Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NHẰM BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Thực hiện Chthị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thtướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ng cường công tác qun lý, điều hành và bình n giá trong dịp Tết Nguyên đán Mu Tuất năm 2018; để chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân đón năm mi 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018; đồng thời, tp trung chđạo triển khai có hiệu quả một số giải pháp bình n thị trường, giá cả, bảo đm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018, trong đó lập trung thực hiện một số nhiệm vụ chyếu sau:

I. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, thị trường

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục rà soát, tháo g khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh nhất là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, thành lập và giải thể doanh nghiệp, đất đai, tài nguyên, tiếp cận vốn, chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, tăng hàng hóa cung ứng ra thị trường; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp trong địa bàn chủ động tính toán kế hoạch trực Tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh bo đảm cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường với chất lượng tt, không đxảy ra tình trạng đu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết.

b) Tăng cường kiểm tra, kim soát thị trường, chống sản xuất, buôn bán hàng cm, hàng nhập lậu, hàng gi, hàng kém cht lượng, hàng không rõ nguồn gốc; triển khai tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phm, vệ sinh môi trường, phòng chng dịch bệnh; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết. Đối với các huyện biên giới, cần tăng cường phối hợp với các nnh chức năng phòng chống buôn lu trong dịp Tết.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Công Thương tăng cưng tuyên truyền để Nhân dân biết và tham gia mua hàng bình n giá, tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn.

d) Tập trung thực hiện các biện pháp đm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong vic tổ chức hội nghị, tng kết cuối năm; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ phục vụ an sinh xã hội.

2. Sở Công Thương:

- Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chthị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chthị số 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chủ động có biện pháp điều tiết phù hợp, không đthiếu hàng, sốt giá trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tt Chương trình bình n thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyt tại Văn bản số 3420/UBND-HTKT ngày 19/12/2017.

- Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức các chuyến hàng lưu động phục vụ tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với giá chợp lý và chất lượng tốt trong dịp Tết.

- Kiểm tra, giám sát chặt chviệc cung ứng điện, có phương án dự phòng, bảo đảm cung ứng đủ diện phục vụ nhu cu sản xuất và tiêu dùng trong dịp Tết; đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chú trọng công tác phòng chống cháy ndo chập điện tại các nơi công cộng, chợ, khu công nghiệp, khu vui chơi và khu dân cư.

- Chđạo lực lượng Qun lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá c; phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tnh, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, kiểm tra vi phạm trong sn xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các mặt hàng cht n, pháo, vũ khí, hàng hóa vi phạm môi trường, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết như thuốc lá, rượu bia, gia cm; x lý nghiêm các hành vi đầu cơ, các thủ đoạn gian lận đo lường, đóng gói để tăng giá nhằm thu lợi bất chính; kim soát các thông tin thất thiệt gây bất n thị trường theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Kế hoạch số 176/KH-BCĐ389 ngày 22/12/2017.

3. Sở Tài chính:

Chtrì phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác qun lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn tnh theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chthị số 04/CT-BTC ngày 22/12/2017 về việc tăng cường công tác qun lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường kiểm tra, kim soát chặt chẽ giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình n giá theo quy định; theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu, có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, không để tăng giá tùy tiện, có biện pháp kịp thời, phù hợp để bảo đảm đủ nguồn hàng với giá ổn định phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Phi hợp với Cục Thuế tnh, Kho bạc Nhà nước tnh và các cơ quan liên quan tập trung kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế, chn chnh công tác hoàn thuế; quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, ct giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và mua sm của Nhân dân trước và sau Tết Nguyên đán; bảo đảm hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) hoạt động an toàn, thông suốt; cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ thanh toán, tài chính; thực hiện các biện pháp qun lý sử dụng tiền mệnh giá nh, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết.

- Tăng cường công tác thanh tra, kim tra và giám sát hoạt động ca các tổ chức tín dụng bo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ, lẻ trái phép; tiếp tục n định thị trường tiền tệ, ngoại hi và thị trường vàng.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Rà soát nhu cầu dùng nước của các địa phương, phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh đcó kế hoạch tích nước theo lộ trình đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018; chuẩn bị đgiống, vật tư cần thiết, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để đáp ứng đnhu cầu tiêu dùng của người dân trong và sau dịp Tết Nguyên đán; theo dõi chặt chẽ din biến dịch để kịp thời có giải pháp phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng, không để lây lan ra diện rộng.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chviệc buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sn và chăn nuôi; kim soát chặt tlệ mẫu giám sát tn dư thuc bảo vệ thực vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thy sn nuôi; kim tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ skinh doanh rau, quả phục vụ Tết, các cơ sở giết mgia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm.

6. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh động viên các doanh nghiệp chủ động huy động nguồn vốn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, vận động và đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tham gia bình ổn thị trường, giá cả và bảo đảm an sinh xã hội.

II. Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân

1. Thtrưởng các sở, ban ngành, Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chđộng xây dựng kế hoạch đón Tết Ngun Đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, đm m, an toàn, tiết kim; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, đồng thời tổ chức tốt việc hỗ trợ lương thực, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, đối tượng chính sách, người già, neo đơn trên địa bàn để người dân vui xuân đón Tết; hướng dẫn kịp thời và theo dõi việc chi trả tiền lương, tin thưởng cho người lao động; ccán bộ tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch trực, gác trong thời gian trước và trong dịp Tết Nguyên đán; vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, đảm bảo đời sng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và thời kỳ giáp hạt trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, rà soát việc cứu đói, cứu rét kịp thời cho Nhân dân trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét trong nhng ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đng và Nhà nước đi với người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu svà đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết; tổ chức thăm hi, tặng quà các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và giám sát việc chi trtiền lương, tiền thưởng kịp thời, đầy đủ cho người lao động trong các doanh nghiệp.

3. Sở Y tế phi hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả mặt hàng thuốc, dịch vụ y tế, bảo đảm người nghèo, đối tượng chính sách được khám chữa bệnh theo đúng chế độ quy định của Nhà nước; chủ động có bin pháp kịp thời phòng, chống các dịch bệnh.

- Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, đảm bo trực 24/24 giờ đthực hiện tốt việc sơ cứu, cp cứu, điều trị kịp thời bệnh nhân trong các ngày trước, trong và sau Tết, đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt Kế hoạch số 1411/KM-BCĐTƯVSATTP ngày 25/12/2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mu Tuất và mùa Lhội Xuân 2018. Chú trọng công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết; tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm bảo đảm tuân th đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động văn hóa, ththao, du lịch, lhội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của địa phương; quan tâm đến hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; tổ chức các điểm vui xuân theo tinh thần xã hội hóa...; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các biu hiện tiêu cực, lợi dụng lhội đhoạt động thu lợi bất chính.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác và đúng quy định đNhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách ca Đảng, Nhà nước và của Tnh; Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết, phản ánh không khí vui xuân, đón Tết của Nhân dân trên trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp bưu chính, vin thông trên địa bàn tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết của Nhân dân; kiểm soát chặt chhoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

6. Các huyện, thành phố có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán Mu Tuất 2018 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa (không sử dụng ngân sách nhà nước), chủ động liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đthực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2410/UBND-VX ngày 19/12/2012.

III. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh: Tăng cường công tác tuần tra, cảnh giác, bảo vệ các mục tiêu quân sự, quốc phòng, nhất là khu vực biên giới; kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp.

2. Công an tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Có phương án, kế hoạch bo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng đim, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; mở đợt cao đim tn công trn áp tội phạm, tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy him; chủ động phòng ngừa, phát hin, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chng đối trong nước.

- Chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chvới các lực lượng chức năng trin khai, thực hiện có hiệu qucác biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát các bến xe, bến tàu, các địa bàn trọng yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyn, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu n, pháo n.

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết, nhất là các vi phạm có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông theo tinh thần chđạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 3433/KH-UBND ngày 20/12/2017; bảo đảm an toàn cháy, nổ, nht là tại các địa bàn trọng điểm, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khu dân cư đông người; chủ động công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống phức tạp.

3. Công an tnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tnh tại Văn bản số 2853/UBND-NC ngày 09/12/2013 về tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tập trung nm sát tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng đim, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với mọi trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyn, buôn bán, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để các vi phạm về pháo, đtình trạng pháo nổ xảy ra trên địa bàn.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo các bến xe, các doanh nghiệp vận ti hành khách, hàng hóa có biện pháp tổ chức vận chuyn, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không để xảy ra tình trạng người dân không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 3433/KH-UBND ngày 20/12/2017.

- Tăng cường kiểm tra, kim soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết không cho phép các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy n, hàng nguy him, các sn phm tgia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận ti, đặc biệt đi, đến từ khu vực có dịch bệnh.

- Chđộng phối hợp phối hợp STài chính tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vn tải, vé xe theo quy định, không để xảy ra tình trạng thu giá vé không đúng quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

IV. Về tổ chức tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

1. Th trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức tng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo tinh thn thực hành tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới.

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định về nghiêm cấm sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn đón Tết lành mạnh, vui tươi, đm ấm, an toàn, tiết kiệm.

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc; phát động ra quân sản xuất, kinh doanh, quyết tâm thực hiện thng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát trin kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2018.

V. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chthị này; phân công trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghTết, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất vào ngày 30/01/2018 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết; thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc đột xuất trong nhng ngày ngh Tết. Thông tin báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động trong nhng ngày Tết trước 15 giờ hàng ngày, thời gian trực cơ quan và báo cáo bt đầu từ ngày 08/02/2018 (nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch).

- Tng hợp, báo cáo tình hình Tết gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước 12 giờ ngày 19/02/2018 (mùng 4 Tết âm lịch) để tng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan (trong đó có nội dung báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo đường Công văn, đồng thời gửi tệp văn bản qua hộp thư điện tử [email protected] và vpubnd-kontum@chinhphu.vn đthuận li trong công tác tng hợp.

2. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tnh và các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp giám sát để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 thật chu đáo, tiết kiệm.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thư
ng trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh (báo cáo);
- Ủy ban MTT
Q Việt Nam tnh (phối hợp);
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Các Sở
, ban ngành, đoàn th:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp thuộc t
nh:
- CVP, các PVP VP UBND tỉnh;
- Đ
ài PT-TH tnh. Báo Kon Tum;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu; VT. KT8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả Kon Tum

           • 05/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực