Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Ngọ và tổ chức kế hoạch trồng rừng năm 2014 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 Tết trồng cây dịp Xuân Giáp Ngọ kế hoạch trồng rừng Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NHÂN DỊP XUÂN GIÁP NGỌ VÀ TỔ CHỨC KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2014.

Trong những năm qua Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái vào mỗi độ Xuân về. Tết trồng cây là động lực thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng rừng, kết quả nhiều năm qua cho thấy chỉ tiêu trồng rừng toàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2013, là năm thời tiết diễn biến bất lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp, song toàn tỉnh vẫn trồng được 15.007,2 ha đạt 100,05% kế hoạch giao.

Để phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp đầu Xuân Giáp Ngọ 2014. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây. Vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Ngọ năm 2014. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Không trồng ồ ạt lấy phong trào gây lãng phí.

Thời gian đồng loạt tổ chức Tết trồng cây vào ngày 7 tháng 2 năm 2014 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ). Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết trồng cây ở cơ quan, đơn vị, địa bàn mình quản lý; xác định địa điểm trồng cây, chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái theo hướng đa dạng, ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao.

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để đón Lãnh đạo tỉnh tham dự Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn thành phố.

2. Cùng với việc tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn mình quản lý, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện, lựa chọn địa điểm, loài cây phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, đảm bảo trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất để cây trồng có tỷ lệ sống cao; tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh khô, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, để xử lý tình huống kịp thời, tại chỗ; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã khẩn trương hoàn thiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ của Đề án.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan cần chuẩn bị kế hoạch vốn, hướng dẫn kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về lâm nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong bảo vệ, phát triển rừng năm 2014.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân điển hình, tiên tiến để mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện tốt Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng vụ Xuân Hè. Báo cáo kết quả Tết trồng cây, trồng rừng của các địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 02 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Hội cựu chiến binh tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu HC, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2014
Ngày hiệu lực03/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 Tết trồng cây dịp Xuân Giáp Ngọ kế hoạch trồng rừng Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 Tết trồng cây dịp Xuân Giáp Ngọ kế hoạch trồng rừng Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Nguyên
        Ngày ban hành03/01/2014
        Ngày hiệu lực03/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 Tết trồng cây dịp Xuân Giáp Ngọ kế hoạch trồng rừng Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 Tết trồng cây dịp Xuân Giáp Ngọ kế hoạch trồng rừng Yên Bái

              • 03/01/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/01/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực