Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã phối hợp thực hiện bước đầu có về hiệu quả công tác quản lý vật liệu nvà phòng chống cháy n; UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để kịp thời kiểm soát các hoạt động về sử dụng vũ khí, vật liệu cháy, nổ trên địa bàn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, trên phạm vi cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp; liên tiếp đã xảy ra những vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng, điển hình như: vụ nngày 19/3/2016 người dân cưa vật liệu nổ, tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông đã làm 5 người chết, 10 người bị thương, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại; vụ nổ kinh hoàng do người dân cưa bom ngày 18/8/2017 trên địa bàn thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã làm 6 người chết tại chỗ và 2 người bị thương; mới đây, là vụ nổ kho tàng trữ vật liệu nổ trái phép tại làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra rạng sáng ngày 03/01/2018 làm 2 cháu bé tử vong, 8 người bị thương...Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này ở một số địa phương còn buông lỏng; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ; đặc biệt là do sự thiếu hiểu biết của một số người dân trong quá trình thu gom, tàng trữ, tái chế phế liệu, vật liệu nổ.

Đ tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ, công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực này, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Công an Thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền tổ chức tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định về công tác quản lý, sử dụng vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT), công tác phòng, chng cháy nổ (PCCN).

b) Xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm thực hiện thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố; thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, PCCN trên toàn địa bàn Thành phố; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT, PCCN, chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện và lộ trình vận chuyển VLNCN, TCTN; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp mất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN; phối hợp với Viện Kim sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ đin hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa kịp thời.

c) Tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo mở các đợt vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, tiêu hủy VK, VLN, CCHT bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là những dịp cao điểm L, Tết.

d) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và PCCN;

e) Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, những nguy cơ về cháy, nổ trên địa bàn Thành phố; tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác, quản lý, trang bị và có phương án bảo vệ an toàn kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc đơn vị mình quản lý; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường kiểm tra việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở các cơ quan, doanh nghiệp được phép trang bị đkịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đối với số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được xử lý, tiêu hủy theo quy định.

f) Tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn UBND cấp huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan mở đợt cao điểm vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố; xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm đối với các cơ quan, đơn vị được pháp trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và cơ sở thu gom phế thải có nguy cơ đến cháy, nổ theo quy định; tổ chức thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, công tác phòng chống cháy nổ; xử lý dứt điểm tình trạng lộn xộn trong kinh doanh phế liệu gây mất an toàn, trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường; tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các điểm thu mua phế liệu; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tới các chủ cơ sở kinh doanh, nâng cao ý thức bảo đảm cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ...

2. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

- Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Công thương và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng chống cháy nổ theo các Kế hoạch và chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, phòng chống cháy nổ của các cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản, thu gom và sử dụng vật liệu nổ, các vật liệu có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn Thành phố; đặc biệt các cơ sở gần khu dân cư, có nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

3. B Tư lnh Thủ đô:

a) Phối hợp với Công an Thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thu gom VK, VLN; CCHT, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố.

b) Tập huấn, huấn luyện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cho lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương và Dân quân tự vệ).

c) Tổ chức quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo các doanh nghiệp quốc phòng sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển VLNCN, TCTN rà soát, kiểm tra và khắc phục các điều kiện chưa bảo đảm theo quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT, phòng chống cháy nổ.

d) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc vận chuyển VK, VLN, CCHT của các đơn vị quân đội trên địa bàn. Tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy vũ khí quân dụng, bom, mìn, vật liệu nổ do cơ quan Công an hoặc các tổ chức và cá nhân giao nộp; thường xuyên tổ chức công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, những nguy cơ về cháy, nổ trên địa bàn Thành phố

e) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định việc thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm các điều kiện về an ninh trật tự, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy, nổ khi cấp phép sử dụng VLNCN, Giấy phép vận chuyển VLNCN; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất VLNCN tăng cường quản lý chất lượng, bảo đảm tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về VLNCN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, phòng chng cháy, nổ; kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không dán biểu trưng an toàn theo quy định, không tuân thủ lộ trình theo đúng Giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTN. Tăng cường kiểm tra việc bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở các cơ quan, doanh nghiệp được phép trang bị để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đối với số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được xử lý, tiêu hủy theo quy định.

f) Tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác, quản lý, trang bị và có phương án bảo vệ an toàn kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc đơn vị mình quản lý.

4. Sở Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Hướng dẫn các cơ sở sử dụng VLN công nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về vận chuyển, bảo quản, sử dụng; rà soát các quy định hiện hành về quản lý VLNCN, TCTN và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn xây dựng và thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh Vực VLNCN.

b) Phối hợp Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến, phương tiện vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh để phát hiện, xử lý các đối tượng sản xuất, tàng trữ, buôn bán trái phép VK, VLN, CCHT.

c) Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận liên quan đến VLNCN, TCTN; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, chợ... hoạt động VLNCN trên địa bàn Thành phố; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN, phòng chống cháy nổ;

5. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí ththao. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí thể thao thuộc thẩm quyền; phối hợp với Công an Thành phố chuyển loại, thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao.

b) Kiểm tra, giám sát các đơn vị đang quản lý, sử dụng vũ khí thể thao. Thống kê, đánh giá chất lượng, phân loại, xác định đúng đối tượng được trang bị, sử dụng vũ khí thể thao theo quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác phòng, chống cháy nổ trên hệ thống truyền thông của Thành phố.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Công an Thành phố, Cảnh sát PC&CC Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác phòng, chống cháy, nổ cho giáo viên và học sinh; tuyên truyền, vận động học sinh giao nộp vũ khí, nhất là vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ và thông tin phát hiện những cơ sở thu gom vật liệu có nguy cơ cháy, nổ trong các khu dân cư với cơ quan chức năng.

8. Sở Tư pháp:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân về việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT và công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố;

b) Phối hợp với Công an Thành phố và các ngành liên quan rà soát các văn bản pháp luật và kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ VK, VLN, CCHT, PCCN trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố.

10. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố xây dựng dự toán kinh phí hàng năm và hướng dẫn việc cấp, sử dụng kinh phí phục vụ việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác phòng chống cháy nổ.

11. Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

a) Phối hợp với và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong phạm vi toàn ngành, địa bàn quản lý.

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

c) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ theo quy định pháp luật.

d) Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn triển khai việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy phạm của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác phòng chống cháy nổ đến các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

e) Tích cực tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân:

- Không được phép trang bị vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phải tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các cơ quan chức năng. Nghiêm cấm mọi hành vi sở hữu, chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép; cho, tặng, mượn, thuê, cầm cố, thế chấp hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được giao quản lý.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Nêu cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng trong việc kinh doanh, đặc biệt là việc thu gom các phế liệu, phế thải, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác phòng chống cháy nổ đến các hội viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên để nghiêm túc chấp hành, đồng thời cung cấp thông tin, tố giác những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, phòng chống cháy, nổ cho cơ quan Công an để xử lý.

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, các đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ni dung và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về những vụ việc xảy ra do nguyên nhân chủ quan của việc buông lỏng quản lý gây ra; giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Công thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng, 01 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất UBND Thành phố kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- TT: TU, HĐND TP (để b/c);
- Các đ/c Chủ tịch, PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH HN, Báo HNM;
- Báo KTĐT, cổng giao tiếp điện tử;
- VPUBTP: CVP: PVP Phạm Chí C
ông, NC, TKBT, KT, ĐT, KGVX;
- Lưu VT. NC(QuangSơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ phòng chống cháy nổ Hà Nội

              • 08/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực