Chỉ thị 01/2004/CT-UB

Chỉ thị 01/2004/CT-UB về công tác quốc phòng địa phương năm 2004 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 01/2004/CT-UB công tác quốc phòng địa phương năm 2004 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2004/CT-UB công tác quốc phòng địa phương năm 2004 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 01/2004/CT-UB

Long Xuyên, ngày 05 tháng 01 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2004

Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể các cấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, công tác quốc phòng địa phương ở tỉnh nhà đã được tăng cường thêm một bước, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quốc phòng trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt những việc sau :

1- Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng (GDQP) của tỉnh và huyện, thị, thành phố trong tỉnh theo Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 04/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng nhận thức và nâng cao ý thức về công tác quốc phòng trong toàn bộ hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc tại từng địa bàn cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các nhà trường; đưa nội dung giáo dục quốc phòng thành môn học chính khóa ở các bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, các trường dạy nghề, Trường chính trị Tôn Đức Thắng.

Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ các cấp theo quy định phân cấp của Bộ Quốc phòng.

2- Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến của các đối tượng chính trị, các tổ chức phản động, đặc biệt chú trọng các khu vực trọng điểm để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm nhập vào nội địa để phá hoại. Từng địa bàn cơ sở phải tăng cường quản lý chặt chẽ các đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo, dân tộc kích động gây mất an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, làm tốt việc phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại từng địa bàn dân cư.

Các chương trình, đề án xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với nhiệm vụ thế trận quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh tại chỗ của thế trận khu vực phòng thủ ở từng địa phương, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống.

3- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn có kế hoạch xây dựng cơ quan quân sự theo hướng quy hoạch ổn định lâu dài; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương (bao gồm bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên) vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm tốt vai trò nòng cốt trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị. Năm 2004 tập trung thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng dân quân ở xã điểm và các xã biên giới không có đồn biên phòng.

Tiếp tục củng cố quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng đã xây dựng, từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình phòng thủ biên giới, tập trung trên tuyến phòng thủ biên giới của tỉnh.

4- Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng địa phương; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, huấn luyện và tổ chức lực lượng dân quân tự vệ năm 2004 tại các địa bàn dân cư và tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ hiện hành. Tiếp tục củng cố Ban Chỉ huy quân sự xã; tăng cường cán bộ chỉ huy quân sự ở một số xã, phường, thị trấn trọng điểm.

Thực hiện tốt việc đăng ký, phân loại chuyên nghiệp quân sự; bố trí nguồn động viên đối với quân nhân mới xuất ngũ, quân nhân dự bị hạng II; có kế hoạch đào tạo chuyên môn kỹ thuật để chủ động bố trí chuyên nghiệp quân sự; làm tốt chính sách giải ngạch quân nhân dự bị hết hạn phục vụ theo luật định. Tổ chức đăng ký, quản lý tốt phương tiện động viên của nền kinh tế quốc dân cho công tác quốc phòng địa phương.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, giao quân năm 2004; kịp thời giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; tập trung giáo dục quân nhân đào ngũ, đưa trở lại đơn vị để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự; gắn công tác tuyển quân với công tác động viên bảo đảm nguồn động viên cho quân đội.

Thực hiện tốt yêu cầu tuyển sinh quân sự, đào tạo nguồn cán bộ cho lực lượng vũ trang địa phương.

5- Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm tốt hơn việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lực lượng vũ trang, chính sách hậu phương quân đội theo các quy định của Nhà nước.

Việc thu chi quỹ quốc phòng - an ninh phải đảm bảo công bằng, chặt chẽ, đúng mục đích.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các đối tượng có công với nước.

Giúp đỡ, tạo điều kiện về công ăn việc làm cho cán bộ, quân nhân phục viên, xuất ngũ ổn định cuộc sống; đồng thời, phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, tích cực góp phần xây dựng quê hương về mọi mặt sau khi phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phản ánh các hoạt động liên quan đến công tác quốc phòng địa phương, kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm các quy định của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội...

6- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành hữu quan có kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2004 theo tinh thần Chỉ thị này và theo dõi kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận :
-TT. TU, TT. HĐND, 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, DNNN tỉnh,
- UBND các huyện, thị, thành phố,
- Báo, Đài PT-TH An Giang,
- Chánh, Phó VP,
- Phòng NC, TH,
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2004
Ngày hiệu lực05/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 01/2004/CT-UB công tác quốc phòng địa phương năm 2004 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2004/CT-UB công tác quốc phòng địa phương năm 2004 An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người ký***
        Ngày ban hành05/01/2004
        Ngày hiệu lực05/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2004/CT-UB công tác quốc phòng địa phương năm 2004 An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2004/CT-UB công tác quốc phòng địa phương năm 2004 An Giang