Chỉ thị 02/2001/CT-UB

Chỉ thị 02/2001/CT-UB về hoàn thành công tác xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2001/CT-UB xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2001/CT-UB

Pleiku , ngày 14 tháng 3 năm 2001

 

CHỈ THỊ

" V/V HOÀN THÀNH CÔNG TÁC XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG TRONG 3 THỜI KỲ."

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định chế độ, chính sách ưu đãi đối với những người có công với nước và đã có quy định về thời gian kết thúc việc xác nhận và giải quyết tồn đọng về chính sách trong các thời kỳ kháng chiến. Tuy nhiên do đặc thù của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, do đó việc kết thúc xác nhận và giải quyết các tồn đọng về chính sách trong các thời kỳ kháng chiến cho các đối tượng ở tỉnh ta vẫn chưa được kết thúc.

Ngày 26/12/2000 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2000/TT-LĐTBXH hướng dẫn bổ sung về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến. Để thực hiện tốt Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng; hoàn thành dứt điểm và kết thúc việc xác nhận các trường hợp bị thương, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc trước ngày 31/12/2001; Ngày 7/3/2001 tại văn bản số 150/CP-VX Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thành công tác xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ; Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện những việc sau đây:

1/ Tổ chức phổ biến, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và nhân dân biết về chính sách và quy định của Nhà nước đối với những người đã có công lao trong các thời kỳ kháng chiến đã bị thương hoặc đã hy sinh nhưng chưa được xác nhận, giải quyết chế độ chính sách, tiếp tục kê khai lập hồ sơ đề nghị giải quyết.

2/ Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, trưng tập số cán bộ có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình để giúp các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kê khai, lập hồ sơ đề nghị xác nhận giải quyết chế độ chính sách. Kinh nghiệm cho thấy, đối với vùng dân tộc việc sử dụng cán bộ kể cả cán bộ đã nghỉ hưu biết tiếng dân tộc thì làm nhanh, ít sai sót. Các huyện, thành phố nên huy động số cán bộ này và có thù lao nếu đi làm khoảng 20 ngày trong tháng thì hưởng như cán bộ tăng cường cơ sở.

3/ Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai đến các thôn, làng, tổ dân phố, họp nhân dân để phổ biến hướng dẫn cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước về công việc kê khai, xác nhận giải quyết chế độ chính sách cho những người đã bị thương hoặc đã hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến nhưng chưa được kê khai xác nhận, tiến hành lập hồ sơ kê khai xác nhận đề nghị giải quyết chế độ chính sách; lập hội đồng xét duyệt của xã, phường, thị trấn xét duyệt cụ thể từng trường hợp, bảo đảm chính xác đúng quy định, có văn bản kết luận chính thức gởi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp chung trước khi trình UBND tỉnh, Công tác này phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 31/12/2001.

4/ Ngành LĐTBXH chịu trách nhiệm giúp việc cho UBND cấp mình, lập kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Sở LĐTBXH có trách nhiệm hướng dẫn triển khai , đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ và tổng hợp chung trước khi trình UBND tỉnh.

Việc giải quyết chính sách, chế độ cho đối tượng còn tồn đọng là việc làm có nhiều khó khăn, phức tạp, vì vậy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy ý thức trách nhiệm của đơn vị mình để làm tốt công tác này và cũng là thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta đối với những người có công với nước.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi để cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
+ TT/Tỉnh uỷ(báo cáo)
+ TT/HĐND tỉnh.
+ Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh.
+ Mặt trận TQVN tỉnh.
+ Văn phòng Tỉnh uỷ.
+ Sở, ban ngành, hội đoàn thể.
+ UBND các huyện,thành phố.
+ Tỉnh đội, Biên phòng, Công an.
+ Doanh nghiệp Nhà nước.
+ Đài, Báo (đưa tin).
+ Lưu VT-VX.

T.M/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vỹ Hà

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2001
Ngày hiệu lực14/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 02/2001/CT-UB xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2001/CT-UB xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýNguyễn Vỹ Hà
        Ngày ban hành14/03/2001
        Ngày hiệu lực14/03/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2001/CT-UB xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2001/CT-UB xác nhận Người có công đối với cách mạng trong 3 thời kỳ Gia Lai

           • 14/03/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực