Văn bản khác 8389/QLD-GT

Báo cáo số 8389/QLD-GT về tình hình thị trường dược phẩm 07 tháng đầu năm 2008 do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 8389/QLD-GT tình hình thị trường dược phẩm 07 đầu 2008


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8389/QLD-GT

 Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

BÁO CÁO

“TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM 07 THÁNG ĐẦU NĂM 2008”

Kính gửi: Đồng chí Tổng biên tập báo đài

1. Tình hình thị trường dược phẩm 07 tháng đầu năm 2008

+ Thị trường dược phẩm 07 tháng đầu năm 2008 tương đối ổn định, có điều chỉnh sau một thời gian siết chặt kiềm chế giá theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên mức độ điều chỉnh vẫn thấp hơn diễn biến thị trường giá cả, không có sự tăng giá đột biến, bất hợp lý và tiếp tục đáp ứng đủ thuốc cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh với chất lượng tốt.

+ Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 481/TTg- KTTH ngày 31/3/2008 về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và đảm bảo cân đối, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu thì dược phẩm là 1/14 mặt hàng yêu cầu giữ ổn định giá từ đầu năm đến 30/6/2008 nên trước ảnh hưởng các chi phí của các yếu tố đầu vào của ngành dược tăng cao như nguyên liệu, lãi vay ngân hàng, chi phí vận chuyển... cùng với chủ trương cho phép điều chỉnh giá hợp lý của Chính phủ nên trong tháng 7/2008 chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế cao hơn tháng trước. Nhưng chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế 07 tháng đầu năm 2008 là 5,95% bằng 1/3 so với chỉ số giá tiêu dùng chung của xã hội (19,78%) và vẫn tiếp tục đứng 9/10 về chỉ số giá của các nhóm hàng chủ yếu.

Bảng 1. Tỷ lệ chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế/ CPI

Nhóm hàng

T.01

T.02

T.03

T.04

T.05

T.06

T.07

CPI

2.38

6.02

9.19

11.6

15.96

18.44

19.78

Thực phẩm

3.75

11.56

13.08

25.12

18.23

21.83

23.45

Lương thực

3.35

6.71

17.91

15.59

52.88

59.44

58.85

Dược phẩm, y tế

0.67

1.13

1.87

2.7

3.19

3.87

5.95

Tỷ lệ chỉ số giá dược phẩm, y tế/ CPI

28,15

18,77

20,35

23,27

19,99

20,99

30,08

Nguồn: Tổng cục Thống kê        

Biểu đồ 1. Chỉ số giá nhóm hàng trong yếu 07 tháng đầu năm 2008

+ Hiện tại, việc đảm bảo cung ứng thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập gặp khó khăn do vướng mắc của qui định hiện hành yêu cầu giá thuốc trúng thầu ổn định 6- 12 tháng trong khi các cơ sở khám chữa bệnh công lập chậm thanh toán tiền thuốc 3- 12 tháng cho các doanh nghiệp, giá một số thuốc phê duyệt trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập từ tháng 1/2008 thấp hơn nhiều so mặt bằng chung giá thị trường hiện tại nên một số đơn vị trúng thầu đã bỏ thầu không cung ứng thuốc, chịu phạt hợp đồng. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã chỉ đạo các công ty kinh doanh thuốc, bệnh viện cung ứng đủ thuốc và không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

2. Triển khai thông báo số 147/TB- VPCP ngày 23/6/2008 của Văn phòng chính phủ; Công điện hoả tốc số 1063/CĐ-TTg ngày 8/7/2008 và Công điện số 1245/CĐ- TTg ngày 3/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá thuốc những tháng cuối năm 2008.

2.1. Ngày 1/7/2008, tại buổi họp giao ban các Tổng biên tập báo đài do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Bộ Y tế đã thông báo chủ trương quản lý giá thuốc sau 30/6/2008.

2.2. Ngày 01/7/2008, Bộ Y tế có công văn số 4267/BYT-QLD gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố để phối hợp triển khai các biện pháp bình ổn thị trường dược phẩm sau 30/6/2008. Công văn đã nêu rõ trách nhiệm UBND tỉnh trong việc bình ổn thị trường thuốc tại địa phương. Đồng thời, Bộ Y tế cũng hướng dẫn địa phương các nguyên tắc, trình tự ưu tiên trong việc tiếp nhận và xem xét đề nghị kê khai lại giá thuốc thuộc thẩm quyền; đề nghị Chủ tịch UBND chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tại địa phương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ưu tiên ứng trước kinh phí, giải quyết các thủ tục để cấp kinh phí cho các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời thanh toán tiền thuốc cho các cơ sở cung ứng thuốc.

- Ngày 01/7/2008 Cục Quản lý Dược cũng có công văn số 6295/ QLD- GT đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổng hợp báo cáo tình hình cung ứng thuốc cho các cơ sở khám, chữa bệnh và triển khai Thông báo số 147/TB- VPCP của Văn Phòng Chính phủ.

- Trong tháng 7/2008, Tổ công tác liên ngành tại trung ương đã tiến hành xem xét công văn đề nghị điều chỉnh của 352 mặt hàng nhập khẩu của 30 cơ sở kinh doanh thuốc (08 cơ sở nhập khẩu và 22 cơ sở sản xuất thuốc ở nước ngoài hoặc cơ sở uỷ quyền đăng ký thuốc. Trong đó, 330 mặt hàng đang đề nghị giải trình tính hợp lý việc đề nghị điều chỉnh giá này.

2.3. Bộ Y tế đã thành lập 02 đoàn thanh tra giá thuốc tại Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam và tại Tp. Hà Nội theo Quyết định số 2445/QĐ- BYT và 2446/QĐ- BYT ngày 4/7/2008 để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về triển khai Thông báo số 147/TB- VPCP của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 4267/BYT- QLD của Bộ Y tế về việc điều chỉnh giá với lộ trình phù hợp, tránh hiện tượng tăng giá trên diện rộng sau 30/6/2008 trong phạm vi cả nước.

2.4. Bộ Y tế đã có văn bản số 4857/BYT- QLD ngày 9/7/2008 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Công điện hoả tốc số 1063/CĐ-TTgngày 8/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ có về việc tăng cường biện pháp quản lý thị trường, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, trong đó có mặt hàng thuốc chữa bệnh.

2.5. Từ 1- 11/7/2008, Bộ Y tế đã triển khai công tác bình ổn thị trường dược phẩm 06 tháng cuối năm 2008 tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội, 08 tỉnh thuộc Khu vực Duyên hải Miền Trung và 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

2.6. Ngày 21/7/2008, Bộ Y tế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức buổi họp thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn nguồn cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư y tế tiêu hao tại một số cơ sở khám chữa bệnh công lập.

2.7. Theo Quyết định số 711/QĐ- TTrB ngày 28/7/2008, Bộ Y tế đã thành lập đoàn thanh tra các hoạt động của Nhà thuốc trong các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh. Kết quả thanh tra cho thấy: 83% mặt hàng thuốc trong tổng số 400 lượt khảo sát tại nhà thuốc bệnh viện có giá thấp hơn giá thuốc tại thị trường.

2.8. Triển khai công điện số 1245/CĐ- TTg ngày 3/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Công điện hoả tốc số 1063/CĐ-TTg ngày 8/7/2008, Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản số 734/TTrB- CV4 ngày 5/8/2008 về việc chỉ đạo Thanh tra Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Cơ quan Công an, Cơ quan Quản lý thị trường tổ chức thanh tra, kiểm tra các qui định về quản lý giá thuốc và thiết lập đường dây nóng tại Thanh tra Sở để tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình giá thuốc tại địa phương.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra cơ cấu giá thành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thông qua xem xét Hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc tại trung ương và địa phương.

3. Các giải pháp bình ổn thị trường dược phẩm những tháng còn lại cuối năm 2008.

Để đạt được mục tiêu: (1) Tăng nguồn cung ứng thuốc để bảo đảm cân đối “cung-cầu” hợp lý; (2) ổn định giá thuốc ở mức hợp lý đối với những thuốc thuộc Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu dùng trong cơ sở khám chữa bệnh; (3) Tập trung quản lý giá thuốc cung ứng cho bệnh viện, thuốc tại các nhà thuốc nằm trong khuôn viên của các cơ sở y tế công lập để có giá bằng hoặc thấp hơn giá thị trường, trong năm 2008, Bộ Y tế sẽ thực hiện những giải pháp chủ yếu sau để ổn định thị trường dược phẩm:

3.1. Tăng nguồn cung ứng thuốc phòng và chữa bệnh cho người (giải pháp cơ bản).

+ Trước mắt:

- Tiếp tục khuyến khích thực hiện việc gia công thuốc và tăng cường sản xuất, sử dụng thuốc trong nước.

- Chỉ đạo tăng cường nhập khẩu thuốc và không để thiếu thuốc.

3.2. Triển khai quản lý nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/7/2008 theo đó giá thuốc bán lẻ tại nhà thuốc bệnh viện được quản lý theo thặng số bán lẻ, nơi tiền thuốc chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường.

3.3. Tiếp tục công khai công tác quản lý nhà nước về giá thuốc như tăng cường chia sẻ thông tin quản lý giá thuốc với Cơ quan truyền thông, công bố giá CIF 2008 (giá nhập khẩu) lên website của Cục Quản lý Dược.

3.4. Đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT- BTC ngày 10/08/2007 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập như công khai, minh bạch giá thuốc trúng thầu năm 2008, khuyến khích các Sở Y tế nghiên cứu áp dụng hình thức đấu thầu tập trung để xem xét tính khả thi của kế hoạch thí điểm tổ chức đấu thầu Quốc gia…

3.5. Phối hợp các Bộ Tài chính, Công Thương để tăng cường xem xét việc điều chỉnh giá theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người và chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số số 147/TB- VPCP: cần điều chỉnh giá có lộ trình, hợp lý và tránh việc tăng giá đồng loạt, tăng bất hợp lý.

3.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá thuốc

3.7. Tăng cường phân cấp về quản lý nhà nước đối với giá thuốc cho các Sở Y tế để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi từ trung ương đến địa phương, tăng cường trách nhiệm của 64 tỉnh, thành phố trong việc bình ổn giá thuốc.

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Đồng chí Tổng Biên tập trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian tới nhằm phối hợp tuyên truyền góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhân dân với chất lượng tốt, giá cả hợp lý và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.

Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ (Vụ KGVX) (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- BTr. Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Lưu: VT, GT.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8389/QLD-GT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu8389/QLD-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8389/QLD-GT

Lược đồ Báo cáo 8389/QLD-GT tình hình thị trường dược phẩm 07 đầu 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 8389/QLD-GT tình hình thị trường dược phẩm 07 đầu 2008
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu8389/QLD-GT
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 8389/QLD-GT tình hình thị trường dược phẩm 07 đầu 2008

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 8389/QLD-GT tình hình thị trường dược phẩm 07 đầu 2008

           • 22/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực