Chỉ thị 02/2005/CT-BTC

Chỉ thị 02/2005/CT-BTC về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2005/CT-BTC tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2005/CT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2005- CÔNG TRÁI GIÁO DỤC

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát hành Công trái giáo dục để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; năm 2003, cả nước đã huy động được 2.580 tỷ đồng, số tiền đó đã được đầu tư cho ngành giáo dục theo đúng quy định của Chính phủ. Nhiều trường học, lớp học xây dựng bằng nguồn vốn phát hành Công trái giáo dục đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Năm 2005, Chính phủ sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng Công trái giáo dục để đầu tư tiếp cho sự nghiệp giáo dục, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “không còn phòng học 3 ca, không còn phòng học tranh tre, nứa lá, kiên cố hoá trường học, lớp học”.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg ngày 31/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2005, Lãnh đạo Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

1. Toàn ngành Tài chính xác định đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2005. Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức phát hành Công trái giáo dục bắt đầu từ ngày 19/5/2005 đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu vận động mua công trái đến từng tổ chức và địa bàn dân cư; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp Uỷ, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tổ chức việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua Công trái giáo dục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

3. Các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức các điểm phát hành công trái với đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua công trái, bảo đảm việc phát hành công trái nhanh chóng, thuận lợi; không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân, phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc tổ chức, quản lý, vận chuyển tiền và phiếu công trái, không để xảy ra mất mát tiền, tài sản của Nhà nước.

Nguồn vốn thu từ phát hành Công trái giáo dục phải được quản lý theo chế độ tài chính hiện hành và cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích.

4. Các Vụ, Cục có chức năng quản lý tài chính đối với các khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trực tiếp triển khai công tác vận động mua Công trái giáo dục đến từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý; theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động được giao.

5. Các cơ quan thông tin báo chí của ngành Tài chính phải theo dõi tình hình triển khai cuộc vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương, kịp thời đưa tin tuyên truyền kết quả mua công trái, biểu dương các gương tốt trong việc tham gia mua Công trái giáo dục.

6. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, tham gia tích cực công tác tuyên truyền vận động chung, đồng thời phối hợp với các đoàn thể quần chúng trực tiếp vận động cán bộ, công chức trong đơn vị và trong toàn hệ thống hưởng ứng mua Công trái giáo dục.

7. Hệ thống Kho bạc Nhà nước cần tổ chức tốt công tác thông tin, báo cáo để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân các địa phương trong đợt phát hành công trái.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, thủ trưởng các cơ quan tài chính ở địa phương có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở TC, KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc và
trực thuộc BTC;
- VPĐU, CĐ, TN, Nữ công Bộ;
- Lưu: VP, KBNN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2005/CT-BTC

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2005/CT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2005
Ngày hiệu lực04/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2005/CT-BTC

Lược đồ Chỉ thị 02/2005/CT-BTC tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2005/CT-BTC tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2005/CT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành19/04/2005
        Ngày hiệu lực04/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2005/CT-BTC tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2005/CT-BTC tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005- Công trái giáo dục

             • 19/04/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/05/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực