Chỉ thị 02/2004/CT-UB

Chỉ thị 02/2004/CT-UB về việc phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2004/CT-UB phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thân tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/CT-UB 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "TẾT TRỒNG CÂY" XUÂN GIÁP THÂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2004 .

Thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16.5.2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình số 12-CTr/TU ngày 05.11.2001 của Thành uỷ về phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2001 - 2005, đồng thời phát huy kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2003, UBND Thành phố  phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004, với mục tiêu: "Trồng nâng cấp, cải tạo 420 ha rừng tập trung, trồng mới 150.000 cây xanh phân tán các loại, 9.600 gốc tre chắn sóng bảo vệ đê và đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp tăng 3,5%/năm".

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1/. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan:

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành chuẩn bị vật tư, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật các địa phương thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2004 ngay từ những ngày đầu năm. Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc về UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các Trường học phổ thông chủ động tuyên truyền, gíáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích của việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái. Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Phối hợp với Sở Giao thông công chính chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyên môn chuẩn bị cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch đô thị. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh, kiên quyết ngăn chặn hủ tục "bẻ cành, hái lộc" đầu xuân.

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin chủ động hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cây xanh, trồng rừng đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.

2/. UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành liên quan:

- Lập phương án, tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 tại địa phương  theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền cho nhân dân địa phương nhận thức đúng về lợi ích trồng cây, trồng rừng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh theo phương châm: "Trồng cây nào, sống tốt cây ấy". Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn lập kế hoạch giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng, định kỳ kiểm tra, khen thưởng các trường hợp làm tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hại rừng, cây xanh môi trường.

3/. UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan: chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp về bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc các "chủ rừng" chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện để chủ động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có sự cố cháy rừng xảy ra

4/. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo công tác tuyên truyền về việc trồng cây xanh, phòng cháy rừng và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004. Động viên các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan TW trên địa bàn Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân do UBND Thành phố phát động, góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, mở đầu là tổ chức tốt "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 đạt hiệu quả thiết thực, khuyến khích động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thủ đô./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2004
Ngày hiệu lực06/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 02/2004/CT-UB phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thân tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2004/CT-UB phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thân tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành06/01/2004
        Ngày hiệu lực06/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2004/CT-UB phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thân tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2004/CT-UB phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Giáp Thân tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004

             • 06/01/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/01/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực