Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND công tác kiểm tra tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã Đồng Tháp 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật;

Hiện trên địa bàn tỉnh có một số loài động vật hoang dã phân bố trong tự nhiên thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như: Rắn hổ mang chúa, Sếu đầu đỏ, Già đẫy, Bồ nông chân xám, Ngan cánh trắng, Cò mỏ thìa, Ô tác, Điên điển (chim Cổ rắn),...; Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các tụ điểm bẫy, bắt, mua, bán, vận chuyển động vật hoang dã, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh không bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng, nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tổ chức lồng ghép với công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư ý thức về bảo vệ động vật hoang dã, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động phong trào toàn dân bảo vệ động vật hoang dã; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi săn bắt, thu gom, vận chuyển, kinh doanh, mua bán, giết mổ trái phép các loài động vật hoang dã, đồng thời phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã theo nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn và các tụ điểm kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

5. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Bố trí thời lượng thích hợp đưa tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã để nhân dân biết, thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Hội, Đoàn thể tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân biết những quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, các loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, đồng thời không bẫy, bắt, mua, bán, giết thịt, nuôi nhốt trái phép các loài động vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư về bảo vệ động vật hoang dã.

8. Các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã; không mua, bán, vận chuyển, sử dụng động vật, sản phẩm động vật hoang dã.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp dân xóm, ấp tại địa phương; thông báo trên Đài Truyền thanh để thông tin cho người dân biết những quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là chim Điên Điển (chim Cổ rắn) hiện phân bố nhiều trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

10. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh: tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi săn, bắt động vật hoang dã; phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT/ UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đồng Tháp;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC/KTN Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2017
Ngày hiệu lực03/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND công tác kiểm tra tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã Đồng Tháp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND công tác kiểm tra tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã Đồng Tháp 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành03/01/2017
        Ngày hiệu lực03/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND công tác kiểm tra tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã Đồng Tháp 2017

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND công tác kiểm tra tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã Đồng Tháp 2017

            • 03/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực