bình

0.07

Giao đất có thu tiền thời hạn 50 năm

Văn phòng giao dịch và huy động vn, diện tích xây dựng 85m2. Nhà ăn - ngh cho cán bộ, công nhân viên, diện tích xây dựng 124m2....

15.078

2013¸2014

 

16

Nhà máy sn xuất găng tay

Công ty TNHH MTV ABC glove trading

091043000004 2 cấp ngày 07/12/2012

Tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh

0.13

 

công suất 10 triệu sản phm/năm

7

2013

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/BC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu60/BC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2013
Ngày hiệu lực18/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/BC-UBND

Lược đồ Báo cáo 60/BC-UBND năm 2013 kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư Ninh Bình 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 60/BC-UBND năm 2013 kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư Ninh Bình 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu60/BC-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Quốc Trị
        Ngày ban hành18/06/2013
        Ngày hiệu lực18/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 60/BC-UBND năm 2013 kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư Ninh Bình 2013

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 60/BC-UBND năm 2013 kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư Ninh Bình 2013

           • 18/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực