Chỉ thị 01/2009/CT-CA

Chỉ thị 01/2009/CT-CA về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân (13-9-1945/ 13-9-2010) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2009/CT-CA tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13-9-1945/ 13-9-2010


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2009/CT-CA

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN TỚI KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN (13-9-1945/ 13-9-2010)

Năm 2010, đất nước ta nói chung và ngành Tòa án nhân dân nói riêng có những ngày kỷ niệm lớn. Căn cứ vào Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010; căn cứ Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-VI ngày 17-4-2009 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng trung ương hướng dẫn về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; căn cứ vào công văn số 3597-CV/BTGTW ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Ban Tuyên giáo trung ương về việc kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân; Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức các hoạt động và lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân (13-9-1945/13-9-2010) và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2009/TT-TANDTC ngày 12-01-2009 về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2009 của ngành Tòa án nhân dân; Thông tư số 02/2009/TT-TANDTC ngày 05-02-2009 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2009, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2009, tạo khí thế phấn khởi để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010.

2. Thành lập Ban tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân gồm các Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức, tuyên truyền, Tiểu ban hậu cần - khánh tiết, Tiểu ban khen thưởng, Tiểu ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm của ngành Tòa án Quân sự Trung ương (gọi tắt là Tiểu ban quân sự) thuộc Ban tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân.

Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân trong phạm vi đơn vị mình quản lý, với thành phần gồm: đồng chí Chánh án, làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng và một số đồng chí lãnh đạo của Tòa án cấp dưới.

Ban tổ chức của ngành, các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức của ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân. Căn cứ vào kế hoạch tổng thể của Ban tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành và đặc thù của các đơn vị, Ban tổ chức của Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

3. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân gồm:

- Phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng trong toàn ngành từ ngày 13-9-2009 đến ngày 13-9-2010, với mục tiêu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 65 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân;

- Phối hợp tốt với các cơ quan Thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền trên Báo, Tạp chí và Cổng thông tin điện tử của ngành về 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Tòa án nhân dân; phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng phim tài liệu về 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Tòa án nhân dân; tổ chức truyền hình trực tiếp đêm giao lưu của Đài truyền hình trung ương với Tòa án; tổ chức thi sáng tác ca khúc về ngành Tòa án nhân dân; mời các đồng chí lão thành của ngành Tòa án nhân dân viết hồi ký hoặc tham gia, góp ý kiến về kỷ yếu ngành Tòa án nhân dân, tiến tới xây dựng cuốn sách lịch sử ngành Tòa án nhân dân; phát động cán bộ, công chức trong ngành, ngoài ngành viết về những kỷ niệm sâu sắc đối với ngành Toà án nhân dân; nghiên cứu địa điểm đầu tiên thành lập ngành Tòa án nhân dân để làm các thủ tục tiến hành xây dựng khu bảo tồn lịch sử và văn bia của ngành Tòa án nhân dân ở Trung ương và một số địa phương tiêu biểu.

- Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2; lựa chọn để khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm và trong đợt thi đua đặc biệt này.

- Tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với các thế hệ cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tòa án nhân dân;

- Tổ chức một số hoạt động về nguồn để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành Tòa án nhân dân cho cán bộ, công chức Tòa án.

- Tổ chức liên hoan tiếng hát ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2;

- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao ngành Tòa án nhân dân

- Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tòa án nhân dân;

- Tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân tại Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương và Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

- Tùy vào đặc điểm, tình hình của mình, các đơn vị có thể tổ chức các hoạt động khác để chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của ngành.

4. Các khẩu hiệu của ngành là:

"Nhiệt liệt chào mừng 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13-9-1945/ 13-9-2010".

“Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư.”

“Phải: Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân.”

Các khẩu hiệu này được treo tại tất cả các trụ sở của Tòa án nhân dân các cấp từ tháng 8-2010.

5. Việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước phải đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác, đặc biệt là công tác xét xử và thi hành án hình sự; các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và phải đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan để tổ chức thành công Hội nghị Chánh án các nước Châu á- Thái Bình Dương lần thứ 13 tại Việt Nam và đây là một hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án.

7. Về một số nhiệm vụ cụ thể phải triển khai, tổ chức thực hiện ngay, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định giao cho:

7.1) Vụ kế hoạch- tài chính xây dựng dự toán kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

7.2) Ban tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công kế hoạch kỷ niệm.

7.3) Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân phối hợp với Ban tổ chức, các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức theo dõi, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chào mừng ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân của toàn ngành Tòa án nhân dân và thực hiện tốt việc khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm và trong đợt thi đua đặc biệt.

8. Việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân được tổ chức cùng với Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban tư pháp Quốc hội;
- Ủy ban pháp luật Quốc hội;
- Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Thường trực HĐTĐKT ngành TAND, Chánh án TAND và Tòa án quân sự các cấp (để thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ tổng hợp, Ban thư ký.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/CT-CA

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2009/CT-CA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2009
Ngày hiệu lực09/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/CT-CA

Lược đồ Chỉ thị 01/2009/CT-CA tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13-9-1945/ 13-9-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2009/CT-CA tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13-9-1945/ 13-9-2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2009/CT-CA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành09/09/2009
        Ngày hiệu lực09/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/2009/CT-CA tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13-9-1945/ 13-9-2010

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2009/CT-CA tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13-9-1945/ 13-9-2010

             • 09/09/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/09/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực