Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014 do huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2014/CT-UBND hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội ngân sách 2014 huyện Củ Chi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Củ Chi, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2014

Từ đầu năm 2014 đến nay, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp tăng 14,98%, nông nghiệp tăng 12,03% và khu vực thương mại - dịch vụ tăng 19,17%. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai đạt kết quả cao đã góp phần bình ổn giá trên địa bàn. Thu ngân sách huyện đạt kết quả khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, lao động - việc làm, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn do giá xăng dầu, giá điện tăng dẫn đến giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống người lao động thu nhập thấp. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được quan tâm, nhưng vẫn còn một số dự án còn chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Công tác thi hành án dân sự, thi hành các quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật còn chậm. An ninh chính trị tiếp tục giữ vững sự ổn định, tuy nhiên phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra nhiều nơi.

Thực hiện Kết luận số 206-KL/TU của Hội nghị lần thứ 18 Thành ủy khóa IX và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp lần thứ 14 về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; Chỉ thị số 17/2014/CT-UBND ngày 18/7/2014 của UBND Thành phố về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014. Để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014; nay UBND huyện chỉ thị:

1. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

a) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Công khai minh bạch các tài liệu, thủ tục về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành kinh tế và sản phẩm chủ lực, các tài liệu về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp và người sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, triệt để chống sách nhiễu nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Tổ chức thường xuyên các cuộc đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp; tuyên truyền phổ biến chính sách mới và thảo luận đóng góp xây dựng pháp luật về sản xuất, kinh doanh. Rà soát những thủ tục gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đề xuất xử lý ngay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Thủ trưởng các đơn vị phải thường xuyên đi cơ sở, phát huy vai trò của tập thể, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn và đề xuất các cấp thẩm quyền ban hành các chính sách pháp luật để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

b) Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước; tập trung vốn ngân sách cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014. Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác; quản lý khai thác có hiệu quả nguồn thu và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước.

Quán triệt tinh thần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đến từng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là yêu nước; giữ gìn, bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây rối, có hành vi vi phạm pháp luật; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động là một hạt nhân góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại từng cơ quan, đơn vị.

c) Triển khai các giải pháp thực hiện Kết luận số 187-KL/TU của Thành ủy về sơ kết 3 năm thực hiện 6 chương trình đột phá; Chỉ thị số 14/2014/CT-UBND ngày 09/7/2014 của UBND Thành phố về tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thường trực trong việc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện từng chương trình. Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện 6 Chương trình đột phá làm cơ sở để Đại hội Đảng bộ huyện xem xét và đề ra các chương trình giai đoạn 2015-2020.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo định hướng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ tình hình biển Đông và chủ trương, sách lược của Đảng ta, tạo sự đồng thuận, chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy kết quả đạt được sau khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Phòng Kinh tế huyện:

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và cây trồng; phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm; xử lý ngay các ổ dịch phát sinh, không để ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm; phấn đấu đến cuối năm 2014, đạt 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (riêng Thị trấn Củ Chi đạt 100% hộ dân sử dụng nước sạch). Tập trung phối hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phát huy hiệu quả của Chương trình bình ổn thị trường qua các năm nhằm góp phần phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội; thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác tạo nguồn hàng, cung ứng hàng hóa và các điểm bán hàng bình ổn thị trường, nhất là tại các xã vùng xa, khu vực đông dân cư, khu, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường, xúc tiến doanh nghiệp Thành phố với doanh nghiệp địa phương để tạo nguồn hàng phong phú, đa dạng, ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

3. Phòng Quản lý đô thị huyện đẩy nhanh tiến độ các chương trình nhà ở trên địa bàn (nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội...); tham UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn huyện góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; phấn đấu đến cuối năm 2014, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 16,8m²/người.

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phối hợp Phòng Quản lý đô thị huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác rà soát các dự án chậm tiến độ, các dự án đã có chủ trương giao đất, thuê đất nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc chậm thực hiện, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành Luật Đất đai năm 2013, đặc biệt là các quy định có liên quan đến chính sách đất đai đối với doanh nghiệp.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường; quản lý, điều hành các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ công phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và giảm áp lực tăng giá. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, mặt hàng bình ổn giá. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước qua sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2025.

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước và các phòng ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn điều hành dự toán chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản nhà nước đi vào nề nếp. Tiếp tục tập trung xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã tạm ứng trước đó.

6. Chi Cục thuế huyện tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của phát luật; đồng thời, tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Thường xuyên rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, giải quyết các khoản nợ chờ xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế, tạo môi trường lành mạnh trong sản xuất kinh doanh.

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho người lao động. Tăng cường công tác rà soát tình hình lao động mất việc, thiếu việc làm; phối hợp mở rộng hoạt động hướng nghiệp, tăng cường các buổi giới thiệu việc làm gắn kết với doanh nghiệp tại từng xã, thị trấn. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện để người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ tài chính. Tăng cường đào tạo nghề cho người lao động với đào tạo kỹ năng mềm để tăng cơ hội xin việc làm, đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững.

8. Phòng Y tế huyện, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường phát triển và duy trì các chuỗi thực phẩm an toàn, phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị để duy trì và đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm cho huyện; tăng cường giáo dục y đức trong đội ngũ để nâng cao chỉ số hài lòng trong khám và điều trị bệnh nhân; đẩy mạnh công tác tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tiến hành kế hoạch xây dựng trường, lớp đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho năm học 2014 - 2015; tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm và quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường đúng quy định; xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm trong dạy thêm, học thêm, lạm thu dưới mọi hình thức của các cơ sở giáo dục. Tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc và các hoạt động phát triển trong học sinh.

10. Công an huyện:

- Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm theo tuyến, chuyên đề, nhất là các địa bàn giáp ranh, khu vực trọng điểm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; triển khai giải pháp ngăn chặn các thế lực xấu sử dụng thiết bị hiện đại để theo dõi, nghe lén, đánh cắp thông tin bí mật; theo dõi sát tình hình biển Đông, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tập trung nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự để chủ động có kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm, không để bị động, bất ngờ; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn và các tuyến đường trọng điểm; kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt, xử lý nghiêm xe quá tải.

- Phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện nghiên cứu, bổ sung các phương án diễn tập phòng, chống biểu tình, bạo loạn sát thực tế tình hình; bảo đảm an toàn tuyệt đối địa bàn, nhất là các địa điểm trọng yếu trong các ngày cao điểm, sự kiện chính trị, lễ hội.

11. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham mưu cho UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương nhân rộng.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của huyện, thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2014, tạo thế và lực mới cho năm 2015./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo01/09/2014
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội ngân sách 2014 huyện Củ Chi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2014/CT-UBND hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội ngân sách 2014 huyện Củ Chi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo01/09/2014
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2014/CT-UBND hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội ngân sách 2014 huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2014/CT-UBND hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội ngân sách 2014 huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

           • 04/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực