Chỉ thị 02/2006/CT-UBND

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảotrật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/CT-UBND

Pleiku, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2006 đến nay, các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều biện, pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được kết quả tốt, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tội phạm và các tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn xảy ra nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gia tăng; các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân nhiều nơi chưa được giải quyết kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhân dân còn nhiều mặt hạn chế.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa đồng bộ. Một số nơi các ngành, đoàn thể và một bộ phận cán bộ, nhân dân còn đứng ngoài cuộc; trách nhiệm của

cấp uỷ, chính quyền chưa được đề cao; công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra chưa thường xuyên, kém hiệu quả.

Để ổn định trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đoàn kết các dân tội thiểu số Tây nguyên lần thứ nhất, Đại hội X của Đảng và Hội nghị APEC lần thứ 14; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới''; kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ đầu năm 2006 đến nay, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương để tội phạm và tai nạn giao thông tăng, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, tạo chuyển biến về trật tự xã hội, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, chấp hành pháp luật về giao thông trên các phương tiện, thông tin đại chúng và trong tất cả các cơ quan, trường học, khu dân cư; tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, phát huy vai trò của các tổ tự quản về trật tự giao thộng; tổ chức cho cán bộ, nhân dân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký cam kết trong gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học không có người phạm tội, không có người mắc các loại tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

3. Khẩn trương rà soát các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng dân tập trung đông người kéo về tỉnh và trung ương khiếu kiện, gây rối, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội. Chỉ đạo chính quyền cơ sở chủ động phối hợp với các đoàn thể kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, tình trạng tự tử...

4. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh học đường, ngăn chặn không để học sinh, sinh viên phạm tội, nghiện ma tuý, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chú trọng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và an ninh học đường; thông qua đó phát động các phong trào thi đua lành mạnh nhằm tuyên truyền, giáo dục, góp phần làm giảm tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

5. Từ ngày 15/03/2006 đến 19/05/2006, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội, trật tự giao thông theo Kế hoạch số 11/KH-BCA (C 11) ngày 28/02/2006 của Bộ Công an. Kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ án và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vụ cháy, nổ lớn; tập trung khám phá nhanh các vụ án hình sự, kinh tế, ma tuý; phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án sớm đưa ra truy tố, xét xử để răn đe giáo dục chung; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý triệt để, nghiêm minh các quy phạm, nhất các vụ quy phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp chặc chẽ với Công an tỉnh, các ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp cụ thể chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch liên tịch đã ký kết với Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự. tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào tự quản về an ninh trật tự; giáo dục, giúp đỡ, quản lý người lầm lỡ phạm tội tại gia đình và cộng đồng; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở.

Giao cho Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phạm Thế Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2006
Ngày hiệu lực25/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành15/03/2006
        Ngày hiệu lực25/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn Gia Lai

              • 15/03/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực