Chỉ thị 02/2002/CT-BTC

Chỉ thị 02/2002/CT-BTC về việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2002/CT-BTC triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách tài chính xã


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/CT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ

Nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách và tài chính, mở rộng quyền tự chủ và nâng cao trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) trong sự phát triển của nền kinh tế, ngày 21/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã thay thế cho chế độ kế toán ngân sách xã trước đây. Để đảm bảo chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã được triển khai thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả trong cả nước góp phần nâng cao năng lực, trình độ và trách nhiệm quản lý tài chính - ngân sách của các cán bộ kế toán tài chính xã, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ thị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám dốc Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần khẩn trương triển khai một số công việc sau đây:

1/ Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kế toán ngân sách và tài chính xã; chịu trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW về kế hoạch và nội dung triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính trên địa bàn (Kho bạc Nhà nước, cục thuê) xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã tới từng chủ tài khoản và cán bộ kế toán tài chính cơ sở.

- Nội dung triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã phải tập trung vào những nội dung cơ bản, chủ yếu của công tác quản lý thu, chi qua Kho bạc; kiểm soát chi và các quy định phần hành chế dộ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí hình thức tập huấn phù hợp đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực vừa giúp chủ tài khoản, cán bộ kế toán tài chính cơ sở hiểu rõ và nắm bắt thực hiện được các nội dung, qui định mới về công tác quản lý tài chính - kế toán ở xã; đồng thời giải đáp, tháo gỡ ngay các vướng mắc đã và sẽ phát sinh trong quản lý tài chính - ngân sách ở cơ sở. Chậm nhất trong quý 2/2002 các tỉnh, thành phố phải tổ chức xong việc tập huấn cho cán bộ kế toán tài chính cơ sở và có báo cáo sơ bộ gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2002.

2/ Trên cơ sở kết quả tập huấn và tình hình thực tế, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá địa phương có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp cùng cấp uỷ và chính quyền cơ sở tổ chức đánh giá, phân loại đối tượng, trình độ kế toán từng xã. phường, thị trấn dể áp dụng phương pháp kế toán thích hợp. Đồng thời hướng dẫn, chỉ dạo phòng tài chính các quận, huyện, thị xã bố trí, bồi dưỡng cán bộ làm kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

3/ Tổng giám dốc Kho bạc Nhà nước TW chịu trách nhiệm hướng dẫn Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức tập huấn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã cho cán bộ Kho bạc cấp huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán xã phản ánh tình hình thu, chi kịp thời, đảm bảo việc theo dõi, tổng hợp đầy đủ ngân sách xã vào ngân sách Nhà nước.

4/ Trong quá trình triển khai chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, thủ trưởng các cơ quan tài chính các cấp ở địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kế toán tại các xã, phường, thị trấn, kịp thời phát hiện những khó khăn để báo cáo về Sở Tài chính - Vật giá dịa phương hướng dẫn xử lý và tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét giải quyết những vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền.

5/ Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng- Trưởng ban Quản lý ứng dụng tin học và Chánh văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và định kỳ (quý, năm) báo cáo Bộ trưởng kết quả triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã quy định tại chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2002/CT-BTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2002/CT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2002
Ngày hiệu lực20/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2002/CT-BTC

Lược đồ Chỉ thị 02/2002/CT-BTC triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách tài chính xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2002/CT-BTC triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách tài chính xã
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2002/CT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành05/03/2002
        Ngày hiệu lực20/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02/2002/CT-BTC triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách tài chính xã

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2002/CT-BTC triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách tài chính xã

              • 05/03/2002

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2002

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực