Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác thu thuế năm 2010 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU THUẾ NĂM 2010

Năm 2009, suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta; trong đó, thành phố Cần Thơ cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, làm chậm phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực và giảm tốc độ tăng trưởng; khó khăn, thách thức của năm 2010 do hậu quả suy giảm kinh tế năm 2009 để lại và công tác dự báo kinh tế cho năm 2010 còn có những nhận định trái chiều. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, về cơ bản thực hiện được tốt nhiệm vụ đã đề ra. Riêng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố giao. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 Trung ương giao tăng hơn so dự toán 2009 là trên 22%; mặt khác, tình trạng thất thu, nợ đọng thuế vẫn còn cao, đặc biệt là lĩnh vực thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố,

Để thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2010 được giao, Quyết định giao dự toán thu ngân sách năm 2010 cho các địa phương trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu, phù hợp với khả năng tăng trưởng của địa phương và quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế theo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng qui định hiện hành; đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác thu ngay vào những ngày đầu, tháng đầu năm 2010 và tập trung chỉ đạo một số mặt công tác, cụ thể như sau:

a) Lập bộ thu dứt điểm Thuế môn bài năm 2010 ngay trong tháng 01 năm 2010; tiến hành điều tra thực tế, phát tờ khai cho các hộ sản xuất kinh doanh, tính đúng, tính đủ số phải thu, lập bộ đầy đủ bảo đảm dự toán được giao, ổn định mức thuế và tổ chức thu tốt, dứt điểm hàng tháng vào ngay những ngày đầu, tháng đầu năm;

b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ rà soát lại các dự án xây dựng cơ bản có khối lượng được thanh toán. Yêu cầu chủ dự án kê khai nộp thuế và thực hiện thu ngay khi dự án được giải ngân vốn. Tập trung quản lý các nguồn thu trọng điểm, không để nợ đọng thuế dây dưa, kéo dài, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí - lệ phí theo đúng qui định của pháp luật;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế, ngăn chặn kịp thời những hành vi sai phạm. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa ngành Thuế và ngành Công an về phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có sai phạm;

d) Ngành Thuế định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan, ban, ngành hữu quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp an tâm và ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức kịp thời lễ tuyên dương đối tượng nộp thuế tốt, nhân rộng và khuyến khích mọi đối tượng nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 của địa phương, của đơn vị trên cơ sở đánh giá sát thực tế, phân tích những yếu tố tăng, giảm tác động đến phát triển của địa phương của đơn vị mình, nhất là việc thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ. Từ đó khắc phục những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu và đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra.

3. Giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế để thực hiện công tác thu; đồng thời, thực hiện nhanh các thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, thu tiền sử dụng đất, các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán nhà và tạo điều kiện để các dự án thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Tập trung tổ chức thu ngay từ tháng đầu năm 2010.

4. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành thành phố có liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi: chuyển giá, trốn thuế định giá, liên kết định giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá hàng hóa lên cao, đặc biệt là hành vi buôn bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế; đồng thời, tăng cường công tác chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán, chống hàng gian, hàng giả, chống đầu cơ thu lợi bất chính, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tiếp tục triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân, các Luật thuế mới như: Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế nhà, đất, các Luật sửa đổi, bổ sung về thuế, phí - lệ phí trong năm 2010 để mọi tổ chức, cá nhân thông hiểu và chấp hành tốt.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2010
Ngày hiệu lực04/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành04/01/2010
        Ngày hiệu lực04/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ

             • 04/01/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực