Văn bản khác 98/BC-UBND

Báo cáo 98/BC-UBND hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 5, năm tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2013

Nội dung toàn văn Báo cáo 98/BC-UBND năm 2013 tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 tại TP.HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 98/BC-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ THÁNG 5, NĂM THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2013

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. Các phiên họp, Hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố:

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân thành phố đã tham dự các buổi làm việc và hội nghị với các cơ quan Trung ương như: Hội nghị trực tuyến Bộ Quốc phòng sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội nghị tổng kết của Bộ Công Thương về thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển, quản lý chợ; làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công an về công bố quyết định thanh tra thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm và chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 6 năm 2013; tham dự kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về chuyên đề Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 127 cuộc họp để giải quyết các nội dung công việc liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; một số nội dung tiêu biểu như: giao ban tháng về tiến độ thực hiện quy hoạch 1/2000 và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố; về tiến độ thực hiện đường sắt nội đô; về chương trình giảm ô nhiễm môi trường; về sơ kết 02 năm chương trình giảm ngập nước và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013-2015; về tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các quận, huyện đã được phê duyệt theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Chính phủ; tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại, dịch vụ Việt Nam-Myanmar và khai trương Văn phòng Đại diện tại Myanmar; họp về lộ trình điều chỉnh học phí theo Nghị định của Chính phủ và lộ trình điều chỉnh viện phí theo Thông tư của Bộ Y tế; thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2013.

- Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức và dự một số sự kiện quan trọng: Lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013); họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5) và tổng kết, trao giải cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”; cuộc đồng hành xe đạp “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và vì thành phố xanh, sạch, đẹp năm 2013”; Lễ khai trương Đại siêu thị (Co.opXtra).

2. Công tác ban hành các văn bản:

Trong tháng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 01 Quyết định quy phạm pháp luật; 01 chỉ thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 640 quyết định cá biệt, 533 công văn, 12 báo cáo; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 887 công văn, 82 thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, có các văn bản quan trọng như:

- Chỉ thị số 8/2013/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013 - 2014;

- Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2013

1. Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố trong tháng 5:

1.1. Về kinh tế:

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 48.690 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 23%). Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 239.011 tỷ đồng, tăng 10,8% (cùng kỳ tăng 21,2%). Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 7,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8%).

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tiếp tục giảm 0,16% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng, 5 nhóm hàng có mức giá giảm: nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 1,45%; thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,02%; giao thông giảm 0,52%, văn hóa giải trí du lịch giảm 0,09%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,31%. So với tháng 5/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,22% (cùng kỳ tăng 7,2%).

So với tháng 12/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,66% (cùng kỳ tăng 2,49%). Giá bình quân 5 tháng đầu năm 2013 tăng 2,88% so với mức giá bình quân của 5 tháng cùng kỳ năm 2012 (bình quân 5 tháng cùng kỳ tăng 12,17%).

Chỉ số giá USD tăng 2,1% so với tháng 12/2012 và tăng 2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 11,29% so với tháng 12/2012 và giảm 1,58% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 5 ước đạt 1,95 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11,4%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,35 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng trước và giảm 21,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,3%).

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 10,73 tỷ USD, tăng 4,3% (cùng kỳ tăng 6,8%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 7,7 tỷ USD, tăng 1,8% (cùng kỳ tăng 9%). Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 20,3%, may mặc tăng 1,9%. Một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ: gạo giảm 42,5%, thủy sản giảm 18,1%, giày dép giảm 10%...

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 5 ước thực hiện 1,76 tỷ USD, giảm 26% so tháng trước và giảm 19,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,7%). Tính chung 5 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 9,87 tỷ USD, tăng 8,8% (cùng kỳ tăng 4,3%). Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: máy vi tính và linh kiện điện tử tăng 9,8%; nguyên phụ liệu dệt may tăng 0,4%; xăng dầu giảm 30%; dược phẩm giảm 15,4%; sữa và sản phẩm sữa giảm 11,6%; sơ sợi dệt giảm 11,4%...

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 5,5% so với tháng trước, chủ yếu tập trung vào các ngành sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 16,3%), quần áo (tăng 11,5%), da và sản phẩm liên quan (tăng 12,1%), hóa chất và sản phẩm hóa chất (tăng 13,5%).

Tính chung 5 tháng đầu năm, công nghiệp của thành phố tăng 4,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4,8%). Trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 29,2%; công nghiệp chế biến tăng 4,5%; sản xuất phân phối điện tăng 7,5%; cung cấp nước và xử lý nước thải tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong số 26 ngành sản xuất có 22 ngành tăng, các ngành tăng cao hơn mức tăng chung toàn ngành: chế biến thực phẩm tăng 10,1%, đồ uống tăng 11,9%, da và các sản phẩm liên quan tăng 7,5%, hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 6,5%, sản phẩm từ plastic tăng 7,1%. Các ngành giảm so với cùng kỳ: khai khoáng giảm 29,2%, thuốc lá giảm 1%, ô tô giảm 43,5% và sản phẩm công nghiệp khác giảm 6,4%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành tại thời điểm 01/5/2013 giảm 0,26% so với tháng trước.

- Ngành Nông nghiệp:

Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tháng 5 ước đạt 163,3 tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 1.120,8 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,1%)

Vụ đông xuân: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 11.837 ha, tăng 3% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,2%). Trong đó, diện tích lúa đạt 6.065 ha, giảm 5,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 27,5%); diện tích gieo trồng rau đạt 3.911 ha, tăng 9,8% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,9%).

Vụ hè thu: Đã xuống giống được 1.118 ha lúa và trồng được 1.390 ha rau.

Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng ước đạt 17.936 tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 20,7%); trong đó, sản lượng đánh bắt tăng 12,4% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng tăng 15,9% so với cùng kỳ.

- Doanh thu vận tải tháng 5 ước đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước, tăng 14% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 33,9%). Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải ước đạt 20.716,9 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 29,8%). Trong đó: doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 14.152 tỷ đồng, tăng 13% (cùng kỳ tăng 26,6%); doanh thu vận tải hành khách ước đạt 6.564,9 tỷ đồng, tăng 14,1% (cùng kỳ tăng 36,6%).

- Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 5 ước đạt 5,76 triệu tấn, tăng 1% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 19,6%). Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 27,75 triệu tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,1%).

- Du lịch: lượng khách quốc tế đến thành phố trong tháng 5 ước đạt 286.200 lượt người, tăng 6% (cùng kỳ tăng 10%); trong đó, khách đến bằng đường hàng không là 230.000 lượt người, tăng 9,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10%). Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 5 tháng đầu năm ước đạt 1.627.460 lượt, tăng 7,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10%) và đạt 40% kế hoạch năm 2013. Tổng doanh thu du lịch (bao gồm khách sạn và dịch vụ du lịch lữ hành) 5 tháng ước đạt 9.783 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; nếu tính chung cả nhà hàng ước đạt 34.350 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 24,4%).

1.2. Về tài chính - tín dụng:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng ước thực hiện 87.598,1 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, giảm 0,3% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,6%). Trong đó thu nội địa 48.569,5 tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán, tăng 3,2% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 13.529,1 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán, giảm 12,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 25.500 tỷ đồng, đạt 31,9% dự toán, tăng 0,5%.

- Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 5 tháng ước thực hiện 14.451,2 tỷ đồng, đạt 33,3% dự toán, tăng 15,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 16,6%). Chi đầu tư phát triển 5.144,8 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ; Chi thường xuyên 9.301,9 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, tăng 17,2%; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 1.279,9 tỷ đồng, tăng 4%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 2.494,1 tỷ đồng, tăng 29,1%; chi sự nghiệp y tế 832,3 tỷ đồng, tăng 9,8%; chi quản lý hành chánh tăng 12,2%; chi đảm bảo xã hội 593,5 tỷ đồng, tăng 8,1%; Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học 129,5 tỷ đồng, tăng 19,3%.

- Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 5 ước đạt 1.039.100 tỷ đồng, tăng 4,63% so cuối năm 2012 và tăng 11,69% so với cùng kỳ 2012 (cùng kỳ tăng 11,9%); trong đó vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16,41% tổng vốn huy động, giảm 3,7% so cuối năm 2012; vốn huy động bằng nội tệ tăng 6,44%.

- Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 5 đạt 882.200 tỷ đồng, tăng 3,13% so cuối năm 2012 và tăng 15,4% so với cùng kỳ 2012 (cùng kỳ tăng 1,6%); trong đó, dư nợ bằng ngoại tệ và vàng chiếm 19,84% tổng dư nợ, giảm 7,27% so cuối năm 2012; dư nợ bằng nội tệ tăng 6,07%; dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 44,54% tổng dư nợ, tăng 3,18%; dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 3,09%.

1.3. Về đầu tư phát triển:

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố 5 tháng ước thực hiện 35.925 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,1%). Chi đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố 5 tháng ước đạt 5.144,8 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,1%). Thành phố đã giao kế hoạch vốn đợt 1 với tổng số vốn giao là 16.770,672 tỷ đồng. Trong tháng 5, khối lượng thực hiện tập trung chủ yếu là các dự án cầu, đường và một số dự án trường học trọng điểm, cụ thể: Mở rộng cầu Kinh Thanh Đa; Tỉnh lộ 10; Tỉnh lộ 10B; đường nối vào trường đại học Sài Gòn; Trường Cán bộ Thành phố; Trường THPT Long Bửu, quận 9; Trường tiểu học Phạm Thế Hiển, quận 8; Trường THCS Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ…

Giá trị giải ngân hiện nay đạt 3.564,37 tỷ đồng, bằng 21,25% kế hoạch đã giao. Hiện thành phố đang rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét ưu tiên giao vốn trong kế hoạch đợt 2 năm 2013.

- Đầu tư trong nước: Tính đến 20/5/2013, thành phố có 9.712 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 42.294,2 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 28% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 14.088 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 55.895,5 tỷ đồng (so với cùng kỳ bằng về số lượng doanh nghiệp và tăng 85% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 98.189,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,2%).

Tính đến ngày 20/5/2013, có 914 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 1% so với cùng kỳ.

- Đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 20/5/2013, thành phố có 138 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 161,3 triệu USD (so với cùng kỳ giảm 11% về số dự án và giảm 20,7% về vốn). Ngoài ra, có 40 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 204,1 triệu USD (giảm 59,3% so với cùng kỳ). Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn là 365,4 triệu USD, giảm 48,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 58,6%).

- Vốn viện trợ phát triển (ODA): hiện thành phố đang quản lý 03 dự án đã hoàn thành đang theo dõi trả nợ và 25 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 118.576,34 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 97.920,55 tỷ đồng, vốn đối ứng là 20.655,79 tỷ đồng. Ước giải ngân trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 1.629,35 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 1.481,99 tỷ đồng, vốn đối ứng là 147,36 tỷ đồng.

1.4. Về công tác xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch:

Thành phố đã tổ chức hội thảo “Các cơ hội kinh doanh tại thị trường Myanmar” nhằm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam về nền kinh tế, môi trường kinh doanh tại Myanmar, đồng thời giới thiệu về Hội chợ Triển lãm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Việt Nam - Myanmar năm 2013 (HOCHIMINH CITY EXPO 2013) tại Yangon, Myanmar và Chương trình khảo sát thị trường, giao lưu thương mại giữa hai nước. Hội thảo đã thu hút khoảng 158 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Thành phố đã tổ chức hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm” nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư trong, ngoài nước về thủ tục đầu tư, thông tin quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, các dự án hạ tầng kỹ thuật, tiến độ thu hồi đất, tình hình thực hiện công tác đầu tư với những dự án đang được triển khai thực hiện. Nhân dịp này cơ quan quản lý nhà nước cũng đã gặp gỡ, giải đáp những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã, đang triển khai các dự án. Có 13 dự án với nhiều chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính thông thoáng đã được giới thiệu tại hội thảo nhằm xúc tiến đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hội nghị đã thu hút trên 150 nhà đầu tư tham dự. Trong đó có các nhà đầu tư hàng đầu đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoài ra, thành phố đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội thảo “Cơ hội xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ thông qua kênh bán lẻ” nhằm kết nối nhóm nhà nhập khẩu Hoa Kỳ - Kroger (tập đoàn bán lẻ lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ) với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Ngoài việc tìm kiếm nhà nhập khẩu uy tín và chất lượng cho hệ thống bán lẻ Kroger, hội thảo cũng đã cung cấp thông tin về những quy định, rào cản thương mại đến các doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường bán lẻ Hoa Kỳ. Hội thảo đã thu hút trên 100 doanh nghiệp tham dự.

1.5. Về văn hóa - xã hội:

a) Thành phố đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và Kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2013): Giải Đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé; Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 37 Vô địch thành phố mở rộng năm 2013; Lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013); Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước.

b) Trong tháng, đã tổ chức 5 giải thể thao thành tích cao cấp thành phố (Bóng rổ Vô địch; Karatedo Vô địch Trẻ, Thiếu niên - Nhi đồng; Vovinam Vô địch; Judo Trẻ, Thiếu niên - Nhi đồng; Pencak Silat Trẻ); 2 giải toàn quốc (Cờ vua Vô địch nhanh và Vô địch hạng I). Cử 37 lượt huấn luyện viên, 207 lượt vận động viên và 17 trọng tài thuộc 11 môn thể thao tham dự 11 giải; đạt 22 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 21 Huy chương Đồng, trong đó có 3 môn đạt hạng nhất toàn đoàn tại các giải: Petanqe Vô địch, Cử tạ Vô địch Thiếu niên và Xe đạp Cúp Truyền hình toàn quốc. Cử 15 lượt huấn luyện viên, 92 lượt vận động viên thuộc 7 môn thể thao tham dự 12 giải quốc tế gồm 3 giải Châu Á, 2 giải Đông Nam Á (đạt 12 HCV), 7 giải quốc tế mở rộng.

c) Trong tháng, dự ước giải quyết việc làm cho 25.900 lao động, trong đó lao động có việc làm ổn định là 16.700 người, tạo mới 8.700 chỗ làm. Tính chung 5 tháng đầu năm, số lao động được giải quyết việc làm là 123.600 người, đạt 46,6% kế hoạch; số chỗ việc làm mới tạo ra là 49.500 chỗ, đạt 41,25% kế hoạch.

Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp:

Từ ngày 15/4 đến ngày 10/5, trên địa bàn thành phố đã có 6.800 người đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký thất nghiệp, và đã có 8.200 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp đi đến các tỉnh, thành phố khác là 2.400 người, số người từ nơi khác chuyển đến thành phố hưởng trợ cấp thất nghiệp là 512 người. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 76,6 tỷ đồng. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 8.000 trường hợp. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 14.200 người và hỗ trợ học nghề cho 217 người.

d) Tình hình dịch bệnh (Từ 16/4/2013 đến 15/5/2013):

* Bệnh sốt xuất huyết: trong tháng có 296 trường hợp nhập viện, giảm 47 trường hợp (-13,7%) so với tháng trước, không có trường hợp tử vong. Tính chung 5 tháng đầu năm là 2.186 trường hợp, giảm 977 trường hợp (-30,88%) so với cùng kỳ năm 2012, tử vong 03 ca.

* Bệnh tay-chân-miệng: trong tháng có 809 trường hợp nhập viện điều trị, tăng 13 ca (+ 1,63%) so với tháng trước, không có trường hợp tử vong. Tính từ đầu năm đến nay có 2.707 ca nhập viện điều trị, giảm 310 ca (-10,28%) so với cùng kỳ, không có ca tử vong.

* Dịch bệnh khác: trong tháng ghi nhận có 01 trường hợp tử vong do cúm A(H1N1) tại Quận 11. Sở Y tế đã triển khai các biện pháp khử khuẩn môi trường liên tục 7 - 10 ngày tại nơi ở của bệnh nhân; tiến hành truyền thông giáo dục sức khỏe tại gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh, những người có tiếp xúc gần bệnh nhân (chăm sóc, viếng thăm,...) về cách phòng chống bệnh cúm A(H1N1), khuyến khích tiêm ngừa cúm; uống thuốc dự phòng Tamiflu cho các đối tượng nguy cơ cao bị nhiễm cúm nặng có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hướng dẫn những người tiếp xúc gần tự phát hiện bệnh để báo cho cơ sở y tế địa phương, khám và điều trị. Theo dõi tình hình cúm A H1N1 tại khu du lịch Tràm chim, huyện Cần Giờ (nơi bệnh nhân đã đến du lịch trước khi phát bệnh và tử vong).

1.6. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội:

a) Về quốc phòng an ninh:

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây bạo loạn; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố.

b) Về trật tự an toàn xã hội: (Từ 16/4/2013 đến 15/5/2013)

+ Vi phạm về kinh tế và môi trường: đã phát hiện và xử lý 54 vụ vi phạm kinh tế; thu giữ nhiều loại hàng hóa trị giá trên 1,2 tỷ đồng; chủ yếu là thuốc lá ngoại, quần áo, vải, xăng dầu, mỹ phẩm, rượu ngoại, gas, linh kiện điện tử, bột giặt, bột ngọt, điện thoại di động... Lực lượng Cảnh sát môi trường đã tập trung nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện 52 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

+ Tội phạm hình sự: đã xảy ra 462 vụ phạm pháp hình sự, giảm 25 vụ (- 5,13%) so với tháng trước và tăng 63 vụ (+15,78%) so với cùng kỳ; làm chết 09 người, bị thương 66 người và thiệt hại tài sản trị giá trên 17,2 tỷ đồng. Đáng chú ý trong tháng, án cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng (cướp giật +2,24%, trộm tài sản +10,87%), số vụ trộm cắp đột nhập nhà dân, công ty, khu lưu trú công nhân... còn xảy ra nhiều. Đã điều tra khám phá 310 vụ, bắt 385 tên (đạt 67,09%), triệt phá 62 băng nhóm 166 tên; truy xét bắt 353 tên có quyết định truy nã, vận động 13 tên đầu thú, bắt 53 tên có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông: do tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nên tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Đã lập biên bản xử lý hành chính 52.559 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 5.190 xe các loại, tước giấy phép lái xe 7.350 trường hợp, xử lý 4.070 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm..., chuyển kho bạc nhà nước thu trên 25 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông đường bộ: đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, giảm 11 vụ (- 13,3%) so với tháng trước và giảm 03 vụ (-4%) so với cùng kỳ; làm chết 60 người, giảm 07 người (-8,9%) so với tháng trước và giảm 09 người (-13%) so với cùng kỳ; bị thương 21 người, giảm 10 người (-32,3%) so với tháng trước và giảm 10 người (-32%) so với cùng kỳ.

+ Tình hình cháy, nổ: đã xảy ra 47 vụ cháy, giảm 14 vụ (-22,95%) so với tháng trước; tăng 02 vụ (+4,44%) so với cùng kỳ năm 2012, không có người chết và bị thương (so với tháng trước không tăng, không giảm; so với cùng kỳ năm 2012 giảm 01 người bị thương). Thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 82,25 triệu đồng và 10 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền.

Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ nổ nào (so với tháng trước không tăng, không giảm, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 02 vụ).

1.7. Về công tác cải cách hành chính:

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX. Theo đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra việc lập kế hoạch và kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 của các cơ quan; công tác triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020; kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 của các sở - ngành, quận - huyện, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

1.8. Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Trong tháng, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và luật pháp của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngành Thanh tra thành phố tập trung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đã triển khai 05 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 09 đơn vị; 15 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 22 đơn vị; 01 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra tại 04 đơn vị; 02 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng về tiếp công dân và xử lý đơn tại 04 đơn vị.

Toàn ngành Thanh tra thành phố triển khai thực hiện 71 cuộc tại 101 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 55 cuộc; triển khai trong kỳ 16 cuộc). Nội dung thanh tra tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, nhà; xây dựng cơ bản; quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Đã kết thúc ban hành kết luận thanh tra 13 cuộc; còn 58 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Qua thanh tra, phát hiện 03 đơn vị có vi phạm về kinh tế trên 101 đơn vị được thanh tra; kiến nghị thu 5,36 tỷ đồng do sai phạm; đã thu 123,59 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 15 cá nhân và 02 tập thể; 06 kiến nghị chấn chỉnh quản lý.

1.9. Về công tác đối ngoại:

Trong tháng, lãnh đạo thành phố đã đón tiếp 11 đoàn khách quốc tế (05 đoàn nhà nước, 02 đoàn thuộc tổ chức phi Chính phủ, 03 đoàn Tổ chức quốc tế và 01 đoàn doanh nghiệp); trong đó, có một số đoàn cấp cao như: Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc; Chủ tịch Hạ viện Australia; Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức.

2. Nhận xét, đánh giá chung:

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội thành phố 5 tháng đầu năm 2013 vẫn duy trì tăng trưởng hợp lý. Sản xuất công nghiệp và lĩnh vực thương mại - dịch vụ có tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tiếp tục giảm so với tháng trước (-0,16%); lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định. Tội phạm hình sự và tai nạn giao thông giảm so với tháng trước. An ninh quốc phòng được giữ vững, công tác chăm lo phúc lợi xã hội được tổ chức thực hiện chu đáo góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn do tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn vẫn chưa thực sự hồi phục mạnh mẽ. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2013:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách thành phố; Quyết định 1553/QĐ-UBND về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn thành phố.

2. Thực hiện các biện pháp cân đối thu chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 kết hợp với việc quản lý chặt chẽ các khoản chi, tăng cường các khoản thu bổ sung cho ngân sách thành phố.

3. Tập trung phát triển thị trường, chú trọng công tác xúc tiến thương mại và đầu tư; đẩy mạnh xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện có hiệu quả 4 chương trình bình ổn giá cả thị trường năm 2013. Hỗ trợ doanh nghiệp giảm tỷ lệ hàng tồn kho, tăng tần suất đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, kích cầu tiêu dùng tại thị trường nông thôn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công trình có quy mô lớn đã được ưu tiên bố trí vốn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

5. Tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại các địa phương, chủ động phòng ngừa và chữa trị hiệu quả các loại dịch bệnh mới phát sinh trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm dễ nhiễm vi sinh, có sử dụng phụ gia phẩm màu.

6. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp và triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2013 cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

7. Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiếp tục thực hiện đẩy lùi tệ nạn trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố.

8. Tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2011-2013; Báo cáo sơ kết một năm tình hình thực hiện Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thống kê;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thành viên UBND thành phố;
- Các sở - ban - ngành TP;
- Ủy ban MTTQ và Đoàn thể TP;
- UBND các quận - huyện;
- Các Tổng Cty, Công ty thuộc TP;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV, THKH (2b);
- Lưu: VT, (THKH/Đ)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Luận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/BC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/BC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2013
Ngày hiệu lực31/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/BC-UBND

Lược đồ Báo cáo 98/BC-UBND năm 2013 tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 tại TP.HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 98/BC-UBND năm 2013 tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 tại TP.HCM
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/BC-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Văn Luận
        Ngày ban hành31/05/2013
        Ngày hiệu lực31/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 98/BC-UBND năm 2013 tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 tại TP.HCM

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 98/BC-UBND năm 2013 tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5 tại TP.HCM

           • 31/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực