Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 phối hợp giữa chính quyền Ban Dân vận Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH QUYỀN VỚI BAN DÂN VẬN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả mối quan hệ công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giữa các cấp chính quyền với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cơ sở nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/09/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình số 28-Ctr/TU ngày 19/08/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế, chương trình phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức ký kết, sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện. Tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời, phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp để thực hiện tốt việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền, vận động, tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân, kịp thời xử lý những đề xuất, kiến nghị, bức xúc trong nhân dân.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- PVP Trần Hiếu Hùng;
- Công Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT, Mi01.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 phối hợp giữa chính quyền Ban Dân vận Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 phối hợp giữa chính quyền Ban Dân vận Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 phối hợp giữa chính quyền Ban Dân vận Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2014 phối hợp giữa chính quyền Ban Dân vận Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Cà Mau

           • 17/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực