Chỉ thị 01/2011/CT-UBND

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 05 tháng 4 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012 TRÊN ĐỊA QUẬN PHÚ NHUẬN

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2012 về thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 quận Phú Nhuận

Cuộc Tổng điều tra lần này được triển khai nhằm mục đích thu thập thông tin của các cơ sở kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp về số lượng, trình độ lực lượng lao động, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; sự phân bố các cơ sở kinh tế, lực lượng lao động theo từng ngành, theo địa bàn, theo cấp hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận trong những năm qua, làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là hệ thống dữ liệu cơ bản cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng năm thời kỳ 2013 - 2017 của các bộ ngành, địa phương, đồng thời là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của quận.

Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng, thời gian thu thập thông tin rất ngắn. Để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng số liệu điều tra, hoàn thành đúng kế hoạch theo quy định, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 quận, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành tốt cuộc tổng điều tra trên địa bàn được phân công.

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra quận chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Bản tin Phú Nhuận và BCĐ các phường tổ chức thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo yêu cầu.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sau có trách nhiệm cung cấp cho Chi cục Thống kê (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quận) danh sách các đơn vị thuộc ngành đang quản lý để lập danh sách điều tra được chính xác và đầy đủ nhất:

a) Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế cung cấp danh sách các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục và đào tạo.

c) Phòng Y tế cung cấp danh sách các cơ sở y tế.

d) Phòng Nội vụ và UB Mặt trận Tổ quốc quận cung cấp danh sách các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

đ) Kho bạc Nhà nước cung cấp danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách.

4. Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước; các đơn vị hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm cử người tham dự tập huấn, ghi phiếu và kê khai phiếu điều tra một cách chính xác, gửi đúng thời gian quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra.

5. Chi Cục Thống kê là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Thành phố; xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân sự, tổ chức tập huấn, bố trí phân công; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổng điều tra, đôn đốc các phường, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác Tổng điều tra trên địa bàn quận; thường xuyên báo cáo tình hình, đề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý kịp thời những vấn đề phản ánh trong quá trình thực hiện Tổng điều tra. Kết thúc đợt Tổng điều tra phải tổ chức tổng kết, tổng hợp và báo cáo kết quả Tổng điều tra cho UBND quận.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận về kinh phí Tổng điều tra, thẩm định, đề xuất kinh phí cho các công việc phát sinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của quận, giải quyết kinh phí kịp thời để phục vụ cho cuộc Tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp các cấp, Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kháng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2012
Ngày hiệu lực05/04/2012
Ngày công báo01/05/2012
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Kháng
        Ngày ban hành05/04/2012
        Ngày hiệu lực05/04/2012
        Ngày công báo01/05/2012
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính

             • 05/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/05/2012

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực