Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2018 thực hiện kết luận thanh tra do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 thực hiện kết luận thanh tra Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA

Trong những năm qua, công tác thanh tra đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần củng cố và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, phát huy được vai trò phòng, chống tham ô, lãng phí, ngăn ngừa tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Nhà nước, tập thể và cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra còn có những hạn chế như: một số tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, có thẩm quyền còn để chậm hoặc chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị về biện pháp khắc phục hậu quả các sai phạm; một số tài sản, tài nguyên bị thất thoát chưa thu hồi được; việc xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm thực hiện chưa nghiêm túc... từ đó dẫn đến làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

Nguyên nhân chính là do việc tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của một số tổ chức, cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chưa chú trọng đúng mức, thiếu kiên quyết, còn né tránh, ngại đụng chạm, nhất là trong việc xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến vi phạm. Bên cạnh đó, chất lượng của các kết luận thanh tra cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi hành.

Để chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các kết luận thanh tra như nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức thanh tra thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra và định kỳ (quý, năm) tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị, cá nhân liên quan. Đối với các sai phạm mà chưa xử lý hoặc xử lý chưa kịp thời, nghiêm minh cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

- Đối với vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, người ban hành kết luận thanh tra phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra cùng cấp để tiếp tục làm rõ.

2. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, xác định công tác xử lý sau thanh tra là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Sau các cuộc thanh tra phải có biện pháp cụ thể để chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kết luận thanh tra, bao gồm: khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; xử lý cán bộ, công chức, người có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kết luận thanh tra.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các kết luận thanh tra (của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, của Thanh tra tỉnh, sở, huyện); trong đó tập trung chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp đủ số tiền do hành vi vi phạm theo quyết định thu hồi về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước. Chỉ đạo xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra theo chức trách, thẩm quyền. Công khai kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

- Có biện pháp cụ thể để khắc phục các sơ hở, yếu kém; chấn chỉnh công tác quản lý, chấm dứt vi phạm, hủy bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

- Yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có sai phạm gây thất thoát (tiền, tài sản) phải thu hồi kịp thời, đầy đủ đưa vào công quỹ hoặc ngân sách nhà nước.

- Căn cứ phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra; xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm; khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý theo kiến nghị của thanh tra. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về việc chậm thực hiện do thực hiện không đầy đủ các kết luận thanh tra thuộc phạm vi ngành, địa phương mình quản lý.

3. Sở Nội vụ

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức, chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có khuyết điểm, thiếu sót, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Cơ quan điều tra kịp thời xem xét, làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà kết luận thanh tra đã nêu.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 thực hiện kết luận thanh tra Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 thực hiện kết luận thanh tra Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Trình
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 thực hiện kết luận thanh tra Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND 2018 thực hiện kết luận thanh tra Vũng Tàu

             • 04/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực