Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC

Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2009 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC công tác ngành Kiểm sát nhân dân


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2009

Năm 2009, Đảng và Nhà nước ta tập trung mọi nỗ lực để tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chủ động ngăn ngừa suy giảm của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ trên đây, phối hợp cùng các ngành, các cấp tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm, ngành Kiểm sát nhân dân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

1. Tập trung thực hiện tốt kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp khởi tố, điều tra, sau phải đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; các trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội;

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Viện kiểm sát các cấp phải nắm chắc tình hình tội phạm xảy ra ở địa phương và lĩnh vực được phân công quản lý, phấn đấu để mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; yêu cầu Cơ quan điều tra, Điều tra viên thụ lý điều tra vụ án chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; phấn đấu hạn chế để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Quản lý và kiểm sát chặt chẽ các quyết định đình chỉ của Cơ quan điều tra, của Viện kiểm sát cấp mình và Viện kiểm sát cấp dưới; kịp thời phát hiện quyết định đình chỉ không đúng để ra quyết định hủy bỏ, phục hồi điều tra hoặc ra quyết định truy tố.

Các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra (THQCT&KSĐT) Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn Viện kiểm sát các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình, nâng cao kỹ năng kiểm sát điều tra nhằm hạn chế các trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Viện kiểm sát các cấp phối hợp với Toà án tổ chức các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án tập trung điều tra, truy tố và xét xử những vụ án trọng điểm, phức tạp về an ninh quốc gia, tham nhũng, ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức...; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/2008/CT-VKSTC ngày 19/6/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm về hình sự; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm để kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm đối với các bản án, quyết định về hình sự.

Vụ THQCT&KSĐT án kinh tế, chức vụ (Vụ 1) tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm về những vụ án đình chỉ điều tra do bị can được miễn trách nhiệm hình sự.

Vụ THQCT & KSĐT án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A) tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm công tác kiểm sát việc giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm của Cơ quan điều tra;

Vụ THQCT&KSĐT án tham nhũng (Vụ 1B) phối hợp với các Vụ THQCT& KSĐT, KSXX hình sự tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm những vụ án do Viện kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra sau đó chuyển Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Vụ THQCT & KSĐT án ma tuý (Vụ 1C) tiếp tục rút kinh nghiệm việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch về việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ, giảm việc trả hồ sơ và trả hồ sơ không đúng để trình lãnh đạo liên ngành quyết định.

Vụ THQCT & KSXX hình sự (Vụ 3) tiếp tục rút kinh nghiệm các trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Toà án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội và các vụ án bị huỷ để điều tra, xét xử lại nhằm phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong các giai đoạn tố tụng để có biện pháp khắc phục

2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù phải phối hợp chặt chẽ với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự để phát hiện và kiến nghị các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp, bắt không đúng phải trả tự do hoặc xử lý hành chính. Tập trung kiểm sát việc chấp hành chế độ, chính sách trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; tổng hợp vi phạm để kiến nghị biện pháp khắc phục tình trạng quá thời hạn tạm giữ, tạm giam. Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Vụ 4) tổng hợp các vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam để tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSNDTCkiến nghị với cơ quan có trách nhiệm; nghiên cứu, xây dựng quy định về phân cấp để Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm sát trại giam do Bộ Công an quản lý.

3. Cục điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát các cấp để nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát các cấp chủ động phát hiện những vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án trong hoạt động tố tụng để kiến nghị yêu cầu khắc phục; thông qua giải quyết án, tổng hợp những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trong công tác quản lý kinh tế, xã hội, trong hoạt động tư pháp để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật, cơ chế quản lý nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống vi phạm và tội phạm.

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính; kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Viện kiểm sát các cấp phải tích cực, chủ động, linh hoạt kiểm sát các bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động của Toà án; phát hiện kịp thời, đầy đủ các vi phạm pháp luật; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự của Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nâng cao hiệu quả giải quyết đơn khiếu nại và chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án.Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án

Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5) phối hợp với Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại và lao động (Vụ 12) hướng dẫn triển khai tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện BLTTDS (2005-2009); tổng hợp những vi phạm của Tòa án các cấp trong việc thực hiện BLDS, BLTTDS, Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính để tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tối cao kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử.

2. CácViện kiểm sát các cấp tập trung kiểm sát việc phân loại các bản án và quyết định dân sự có điều kiện và không có điều kiện thi hành, đề xuất biện pháp xử lý những việc không có điều kiện thi hành còn tồn đọng; phúc tra toàn diện việc chấp hành các kiến nghị, kháng nghị do Viện kiểm sát các cấp ban hành yêu cầu cơ quan thi hành án, cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong hoạt động thi hành án. Vụ kiểm sát thi hành án (Vụ 10) có trách nhiệm tổng hợp kết quả phúc tra, phối hợp với Cục quản lý thi hành án Bộ tư pháp rà soát những bản án, quyết định về dân sự không rõ ràng, còn nhận thức khác nhau; tổng hợp các vi trong việc thi hành án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ tại xã, phường, thị trấn để tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm khắc phục vi phạm.

Phối hợp với cơ quan thi hành án, cơ quan hữu quan trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo gay gắt, bức xúc trong thi hành án. Triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự trong ngành Kiểm sát.

3. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ Viện kiểm sát các cấp trong việc tiếp công dân; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết đơn; tiếp nhận, phân loại và giải quyết đầy đủ, kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp, đảm bảo thời hạn, thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

Vụ khiếu tố (Vụ 7) chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các cơ quan tư pháp Trung ương nghiên cứu, xây dựng để trình Lãnh đạo ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

III. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp và đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành:

1. Quán triệt nghiêm túc chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp.

Tiếp tục hoàn thiện và trình cơ quan Đảng, Nhà nước Đề án tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp. Nghiên cứu, hoàn thành bước một và tổ chức lấy ý kiến toàn ngành dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân theo đúng tiến độ.

Thực hiện đề tài cấp Nhà nước về sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003; tổ chức Hội nghị toàn quốc về việc tổng kết 5 năm thực hiện BLTTHS . Trên cơ sở nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật TTHS.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo các điều kiện cho các Viện kiểm sát cấp huyện để thực hiện tốt thẩm quyền mới. Văn phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Lãnh đạo Viện KSND tối cao tổng kết 3 năm thực hiện lộ trình tăng thẩm quyền cho các Viện kiểm sát cấp huyện

2. Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên của Đảng, tiêu chuẩn cán bộ của ngành Kiểm sát. Đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, năng lực phù hợp với nhu cầu công tác đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất là đối với các huyện miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mới vào ngành. Những cán bộ còn hạn chế về chuyên môn và năng lực phải được đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ được giao. 

Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực của ngành Kiểm sát nhân dân.Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ. Quy hoạch, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trước và sau năm 2010. Chú trọng đầu tư về mọi mặt cho Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát Hà Nội và Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp, nhất là Viện kiểm sát cấp huyện. Tăng cường cử những cán bộ trẻ, có năng lực đi đào tạo về ngoại ngữ, kiến thức luật pháp quốc tế, chuyên môn ở nước ngoài. Đề nghị với Đảng, Nhà nước sớm thông qua đề án về tiền lương, chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) sau khi được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, xiết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên và cán bộ trong ngành. Viện kiểm sát các cấp tiếp tục bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm pháp luật, quy chế của ngành

3. Tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát và Công tố trưởng cơ quan Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc tại Việt Nam vào quý IV/2009, coi đây là dịp để tuyên truyền về cải cách tư pháp ở Việt Nam và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trong các lĩnh vực. Tổ chức Hội nghị các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam có chung đường biên giới trong 6 tháng đầu năm 2009.Tiếp tục làm tốt trách nhiệm theo qui định của Luật tương trợ tư pháp. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát nhân dân một cách có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.Triển khaithực hiện các thoả thuận hợp tác đã ký với cơ quan Công tố, Viện kiểm sát một số nước; nâng cao tính hiệu quả của các dự án quốc tế đang thực hiện; ký kết và triển khai các dự án mới.

4. Thành lập Ban Chỉ đạo và tiến hành tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, đến cuối năm 2009 hoàn thành cơ bản tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của Ngành. Tích cực tham gia cùng các cơ quan hữu quan xây dựng các Bộ luật, Luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác được phân công theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội khóa XII và các văn bản hướng dẫn thi hành BLHS, BLTTHS, BLDS, BLTTDS.

Triển khai nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát; nâng cao chất lượng hoạt động của Trang tin điện tử (Website) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kết qủa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Các Cơ quan báo chí của ngành tập trung tuyên truyền về tổng kết 50 năm tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

5. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị; quy định rõ trách nhiệm Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong quản lý công tác, quản lý cán bộ;phân cấp cho Viện trưởng VKS cấp tỉnh trong công tác quản lý cán bộ và quản lý tài chính trên cơ sở qui định của pháp luật và đặc thù tổ chức và hoạt động của ngành. Viện kiểm sát cấp trên kiểm tra Viện kiểm sát cấp dưới để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục vướng mắc, khó khăn trong các lĩnh vực công tác.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong công tác lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo, điều hành; tập trung chủ yếu cho công tác nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và xây dựng Ngành.

Viện kiểm sát các cấp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy chế về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Văn phòng phối hợp với Cục Thống kê tội phạm tham mưu cho lãnh đạo Viện KSNDTC tổ chức tập huấn toàn ngành về nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, công tác thống kê;

Triển khai thực hiện hệ thống biểu mẫu thống kê nghiệp vụ của ngành mới ban hành; Cục thống kê tội phạm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo liên ngành sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT ngày 01/7/2005 về thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành. Đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm quản lý án hình sự, đơn khiếu nại, tố cáo và quản lý các hoạt động khác; tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác của Viện kiểm sát các cấp. Triển khai nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

6. Đổi mới và thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phân bổ và quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước phục vụ công tác của Ngành, đảm bảo chi tiêu đúng chính sách, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm. Các công trình xây dựng mới, cải tạo của Viện kiểm sát các cấp phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đảm bảo không xảy ra tiêu cực, lãng phí.

*

* *

Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào Chỉ thị để xây dựng Chương trình công tác và hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương thực hiện; Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác năm 2009 ở địa phương, đơn vị.

Chương trình, Kế hoạch công tác năm của các đơn vị gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 10/2/2009. Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch nước (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Tổng Bí thư (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Uỷ ban kiểm tra TW (để b/c);
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c);
- Ban Tổ chức TW (để b/c);
- Thường trực UBTƯMTTQ VN;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Quốc phòng;
- Các đ/c Lãnh đạo Viện;
- Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;
- Các VKS tỉnh, thành phố;
- VKS quân sự TW;
- Lưu: VT-TH. 

VIỆN TRƯỞNG
Trần Quốc Vượng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/CT-VKSTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2009/CT-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2009
Ngày hiệu lực05/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/CT-VKSTC

Lược đồ Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC công tác ngành Kiểm sát nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC công tác ngành Kiểm sát nhân dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2009/CT-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýTrần Quốc Vượng
        Ngày ban hành05/01/2009
        Ngày hiệu lực05/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC công tác ngành Kiểm sát nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC công tác ngành Kiểm sát nhân dân

           • 05/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực