Văn bản khác VK/QH/1980

Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ sáu do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VI, kỳ họp 6


QUỐC HỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

(từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1979 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi tối: Quốc hội họp phiên trù bị.

408 đại biểu Quốc hội có mặt,

76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, các Phó Chủ tịch Xuân Thủy, Phan Văn Đáng, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa chủ tọa phiên họp.

Chương trình làm việc:

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần;

2. Nghe báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa;

3. Nghe báo cáo của Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội;

4. Thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu được bầu bổ sung ở Thanh Hóa;

5. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội;

6. Bầu cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký;

7. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh báo cáo với Quốc hội có hai đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từ kỳ họp thứ năm của Quốc hội đến kỳ họp này:

- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đại biểu Hà Nội, từ trần ngày 20/7/1979;

- Đồng chí Huỳnh Văn Trí, đại biểu An Giang, từ trần ngày 01/9/1979.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy mặc niệm một phút.

2. Nghe báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy đọc báo cáo về việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của Hoàng Văn Hoan và về kết quả bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử IV của tỉnh Thanh Hóa.

3. Nghe báo cáo của Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội Bùi Quang Tạo đọc báo cáo về việc thẩm tra tư cách đại biểu của vị đại biểu được bầu trong cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử IV tỉnh Thanh Hóa.

4. Thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung ở Thanh Hóa

Đồng chí Bùi Quang Tạo đọc dự thảo nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn.

Sau khi thảo luận, toàn thể các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn.

5. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội

Đồng chí Xuân Thủy đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, như sau:

Chủ nhật 23/12/1979

Tối 19 giờ:

Thứ hai 24/12/1979

Sáng 8 giờ:

8 giờ 45:

 

Chiều:

 

 

Thứ ba 25/12/1979

Sáng:

 

Chiều:

Thứ tư 26/12/1979

Sáng:

Chiều:

Thứ năm 27/12/1979

Sáng:

Chiều:

 

Thứ sáu 28/12/1979

Sáng:

Chiều:

Thứ bảy 29/12/1979

Sáng:

 

 

Giờ làm việc:

Sáng:

Chiều:

Tối (nếu có):

 

Quốc hội họp phiên trù bị

 

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc kỳ họp;

- Chính phủ báo cáo;

- Chính phủ tiếp tục báo cáo;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo;

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo.

 

- Quốc hội họp riêng nghe báo cáo bổ sung;

- Nghe báo cáo về vấn đề kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

 

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

 

Các đại biểu làm việc ở các tổ.

- Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình;

- Các đại biểu đọc tham luận.

 

Các đại biểu đọc tham luận.

Các đại biểu đọc tham luận.

 

Quốc hội họp phiên bế mạc:

- Thông qua các nghị quyết;

- Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp.

 

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

Từ 14 giờ đến 17 giờ 30

Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội.

6. Bầu cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký

Đồng chí Xuân Thủy đọc danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký của kỳ họp do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị:

Đoàn Chủ tịch gồm 26 đồng chí sau đây:

1. Lê Duẩn

2. Nguyễn Hữu Thọ

3. Trường Chinh

4. Phạm Văn Đồng

5. Phạm Hùng

6. Võ Nguyên Giáp

7. Lê Thanh Nghị

8. Võ Chí Công

9. Huỳnh Tấn Phát

10. Văn Tiến Dũng

11. Lê Văn Lương

12. Xuân Thủy

13. Nguyễn Thị Thập

14. Nguyễn Xiển

15. Trần Đăng Khoa

16. Hoàng Quốc Việt

17. Phan Minh Tánh

18. Hòa thượng Thích Thiện Hào

19. Linh mục Võ Thành Trinh

20. Cầm Ngoan

21. Anh hùng Núp

22. Huỳnh Cương

23. Tôn Thất Tùng

24. Nguyễn Thị Hiếu

25. Trần Hanh

26. Hồ Giáo

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn Chủ tịch kỳ họp.

Đoàn thư ký gồm 5 đồng chí sau đây:

1. Đào Văn Tập

2. Nghiêm Chưởng Châu

3. Vũ Định

4. Nguyên Ngọc

5. Phạm Công Khanh.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách Đoàn thư ký của kỳ họp.

7. Nghe báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Việt Dũng báo cáo một số vấn đề về tổ chức kỳ họp Quốc hội.

NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Sau khi các đại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khai mạc.

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc diễn văn khai mạc và điều khiển phiên họp.

Phó Thủ tướng kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước Lê Thanh nghị, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về “Tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Anh, thay mặt Hội đồng Chính phủ, báo cáo về “Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978” và “Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1979; phương hướng nhiệm vụ tài chính và dự án ngân sách Nhà nước năm 1980”.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Hưng, được ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo về công tác của ngành tòa án nhân dân.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hữu Dực báo cáo về công tác của ngành kiểm sát nhân dân.

NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họp riêng không có người dự thính.

411 đại biểu Quốc hội có mặt,

73 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Chủ tịch Trường Chinh đọc tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị báo cáo bổ sung về tình hình và nhiệm vụ kinh tế.

Quốc vụ khanh Nguyễn Cơ Thạch báo cáo về công tác ngoại giao.

Buổi chiều: Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1979

Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.

403 đại biểu Quốc hội có mặt,

81 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Xiển, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đăng đọc bản thuyết trình của Ủy ban về dự án kế hoạch Nhà nước năm 1980, dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980 và tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1978.

Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:

- Đồng chí Trần Tạo, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Sử dụng tốt nhất mọi khả năng lao động, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sản xuất ra nhiều lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản cho xuất khẩu…”.

- Đồng chí Từ Khải Hồng, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Phát huy thế mạnh của địa phương, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu”.

- Đồng chí Phan Hữu Phục, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Tập trung sức đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là lương thực, thực phẩm”.

- Đồng chí Nguyễn Thành Long, đại biểu Quảng Nam – Đà Nẵng, đọc tham luận “Quảng Nam – Đà Nẵng quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Vũ Định, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Công nhân, viên chức và các tổ chức công đoàn quyết vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Lương Ích Lập, đại biểu Cao Bằng, đọc tham luận “Nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới”.

- Đồng chí Lê Bạch Lan, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Thanh Hóa quyết tâm đẩy mạnh sản xuất màu và chăn nuôi để thâm canh, tăng năng suất lúa màu, phấn đấu giải quyết vấn đề lương thực trên địa bàn tỉnh”.

- Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Vấn đề hiệu quả lao động”.

- Đồng chí Nguyễn Hà Phan, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Vận dụng bước đi trong cải tạo nông nghiệp để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân và bảo đảm thu mua ngày càng tốt”.

- Đồng chí Nguyễn Hộ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Phát huy thế mạnh, ra sức phát triển công nghiệp địa phương và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng”.

- Đồng chí Phạm Quốc Tường, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ điều tra thăm dò khoáng sản trong kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, đại biểu Đồng Tháp, đọc tham luận “Quyết tâm khai thác hết tiềm năng của vùng sâu Đồng Tháp”.

NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể.

408 đại biểu Quốc hội có mặt,

76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thập, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:

- Đồng chí Đỗ Thị Lý, đại biểu Hà Sơn Bình, đọc tham luận “Hòa Xá đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành trung ương Đảng”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành, đại biểu Cửu Long, đọc tham luận “Hội liên hiệp nông dân tập thể ra sức vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước”.

- Đồng chí Vù Mí Kẻ, đại biểu Hà Tuyên, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, ổn định đời sống nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Y-Ngông Niê-kdăm, đại biểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Đắc Lắc đẩy mạnh sản xuất cà phê xuất khẩu”.

- Đồng chí Đặng Kinh, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu, ra sức phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, chấp hành nghị quyết kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa VI”.

- Đồng chí Nguyễn Duy Côn, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc ra sức tăng cường củng cố hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980 về lương thực và thực phẩm”.

- Đồng chí Lâm Thị Mai, đại biểu An Giang, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, ổn định đời sống nhân dân, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước và xuất khẩu”.

- Đồng chí Phạm Công Khanh, đại biểu Hải Hưng, đọc tham luận “Phát huy vai trò xung kích cách mạng của thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Trung Mai, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Hà Nội quyết phấn đấu thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Lưu Hữu Phước, đại biểu Hậu Giang, đọc tham luận “Giáo dục truyền thống dân tộc để xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa”.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Kình, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Thuần, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Trong vài năm tới, Thuận Hải phấn đấu tự giải quyết lương thực cho địa phương mình, kiên trì sản xuất bông vải và đẩy mạnh khai thác hải sản”.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể.

408 đại biểu Quốc hội có mặt,

76 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Đăng Khoa, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:

- Đồng chí Hoàng Quốc Việt, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trong việc xây dựng, thực hiện và kiểm tra kế hoạch Nhà nước”.

- Đồng chí Nguyễn Xiển, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân lao động, khắc phục những mặt tiêu cực để hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Trần Tý, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Mở rộng mặt hàng gang thép đáp ứng nhu cầu cần thiết của một số ngành sản xuất”.

- Đồng chí Nguyên Công Bình, đại biểu Tiền Giang, đọc tham luận “Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất bung ra theo kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin trong tình hình mới”.

- Đồng chí Hoàng Trường Minh, đại biểu Lạng Sơn, đọc tham luận “Quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc”.

- Đồng chí Nguyễn Thị Định, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Phụ nữ Việt Nam nỗ lực góp phần xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Doanh Hằng, đại biểu Bắc Thái, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng sẵn có về đất đai, lao động để đẩy mạnh việc phát triển màu và cây công nghiệp, đảm bảo giao thông vận tải’.

- Đồng chí Phạm Thị Liên, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Quan tâm giải quyết đời sống công nhân, đẩy mạnh sản xuất trong ngành dệt”.

- Đồng chí Cao Sơn Hải, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Cần nhanh chóng cải tiến việc thi vào cấp III và đại học để thực hiện mục tiêu cải cách giáo dục và hạn chế những hiện tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay do thi cử gây ra”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Thủ, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, đọc tham luận “Xúc tiến mạnh mẽ việc sản xuất thuốc tự túc bằng dược liệu trong nước”.

- Đồng chí Hoàng Minh Thông, đại biểu Vĩnh Phú, đọc tham luận “Phát triển hàng tiêu dùng của Vĩnh Phú”.

- Đồng chí Vàng Chừ Súa, đại biểu Sơn La, đọc tham luận “Phát huy tiềm năng kinh tế, Sơn La quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1980”.

- Đồng chí Trịnh Văn Nở, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Bến Tre phát huy tiềm năng sẵn có, sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Yển, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Công nghiệp địa phương sản xuất hàng tiêu dùng”.

- Đồng chí Bùi Xuân Sơn, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Kế hoạch năm 1980 gắn liền với thực hiện nghị quyết 6 và đổi mới làm kế hoạch từ cơ sở”.

- Đồng chí Nguyễn Kim, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Phát huy khả năng tiềm tàng về nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”.

Chủ tịch điều khiển phiên họp báo cáo với Quốc hội: Tất cả 41 đại biểu Quốc hội có tham luận đều đã đọc tại hội trường. Ngoài ra, 2 đại biểu có tên sau đây đề nghị không đọc mà chỉ đăng tham luận của mình vào tập Các văn kiện của Quốc hội:

- Lê Minh Đức, đại biểu Cửu Long,

- Đỗ Xuân Sảng, đại biểu Hà Nội.

NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1979

Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Xuân Thủy, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ báo cáo bổ sung và trả lời các câu hỏi và chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề của ngành mình:

1. Đồng chí Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

2. Đồng chí Trần Quyết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

3. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bộ trưởng Bộ Lao động;

4. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc từ 15 giờ.

410 đại biểu Quốc hội có mặt,

74 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh, trong Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên họp.

1. Thông qua các nghị quyết

a. Về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu, trong Đoàn thư ký, đọc dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

b. Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 1980.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

c. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1978.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

d. Về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI:

Đồng chí Nghiêm Chưởng Châu đọc dự thảo nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

2. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc kỳ họp

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa VI.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy vỗ tay rất lâu nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa VI.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ sáu bế mạc lúc 15 giờ 20 ngày 29 tháng 12 năm 1979.

 

TM. ĐOÀN THƯ KÝ
Đào Văn Tập

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Xuân Thủy

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HOÀNG MINH CÔN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa VI, kỳ họp thứ sáu

Căn cứ vào điều 56 của Hiến pháp năm 1959;
Sau khi nghe Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày 02 tháng 12 năm 1979 ở khu vực bầu cử IV, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1979

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1980

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa VI, kỳ họp thứ sáu

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1980;
Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước năm 1980.

2. Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1980 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 11,3% so với năm 1979, trong đó:

Sản lượng lương thực: 15 triệu tấn,

Đàn lợn: 10 triệu con.

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 4,7% so với năm 1979, trong đó giá trị tổng sản lượng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tăng 9% so với năm 1979;

- Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước: 56 triệu tấn và 5 tỷ 200 triệu tấn/km;

- Khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn tập trung của Nhà nước: 3700 triệu đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 23% so với năm 1979;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ của thị trường có tổ chức tăng 14,5% so với năm 1979;

- Số học sinh được tuyển vào các hệ đào tạo:

Đại học và cao đẳng: 30 nghìn người,

Trung học chuyên nghiệp: 61 nghìn người,

Công nhân kỹ thuật: 92 nghìn 600 người.

- Tổng số học sinh phổ thông: 12 triệu người;

- Số giường bệnh và giường điều dưỡng: 201 nghìn giường.

3. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp thiết thực và tích cực nhất, đặc biệt là ban hành kịp thời các chính sách cụ thể, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm sau.

4. Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, đồng khởi thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1980, lập nhiều thành tích để chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI NHIỆM KỲ CỦA QUỐC HỘI KHÓA VI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa VI, kỳ họp thứ sáu

Căn cứ vào điều 45 và điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Xét rằng Quốc hội khóa VI cần có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp mới;
Xét đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa VI.

2. Giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gian thích hợp, sau khi có Hiến pháp mới

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1979

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật VK/QH/1980

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệuVK/QH/1980
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/1979
Ngày hiệu lực29/12/1979
Ngày công báo15/04/1980
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật VK/QH/1980

Lược đồ Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VI, kỳ họp 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VI, kỳ họp 6
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệuVK/QH/1980
        Cơ quan ban hànhQuốc hội, ***
        Người kýXuân Thuỷ, Đào Văn Tập
        Ngày ban hành29/12/1979
        Ngày hiệu lực29/12/1979
        Ngày công báo15/04/1980
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VI, kỳ họp 6

              Lịch sử hiệu lực Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VI, kỳ họp 6

              • 29/12/1979

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/1980

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/12/1979

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực