Chỉ thị 02/2006/CT-UBND

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2006 do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thu thuế 2006 thành phố Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thu thuế 2006 thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 01 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THU THUẾ NĂM 2006

Năm 2006 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010); để tạo đà phát triển cho những năm sau và bảo đảm cho việc thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2006 như sau:

1. Giao các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006 của địa phương, đơn vị trên cơ sở đánh giá sát thực tế, có phân tích những mặt tốt, những mặt chưa làm được; phân tích nguyên nhân làm ảnh hưởng đến những yếu tố tăng, giảm nguồn thu để rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng khắc phục; đồng thời đề ra mục tiêu và những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt theo Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND ngày 22/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND các quận, huyện tổ chức triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2006, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao; cần tập trung thu ngay vào tháng đầu, quý đầu và quyết tâm chỉ đạo các mặt công tác theo Nghị quyết số 42/2005/NQ-HĐND ngày 22/12/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2006 của thành phố; đồng thời, tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế quận, huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Việc giao dự toán thu ngân sách năm 2006 phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2005, căn cứ luật thuế, các chính sách thu phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế, khả năng phát triển trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề, từng địa phương và chú ý thực hiện tốt chính sách miễn giảm thuế nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức tập trung thu dứt điểm thuế môn bài năm 2006 theo lập bộ trong tháng 01 năm 2006, ổn định thuế theo luật định đối với hộ khoán thuế;

- Định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với cơ quan chủ quản và các ngành có liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất;

- Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu đủ và kịp thời các khoản thuế, phí - lệ phí phải nộp theo đúng luật định; tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ đọng, không để tình trạng chiếm dụng hoặc nợ đọng dây dưa; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về thực hiện nghĩa vụ thuế, phí - lệ phí theo đúng qui định của pháp luật.

3. Đối với khoản thu tiền sử dụng đất từ các dự án năm 2005 không đạt kế hoạch, giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, UBND quận, huyện và các Ban Quản lý dự án phối hợp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất những biện pháp, trình UBND thành phố xem xét trong quý 01 năm 2006 nhằm tạo điều kiện để các dự án thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế, kịp thời ngăn chặn những sai phạm; hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực hiện đúng qui định của pháp luật về thuế, nâng cao tính tự giác của đối tượng nộp thuế tiến dần tới cơ chế tự khai tự nộp; đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để mua bán trái phép hóa đơn nhằm thu lợi bất chính.

Giao Cục Thuế phối hợp Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường hơn nữa công tác phối hợp về phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đưa ra xử lý những doanh nghiệp sai phạm trong việc mua bán hóa đơn để không làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính; tăng cường việc thực hiện theo đúng pháp luật của nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, về chấp hành pháp luật thuế. Định kỳ hàng quý (hoặc tháng) tổ chức họp sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

5. Giao Sở Thương mại phối hợp với Công an thành phố, Cục Thuế, Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng giả; thực hiện niêm yết giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006; chống đầu cơ thu lợi bất chính, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể và các ngành chức năng liên quan phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân để mọi tổ chức, cá nhân biết và chấp hành tốt luật Thuế, nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế nhằm nhân rộng và khuyến khích mọi đối tượng nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân; đồng thời, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với tổ chức, cá nhân trốn, lậu thuế, dây dưa không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 kể từ ngày ký và đăng Báo Cần Thơ sau 05 ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục trưởng Cục Thuế và Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để có sự chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2006
Ngày hiệu lực16/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thu thuế 2006 thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thu thuế 2006 thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành06/01/2006
        Ngày hiệu lực16/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thu thuế 2006 thành phố Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thu thuế 2006 thành phố Cần Thơ