Quyết định 02/2006/CT-UBND

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 955/QĐ-UBND-HC 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác bảo hiểm y tế đã được triển khai, thực hiện trên toàn Tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng kể: đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng; gần 20% dân số toàn Tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng có nhiều tiến bộ, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn Tỉnh.

Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu là cán bộ, công nhân, viên chức và học sinh, sinh viên; các đối tượng khác tham gia còn rất ít. Nguyên nhân chính là do điều lệ Bảo hiểm y tế trước đây chưa quy định rõ đối tượng thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện nên việc chỉ đạo thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế chưa sâu rộng, nhận thức của đa số người dân về bảo hiểm y tế còn hạn chế; công tác khám, chữa bệnh mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

Để tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 theo Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị và Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ sở: cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo hiểm y tế, tạo chuyển biến nhận thức trong cán bộ và nhân dân về bảo hiểm y tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân của Tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo ngành y tế cấp huyện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người có thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mở rộng bảo hiểm y tế ở địa phương đạt kết quả cao nhất. Ban chỉ đạo Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế về tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, tạo nguồn tài chính chăm sóc sức khỏe cộng đồng dân cư.

2. Các sở, ban, ngành Tỉnh, các doanh nghiệp trong Tỉnh: có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Điều lệ Bảo hiểm y tế cho người lao động trong đơn vị, đảm bảo mọi người lao động được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách bảo hiểm y tế.

3. Các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý đối tượng chính sách thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: có trách nhiệm lập danh sách đối tượng đóng bảo hiểm y tế và trích nộp bảo hiểm y tế kịp thời, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách.

4. Sở Y tế: có trách nhiệm tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các đơn vị y tế trong toàn Tỉnh, đặc biệt là các trạm y tế xã, phường, thị trấn, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế để đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh triển khai thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị để chỉ đạo các trường tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Từ đó, vận động học sinh và gia đình học sinh tích cực tham gia bảo hiểm y tế học sinh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: tiếp tục phát huy vai trò vận động quần chúng, có kế hoạch chỉ đạo các tổ chức cơ sở phối hợp với các ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, nhằm góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng của Tỉnh: Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh, Báo Đồng Tháp, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh xây dựng và thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực vùng sâu, vùng khó khăn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế, tình hình và tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện trong toàn Tỉnh.

8. Bảo hiểm Xã hội Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành Tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tỉnh, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ và xây dựng kế hoạch mở rộng đối tượng, đại lý, nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế hàng năm, phù hợp tình hình địa phương tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Giao Bảo hiểm Xã hội Tỉnh có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này, để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ Bảo hiểm y tế.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực13/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực13/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp