Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 955/QĐ-UBND-HC 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Ðây là văn bản pháp luật có ý nghĩa quan trọng, thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý, giúp những người này có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua và tăng cường hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu phục vụ người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi theo Luật Trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Tư pháp có kế hoạch củng cố tổ chức, tăng cường năng lực hoạt động đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thông qua các hình thức: xây dựng phương án thành lập các chi nhánh đưa vào hoạt động trong quý I năm 2007; sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực và tạo nguồn cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trước mắt và lâu dài; rà soát, xây dựng lực lượng cộng tác viên trợ giúp pháp lý đạt tiêu chuẩn để bố trí theo địa bàn thích hợp, đảm bảo hoạt động trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả các hình thức trợ giúp pháp lý theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Luật trợ giúp pháp lý.

2. Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính đề xuất và tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; từng thời điểm nghiên cứu bổ sung biên chế, kinh phí, trang bị phương tiện làm việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả cao nhất.

- Thủ trưởng các sở, ban ngành Tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh và cộng tác viên thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý phục vụ người nghèo, người được hưởng sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý đạt kết quả theo quy định của pháp luật.

- Báo Đồng Tháp, Ðài Phát thanh Truyền hình Tỉnh có kế hoạch từ nay đến hết quý I năm 2007 phổ biến rộng rãi Luật Trợ giúp pháp lý đến nhân dân; thường xuyên thông tin những nội dung liên quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Đảng, Nhà nước ta thông qua các hình thức thích hợp để nhân dân và người được trợ giúp pháp lý thông hiểu.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý thuộc địa bàn quản lý theo từng thời điểm đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

4. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo đến Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2007
Ngày hiệu lực22/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành12/01/2007
        Ngày hiệu lực22/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2007/CT-UBND thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Đồng Tháp