Văn bản khác khongso

Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ III do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VII, kỳ họp III


QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BA
(Từ ngày 22 tháng 06 đến ngày 28 tháng 06 năm 1982)

BIÊN BẢN TÓM TẮT

NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi chiều:

14 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị tại hội trường Ba Đình, Hà Nội.

448 đại biểu Quốc hội có mặt,

43 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Nghiêm Xuân Yêm điều khiển phiên họp và cùng các Phó chủ tịch Quốc hội khác chủ tọa phiên họp.

Đến dự họp có các đồng chí Trường-Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước.

Chương trình làm việc:

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần;

2. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội;

1. Mặc niệm các vị đại biểu Quốc hội đã từ trần:

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm Xuân Yêm báo cáo với Quốc hội có 3 đại biểu Quốc hội đã từ trần trong thời gian từ kỳ họp thứ hai của Quốc hội đến kỳ họp này:

1. Đồng chí Võ Văn Đinh, đại biểu Nghĩa Bình, từ trần ngày 16-01-1982;

2. Đồng chí Tôn Thất Tùng, đại biểu Hải Phòng, từ trần ngày 07-05-1982;

3. Đồng chí Vũ Văn Cần, đại biểu An Giang, từ trần ngày 13-06-1982.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy mặc niệm một phút.

2. Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội:

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội như sau:

Thứ tư 23-06-1982

Sáng

8 giờ : Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ 30 : - Quân nhạc cử Quốc ca.

- Chủ tịch Quốc hội khai mạc kỳ họp.

- Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, thay mặt Hội đồng bộ trưởng báo cáo về tình hình xây dựng Bộ luật hình sự và dự thảo Phần chung của Bộ luật hình sự.

Chiều

14 giờ 30: - Hội đồng Nhà nước trình Quốc hội phê chuẩn các nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Ban vận động và Hội đồng giám khảo sáng tác Quốc ca báo cáo về tình hình làm Quốc ca mới.

Tối

19 giờ 30: Quốc hội nghe trình bày qua băng ghi âm 17 bài dự thi Quốc ca đã được Hội đồng giám khảo sơ tuyển.

Thứ năm 24-06-1982

Sáng

8 giờ: Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thường trực của Quốc hội làm việc. Các đại biểu không tham gia Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thì nghiên cứu tài liệu.

Chiều

14 giờ 30: - Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình ý kiến của Ủy ban về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

- Các đại biểu làm việc ở tổ (thảo luận về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982).

Thứ sáu 25-06-1982

Sáng và chiều: Các đại biểu làm việc ở tổ (thảo luận về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982).

Tối

19 giờ 30: Các đại biểu làm việc ở tổ (thảo luận về báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Thứ bảy 26-06-1982

Sáng

8 giờ: - Chủ tịch Quốc hội đọc danh sách các đại biểu đã được Chủ tịch Quốc hội và các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội giới thiệu bổ sung vào Hội đồng Nhà nước và làm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

- Quốc hội cử ban kiểm phiếu.

- Các đại biểu tham luận.

Chiều

14 giờ 30: Các đại biểu tiếp tục tham luận.

Chủ nhật 27-06-1982

Sáng

8 giờ: Các đại biểu tiếp tục tham luận.

Chiều: Quốc hội nghỉ.

Thứ hai 28-06-1982

Sáng

8 giờ: - Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Nhà nước.

- Hội đồng Bộ trưởng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chiều

14 giờ 30: - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành phần Hội đồng Nhà nước.

- Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (bằng cách giơ tay).

- Thông qua các nghị quyết.

- Chủ tịch Quốc hội bế mạc kỳ họp.

- Quân nhạc cử Quốc ca.

Giờ làm việc:  Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30

Chiều: từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30

Tối (nếu có): từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ tay) chương trình làm việc của kỳ họp.

NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Sau khi các đại biểu Quốc hội long trọng làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên khai mạc.

448 đại biểu Quốc hội có mặt.

43 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm Xuân Yêm, thay mặt Chủ tịch Quốc hội, đọc lời khai mạc và điều khiển phiên họp.

Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng Nguyễn Hữu Thụ, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, báo cáo về tình hình xây dựng Bộ luật hình sự và trình bày dự thảo Phần chung của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

452 đại biểu Quốc hội có mặt.

39 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xiển điều khiển phiên họp.

Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị, thay mặt Hội đồng Nhà nước, trình Quốc hội phê chuẩn các nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng trong thời gian từ sau kỳ họp thứ hai của Quốc hội đến nay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Chu Tam Thức, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Hưng báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Lê báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó trưởng ban vận động sáng tác Quốc ca mới kiêm chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác Quốc ca Cù Huy Cận báo cáo tình hình làm Quốc ca.

Buổi tối:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

452 đại biểu Quốc hội có mặt.

39 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Phan Anh điều khiển phiên họp.

Đồng chí Cù Huy Cận giới thiệu với Quốc hội, qua băng ghi âm, 17 bài dự thi Quốc ca đã được Hội đồng giám khảo sơ tuyển trong cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới.

NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thường trực của Quốc hội làm việc.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

452 đại biểu Quốc hội có mặt.

39 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Cầm Ngoan điều khiển phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Đào Văn Tập thuyết trình ý kiến của Ủy ban về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

Sau khi nghe thuyết trình, các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 1982

Sáng, chiều và tối

Các đại biểu Quốc hội làm việc ở các tổ.

NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

446 đại biểu Quốc hội có mặt.

45 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Phan Anh điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội đọc tham luận:

Đồng chí Hồ Ngọc Nhường, đại biểu Phú Khánh, đọc tham luận “Những biện pháp nhằm giảm bội chi ngân sách năm 1982”.

Đồng chí Huỳnh Thanh Mua, đại biểu Bến Tre, đọc tham luận “Những quan điểm và biện pháp cấp bách để khắc phục tình hình mất cân đối về kinh tế, tài chính”.

Đồng chí Trần Ngọc Trác, đại biểu Thuận Hải, đọc tham luận “Đẩy mạnh thu để giải quyết những khó khăn của ngân sách Nhà nước năm 1982”.

Đồng chí Vũ Thị Mai, đại biểu Hà Nam Ninh, đọc tham luận “Kế hoạch và ngân sách của huyện Hải Hậu”.

Đồng chí Nguyễn Đăng, đại biểu Tây Ninh, đọc tham luận “Khai thác đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Hà Bắc ra sức phấn đấu tăng thu cho ngân sách Nhà nước năm 1982”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, đại biểu Tây Ninh, đọc tham luận “Ra sức phát triển nông nghiệp, sản xuất lương thực, thực phẩm theo nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng”.

Đồng chí Trần Kiêm Lý, đại biểu Hà Nội, đọc tham luận “Bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quản lý kinh tế”.

Đồng chí Trần Đăng Khoa, đại biểu Hà Bắc, đọc tham luận “Tập trung mọi khả năng đẩy mạnh sản xuất, phục vụ đời sống và chiến đấu”.

Đồng chí Phạm Hoành, đại biểu Quảng Ninh, đọc tham luận “Tăng cường thu, chống thất thu, tiết kiệm chi, phấn đấu bảo đảm thăng bằng ngân sách”.

Đồng chí Đoàn Triệu Nhạn, đại biểu Đắc Lắc, đọc tham luận “Phát huy hiệu quả các nguồn vốn để phát triển sản xuất cà-phê và làm tốt công tác định canh định cư ở tỉnh Đắc Lắc”.

Đồng chí Ksor-Krơn, đại biểu Gia Lai - Kon Tum, đọc tham luận “Gia Lai - Kon Tum phải làm gì trong việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả ngân sách Nhà nước năm 1982 và những năm tới”.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

453 đại biểu Quốc hội có mặt,

38 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Y-Pah (Y-Một) điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục đọc tham luận:

Đồng chí Đặng Trịnh, đại biểu Thái Bình, đọc tham luận “Đẩy mạnh sản xuất, cải tiến phân phối lưu thông để ổn định ngân sách địa phương”.

Đồng chí Lại Văn Ly, đại biểu Bình Trị Thiên, đọc tham luận “Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh sản xuất, kiên quyết tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1982”.

Đồng chí Vù Mỹ Kẻ, đại biểu Hà Tuyên, đọc tham luận “Phấn đấu thực hiện ngân sách, tăng thu, giảm chi, ổn định đời sống”.

Đồng chí Phùng Văn Tửu, đại biểu Vĩnh Phú, đọc tham luận “Phải giữ vững pháp chế xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Cầm Ngoan, đại biểu Sơn La, đọc tham luận “Quyết tâm phấn đấu tạo cho được sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1982”.

Đồng chí Lê Hữu Hinh, đại biểu Thanh Hóa, đọc tham luận “Kiến nghị về thực hiện ngân sách năm 1982”.

Đồng chí Đỗ Văn Cương, đại biểu Hải Phòng, đọc tham luận “Hải Phòng phấn đấu nâng năng suất bốc xếp của cảng, giải phóng tàu nhanh”.

Chủ tịch điều khiển phiên họp báo cáo với Quốc hội: Đến đây phần các đại biểu Quốc hội đọc tham luận kết thúc. Ngoài 19 đại biểu đã đọc tham luận ở hội trường, có 2 đại biểu và 1 đoàn đại biểu, có tên sau đây, đã gửi đến Đoàn thư ký kỳ họp bản tham luận viết, những bản tham luận này sẽ được đăng trong cuốn Các văn kiện của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa VII:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang;

- Hoàng Minh Thắng, đại biểu Quảng Nam - Đà Nẵng;

- Nguyễn Xuân Trường, đại biểu Đồng Tháp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm Xuân Yêm báo cáo với Quốc hội dự kiến bầu cử bổ sung một số thành viên Hội đồng Nhà nước và chủ nhiệm một số Ủy ban thường trực của Quốc hội. Đồng thời đề nghị danh sách ban kiểm phiếu, gồm các đồng chí sau đây:

1. Nguyễn Văn Tiến, đại biểu Bến Tre, trưởng ban.

2. Nghiêm Chưởng Châu, đại biểu Hà Nội.

3. Nguyễn Ngọc Hà, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phạm Ngọc Lâm, đại biểu Minh Hải.

5. Lương Ích Lập, đại biểu Cao Bằng.

6. Trần Kiêm Lý, đại biểu Hà Nội.

7. Phạm Thị Ngâm, đại biểu Hải Phòng.

8. Giàng A Páo, đại biểu Lai Châu.

9. Hồ Chí Sơn, đại biểu An Giang.

10. Nguyễn Trung Tín, đại biểu Lâm Đồng.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, danh sách ban kiểm phiếu.

NGÀY 27 THÁNG 06 NĂM 1982

Sáng và chiều: Quốc hội nghỉ.

NGÀY 28 THÁNG 06 NĂM 1982

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể.

444 đại biểu Quốc hội có mặt.

47 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xiển điều khiển phiên họp.

Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Trần Phương, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, trình bày thêm về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Hưng trả lời và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về công tác của Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Lê trả lời và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội tiến hành bầu cử bổ sung một số thành viên Hội đồng Nhà nước, theo danh sách giới thiệu chung của Chủ tịch Quốc hội và các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, bằng cách bỏ phiếu kín.

Buổi chiều

Quốc hội họp phiên bế mạc.

450 đại biểu Quốc hội có mặt.

41 đại biểu Quốc hội vắng mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm Xuân Yêm điều khiển phiên họp.

Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Văn Tiến, thay mặt ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả cuộc bầu cử bổ sung một số thành viên Hội đồng Nhà nước:

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóa VII (hiện còn) : 491

- Số đại biểu Quốc hội có mặt (buổi sáng nay) : 444

- Tổng số phiếu bầu : 444

- Số phiếu hợp lệ : 444

- Trúng cử Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước:

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát : 443 phiếu

- Trúng cử Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước:

Đồng chí Lê Thanh Nghị : 424 phiếu

- Trúng cử Ủy viên Hội đồng Nhà nước:

Đồng chí Vũ Quang : 412 phiếu.

Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm báo cáo với Quốc hội: Với kết quả vừa được công bố thì trong số thành viên Hội đồng Nhà nước có sự thay đổi như sau:

1. Đồng chí Xuân Thủy thôi giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm chức Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước;

2. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

3. Đồng chí Vũ Quang giữ chức ủy viên Hội đồng Nhà nước; Đồng chí Nguyễn Thành Lê thôi giữ chức này.

Quốc hội tiếp tục bầu cử, bằng cách giơ tay, chủ nhiệm một số Ủy ban thường trực của Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm Xuân Yêm điều khiển cuộc biểu quyết, Quốc hội lần lượt bầu cử, kết quả như sau:

1. Đồng chí Vũ Quang, ủy viên Hội đồng Nhà nước thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban thanh niên, thiếu niên và nhi đồng để giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thành Lê thôi giữ chức vụ này.

2. Đồng chí Lê Thanh Đạo, ủy viên Hội đồng Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Định thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban y tế và xã hội. Đồng chí Dương Quốc Chính giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban y tế và xã hội.

Quốc hội thông qua các nghị quyết:

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế kế hoạch và ngân sách của Quốc hội Đào Văn Tập đọc dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1982.

Các đại biểu Quốc hội đã thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này. Có một đại biểu bỏ quyền biểu quyết.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Nguyễn Việt Dũng đọc dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng.

Các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua, bằng cách giơ tay, nghị quyết này.

Phó chủ tịch Quốc hội Nghiêm Xuân Yêm đọc diễn văn bế mạc.

Toàn thể các đại biểu Quốc hội đứng dậy vỗ tay hồi lâu nhiệt liên hoan nghênh thắng lợi của kỳ họp.

Quân nhạc cử Quốc ca.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ ba bế mạc lúc 16 giờ ngày 28 tháng 06 năm 1982.

 

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Việt Dũng

TM. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nghiêm Xuân Yêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật khongso

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệukhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/1982
Ngày hiệu lực28/06/1982
Ngày công báo15/07/1982
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VII, kỳ họp III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VII, kỳ họp III
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệukhongso
        Cơ quan ban hànhQuốc hội, ***
        Người kýNghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Việt Dũng
        Ngày ban hành28/06/1982
        Ngày hiệu lực28/06/1982
        Ngày công báo15/07/1982
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VII, kỳ họp III

              Lịch sử hiệu lực Biên bản tóm tắt chương trình làm việc Quốc hội khóa VII, kỳ họp III

              • 28/06/1982

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/1982

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/06/1982

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực