Chỉ thị 01/2015/CT-UBND

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2015/CT-UBND nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/CT-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC “NGHIÊM CẤM NHÂN, NUÔI, PHÁT TÁN ĐUÔNG DỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”.

Đuông dừa là một trong những sinh vật gây hại trực tiếp đối với cây dừa, thuộc họ vòi voi, bộ cánh cứng phân bố rộng trên các vùng trồng dừa cả nước nói chung và ở Bến Tre nói riêng; đây là loại côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho cây dừa, rất khó phát hiện.

Việc nhân, nuôi đuông dừa gián tiếp tạo điều kiện phát tán loại côn trùng có nguy cơ gây hại đến diện tích vườn dừa tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 và Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; việc nhân, nuôi và phát tán đuông dừa và một số sinh vật gây hại khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Để thực hiện nghiêm quy định pháp luật, ngăn chặn tình trạng nêu trên, bảo vệ và phát triển diện tích vườn dừa Bến Tre; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số việc như sau:

1. Nghiêm cấm mọi hành vi nhân, nuôi, chủ động phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh. Các cá nhân, tổ chức khi phát hiện phải có trách nhiệm báo cáo và thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng, chính quyền các cấp biết để phối hợp xử lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, địa phương và đoàn thể có liên quan, thực hiện công tác:

- Tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của đuông dừa; việc nhân, nuôi phát tán đuông dừa là hành vi vi phạm pháp luật về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; nghiêm cấm việc nhân, nuôi đuông dừa với mọi hình thức và các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 và Nghị định số 114/2013/NĐ-CP.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm đối với những đối tượng có hành vi nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

-Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc nghiêm cấm mọi hình thức nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về nhân, nuôi, phát tán đuông dừa.

4. Các ngành chức năng có liên quan đến quản lý giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng, vận động nhân dân có ý thức trong công tác ngăn chặn các hành vi nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên của mình và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt việc nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa theo quy định pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Bến Tre, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- BNN&PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU; TT HĐND;
- CT, các PCT tnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Website tnh;
- Đài PT-TH, Báo ĐK;
- Ban Tiếp công dân (niêm yết)
- UBND các huyện, Tp. Bến Tre;
- TT. TTĐT;
- P. TH, NC, KTN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2015/CT-UBND nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2015/CT-UBND nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 01/2015/CT-UBND nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2015/CT-UBND nghiêm cấm nhân nuôi phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực