Chỉ thị 02/2005/NQ.HĐND

Chỉ thị 02/2005/NQ.HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2004

Chỉ thị 02/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước An Giang năm 2004 đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước An Giang năm 2004


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2005/NQ.HĐND

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG NĂM 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 4
(Từ ngày 28 đến ngày 29/6/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo và Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2004; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh An Giang năm 2004:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.411.133 triệu đồng.

Trong đó : ngân sách địa phương được hưởng: 2.289.795 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.080.420 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 209.375 triệu đồng.

Trong đó: kết dư ngân sách cấp tỉnh: 33.098 triệu đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh cuối năm 2004:

Chuyển 100% số kết dư ngân sách cấp tỉnh là 33.098 triệu đồng vào thu ngân sách năm 2005 để bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2005/NQ.HĐND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2005/NQ.HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2005
Ngày hiệu lực09/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2005/NQ.HĐND

Lược đồ Chỉ thị 02/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước An Giang năm 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước An Giang năm 2004
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2005/NQ.HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành29/06/2005
        Ngày hiệu lực09/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước An Giang năm 2004

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2005/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước An Giang năm 2004