Chỉ thị 01/CT-CTUBND

Chỉ thị 01/CT-CTUBND về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-CTUBND bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết 2017 tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-CTUBND

Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NHẰM BÌNH ỔN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, kinh tế của tỉnh đảm bảo tăng trưởng khá, GDP cả năm tăng 9,18%, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn có mặt khó khăn, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt thấp; vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát tốt; tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn còn vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra; giá cả một số mặt hàng thiết yếu lương thực, thực phẩm chưa ổn định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động cân đối cung - cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động về thị trường, giá cả và chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân được đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà có Tết. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, theo dõi diễn biến giá cả thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, dịch vụ, kịp thời áp dụng các biện pháp đảm bảo cung - cầu, bình ổn giá cả thị trường; thực hiện tốt công tác quản lý giá, tăng cường các biện pháp quản lý giá trong lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, giữ ổn định chỉ số giá hàng hóa, dịch vụ, phù hợp với chỉ số giá chung của cả nước và của tỉnh, đảm bảo yêu cầu tạo môi trường phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

II. Các giải pháp thực hiện bình ổn giá

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách địa phương năm 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

2. Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

2.1. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chủ động cung cầu hàng hóa đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

2.2. Các Sở, Ban, Ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện các biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra mất cân đối cung - cầu, tăng giá không hợp lý gây mất ổn định thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

2.3. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2017. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Công tác đảm bảo cung - cầu các loại hàng hóa để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

- Sở Công thương:

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, chủ động có biện pháp điều tiết kịp thời trong phạm vi các huyện, thành phố.

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp được UBND tỉnh giao vốn dự trữ, vốn cứu đói theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 và nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, chủ động xây dựng phương án chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia chương trình bình ổn thị trường, giá cả, dự trữ hàng hóa để cung ứng sớm và đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhân dân với giá cả hợp lý, chất lượng tốt, gắn kết các hoạt động kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về xã, bản, bán hàng Việt khuyến mại và các hoạt động hội chợ, triển lãm hàng Việt với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam.

+ Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá để thu lợi bất chính.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, được UBND tỉnh giao nguồn vốn dự trữ, vốn cứu đói tại Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 07/11/2011, chủ động sử dụng nguồn vốn được giao, xây dựng phương án cung ứng hàng hóa theo nhiệm vụ được giao để tham gia công tác bình ổn giá cả thị trường.

+ Chủ động có biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng, bảo vệ phát triển sản xuất một cách hiệu quả, kịp thời để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm; phòng chống chặt phá rừng, cháy rừng.

+ Triển khai hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng, vật nuôi và vắc xin, hóa chất sát trùng theo quy định cho nhân dân các huyện, thành phố bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống, vui xuân đón Tết.

- Sở Y tế: Quản lý chặt chẽ chất lượng và giá cả mặt hàng thuốc, dịch vụ y tế và đảm bảo chất lượng; chỉ đạo các bệnh viện trực 24/24 giờ, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện để sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông; chủ động có biện pháp kịp thời phòng, chống các dịch bệnh.

- UBND các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đối với từng mặt hàng, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống để có định hướng, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng kịp nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

- Công ty Điện lực Sơn La: Rà soát kế hoạch cung ứng điện, thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, nhất là trong dịp Lễ, Tết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, chợ, khu vui chơi và khu dân cư.

2.5. Công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, bình ổn giá, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân như: Dịch vụ Y tế, Giáo dục, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón..., giá cả các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất. Thực hiện nghiêm, triệt để việc phòng, chống gian lận thương mại, gian lận giá và buôn lậu qua biên giới. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tự ý nâng giá trái với quy định của pháp luật hoặc điều chỉnh giá bán cao hơn tỷ lệ tăng giá của các yếu tố đầu vào. Đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá gửi Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố theo phân cấp, thẩm định và chỉ thực hiện điều chỉnh giá bán khi có văn bản của cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá.

- Sở Công thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; chống gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá và các hành vi đầu cơ tăng giá trái pháp luật, nhất là đối với các mặt hàng hóa thuộc diện bình ổn giá nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

+ Có biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng một cách hiệu quả, kịp thời để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm;

+ Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các tổ chức vi phạm.

- Sở Tài chính:

+ Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

+ Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân.

+ Chỉ đạo và triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát việc tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, giá đăng ký, giá kê khai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

- Cục Thuế tỉnh:

+ Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách gắn với quản lý thị trường, bình ổn giá cả.

+ Thanh tra, kiểm tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế.

- Sở Y tế:

+ Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, bánh kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và đấu tranh chống thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc...; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân.

+ Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp kịp thời phòng, chống các dịch bệnh.

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

+ Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt trước và sau Tết Nguyên đán; bảo đảm hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) hoạt động an toàn, thông suốt; cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết.

+ Tăng cường kiểm tra và giám sát các hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ, lẻ trái phép.

- Công an tỉnh:

+ Tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các tuyến giao thông, các bến xe...; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội…, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

+ Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; tăng cường kiểm tra, thanh tra bảo đảm an toàn cháy, nổ nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư và khu dân cư đông người; chủ động công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống phức tạp.

+ Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xuất, nhập cảnh, cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết như: Phóng nhanh vượt ẩu, đua xe, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông….

- UBND các huyện, thành phố:

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành của pháp luật về quản lý giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh triển khai thực hiện các quy định về quản lý giá, bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và nội dung Chỉ thị này.

+ Thành lập Tổ công tác liên ngành của huyện, thành phố (Tài chính; Kinh tế; Quản lý thị trường; Y tế, Công an…) để thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hoặc cố tình vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá cả, thị trường theo phân cấp.

2.6. Công tác đảm bảo an toàn giao thông: Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách chuẩn bị đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đảm bảo an toàn thuận tiện cho nhân dân.

- Kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải hành khách theo quy định, không để xảy ra tình trạng thu giá vé không đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết không cho phép các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế, vận chuyển trên các phương tiện vận tải.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành vận tải tại các bến xe, quản lý các luồng, tuyến vận chuyển hành khách. Tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông tại các bến xe, đầu mối giao thông, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Phối hợp với các huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã đảm bảo bình ổn giá cước vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tháng dịp tết cổ truyền của dân tộc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ tốt công tác vận chuyển hàng hóa cung ứng phục vụ nhân dân của các đơn vị vận tải.

2.7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của địa phương; quan tâm đến hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.

2.8. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác và đúng quy định, để các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nắm bắt kịp thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát lạm phát, quản lý giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô và nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả  thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và Chỉ thị này. Thực hiện đúng các quy định về thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bình ổn giá cả thị trường.

- Tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết của nhân dân; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

2.9. Sở Lao động và Thương binh xã hội: Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ đạo của Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đối với người có công cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách khác; kịp thời đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và giáp hạt; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự, an toàn trong các cơ sở cai nghiện ma túy và tăng cường thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

2.10. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân năm 2017 (Công điện số 2239/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016).

- Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thị trường, bình ổn giá cả thị trường theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và nội dung Chỉ thị này.

- Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2.11. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

Tăng cường công tác chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sơn La dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm  2017.

III. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các Sở, Ban, Ngành: Công thương; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Y tế; Văn hóa, thể thao và du lịch; Thông tin và truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công ty Điện lực Sơn La; Chi cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện Báo cáo UBND tỉnh. Từ ngày 15/01/2017 đến ngày 10/02/2017: Báo cáo 05 ngày/lần.

2. UBND các huyện, thành phố: Báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Tài chính và Sở Công thương): Từ ngày 15/01/2017 đến ngày 10/02/2017: Báo cáo 05 ngày/lần; Báo cáo tổng hợp ngày 12/02/2017.

3. Ngày 08/02/2017 các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch về công tác quản lý giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, gửi Sở Công thương, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Bộ Công thương theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục QLG - Bộ Tài chính;
- Cục QLTT - Bộ Công thương;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
-  UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP-CVCK);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Tú 100 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực11/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-CTUBND bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết 2017 tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-CTUBND bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết 2017 tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành11/01/2017
        Ngày hiệu lực11/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-CTUBND bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết 2017 tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-CTUBND bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết 2017 tỉnh Sơn La

           • 11/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực