Chỉ thị 02/2000/CT-BXD

Chỉ thị 02/2000/CT-BXD về đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2000/CT-BXD đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 02/2000/CT-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong hai năm 1998-1999 các doanh nghiệp nhà nước (Tổng công ty, Công ty độc lập) thuộc Bộ Xây dựng quản lý đã tiến hành cổ phần hóa trên hai chục doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp đã cổ phần hóa đều tăng đáng kể về: vốn sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, công việc làm, thu nhập bình quân của người lao động, cổ tức chia cho các cổ đông đều cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm và nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ lao động của cán bộ, viên chức và người lao động trong các công ty cổ phần được nâng cao rõ rệt. Tuy công tác cổ phần hóa của Bộ trong hai năm qua đã được triển khai tích cực và có kết qủa rõ rệt; nhưng một số Tổng công ty, Công ty độc lập tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm trễ.

Nguyên nhân của sự chậm trễ là do lãnh đạo một số Tổng công ty, Công ty độc lập chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; do các doanh nghiệp xây lắp phần lớn chưa có sức hấp dẫn; mặt khác còn do một số chính sách, chế độ đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa được giải quyết hợp lý và việc chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa trong một số Tổng công ty, Công ty độc lập thiếu khẩn trương, không liên tục, thậm chí có những nơi thiếu kiên quyết.

Để khắc phục tình trạng trên và đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ quản lý thực hiện một số điểm sau đây:

1. Các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ quản lý phải quán triệt cho cán bộ, viên chức và những người lao động trong doanh nghiệp hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng và nhất là các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa.

2. Đối với các Tổng công ty trong hai năm 1998-1999 chưa cổ phần hóa ít nhất 20% số doanh nghiệp hạch toán độc lập, hoặc hạch toán phụ thuộc mà không cần duy trì 100% vốn Nhà nước, thì năm 2000 phải lựa chọn thêm các doanh nghiệp cổ phần hóa để đảm bảo tỷ lệ ít nhất là 20%. Đối với các Công ty độc lập thì năm 2000 phải lựa chọn ít nhất một bộ phận doanh nghiệp phụ thuộc để tiến hành cổ phần hóa. Danh sách doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2000 của các Tổng công ty và Công ty độc lập phải báo cáo về Bộ (Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp) trước ngày 20/2/2000 (báo cáo theo mẫu đính kèm).

3. Các Tổng công ty, Công ty độc lập phải củng cố tổ chức, cán bộ, và nhất là quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm và lề lối làm việc của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Tổng công ty, Công ty độc lập, nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu suất công tác.

4. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hội đồng thi đua của Bộ và của các Tổng công ty, Công ty độc lập phải coi việc thực hiện cổ phần hóa là một chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xét thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm. Các Tổng công ty, Công ty độc lập khi kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ - kinh doanh hàng qúy, hàng năm phải kiểm điểm việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp thành viên; đồng thời phải thường xuyên báo cáo kết qủa thực hiện công tác cổ phần hóa với Bộ.

5. Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp của Bộ có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam và các Cục, Vụ chức năng để chỉ đạo công tác cổ phần hóa các tổng công ty, Công ty độc lập; đồng thời tổng hợp tình hình thực hiện cổ phần hóa của các doanh nghiệp thuộc Bộ để báo cáo Bộ trưởng, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc Công ty, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng và các Cục, Vụ, Ban, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Ban ĐMQLDNTW (để b/c)
- Bộ KHĐT
- Bộ Tài chính
- Công đoàn ngành XD Việt Nam
- Các Tổng công ty, Công ty độc lập
- Các Cục, Vụ, Ban, Văn phòng Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA NĂM 2000

STT

Tên doanh nghiệp

Địa điểm

Ngành nghề kinh doanh

Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/1999

Nguồn vốn Nhà nước

Tổng Qũy khen thưởng, phúc lợi

Tổng lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế

Qũy khen thưởng, phúc lợi bình quân

Thu nhập bình quân

Hình thức chuyển đổi sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2000/CT-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2000/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2000
Ngày hiệu lực16/02/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2000/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 02/2000/CT-BXD đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2000/CT-BXD đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2000/CT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
        Ngày ban hành16/02/2000
        Ngày hiệu lực16/02/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2000/CT-BXD đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2000/CT-BXD đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

             • 16/02/2000

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/02/2000

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực