Chỉ thị 02/2007/CT-BTS

Chỉ thị 02/2007/CT-BTS về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành.

Chỉ thị 02/2007/CT-BTS tăng cường quản lý nghề cá nội địa đã được thay thế bởi Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-BTS tăng cường quản lý nghề cá nội địa


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/CT-BTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ NỘI ĐỊA

Nghề cá nội địa đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống nhân dân Việt Nam; góp phần bảo đảm một phần dinh dưỡng từ thuỷ sản cho người dân; là sinh kế của nhiều ngư dân nghèo ở các vùng ven sống, ven hồ; đặc biệt nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt mấy năm gần đây đã tạo thu nhập lớn cho nhân dân, góp phần tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên nghề khai thác thuỷ sản nội địa trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, có nhiều vấn đề cần được quản lý tốt hơn như : ô nhiễm môi trường vùng nuôi trên sông, hồ, đầm, phá; tình trạng sử dụng mìn, xung điện để đánh bắt thuỷ sản; các thông tin quản lý nghề cá nội địa còn thiếu; nhiều vùng hồ chứa chưa được khai thác hợp lý để nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Luật Thuỷ sản đã giao trách nhiệm cho Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh nhưng đến nay nhiều địa phương vẫn chưa có quy chế quản lý.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản yêu cầu Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh có quản lý nhà nước về thuỷ sản, thủ trưởng các Cục, Vụ và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các công việc sau :

1. Trách nhiệm của tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Thuỷ sản

a) Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có trách nhiệm :

- Chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng Quy chế quản lý nghề cá nội địa.

- Phối hợp với các Viện nghiên cứu thuỷ sản và địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về nghề cá nội địa.

- Xây dựng chương trình quốc gia về phát triển bền vững nghề cá nội địa.

- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến nghề cá nội địa thuộc Dự án Hợp phần Tăng cường quản lý khai thác thuỷ sản (SCAFI).

b) Vụ Nuôi trồng Thuỷ sản có trách nhiệm :

Hướng dẫn địa phương thực hiện nuôi trồng thuỷ sản bền vững, không sử dụng các hoá chất, thức ăn nuôi trồng thuỷ sản mà Bộ Thuỷ sản quy định cấm sử dụng; bảo vệ môi trường vùng nước nuôi trồng thuỷ sản; phát triển nuôi trồng các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao.

c) Vụ Khoa học Công nghệ có trách nhiệm :

Triển khai các nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu phục vụ phát triển, quản lý nghề cá nội địa; nghiên cứu các đối tượng có nguy cơ tuyệt chủng, kích thước nhỏ nhất cho phép khai thác đối với một số loài chưa được quy định, khu bảo tồn vùng nước nội địa.

d) Thanh tra Bộ có trách nhiệm :

Phối hợp và Hướng dẫn Thanh tra Thuỷ sản địa phương thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ, môi trường thuỷ sản.

đ) Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia có trách nhiệm :

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển giao nhanh các kỹ thuật, công nghệ mới về nuôi trồng thuỷ sản, xử lý môi trường để người dân đưa vào cuộc sống nhằm khai thác và phát triển nguồn lợi thuỷ sản nội địa bền vững.

e) Các Viện nghiên cứu thuỷ sản thuộc Bộ có trách nhiệm :

Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao giống mới, giống quí hiếm cần được bảo tồn; sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường, nuôi tròng thuỷ sản; các loại thuốc phòng bệnh và kỹ thuật thân thiện với môi trường cho các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao, các loài thuỷ sản quí hiếm.

2. Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản.

b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý vùng khai thác thuỷ sản ở sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy hoạch các khu vực khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nhanh các thủ tục về cấp quyền sử dụng đất, mặt nước cho nhân dân yên tâm đầu tư lâu dài, phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở vùng nước nội địa.

c) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên nội địa và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản đối với các hành vi khai thác thuỷ sản trái phép, huỷ hoại nguồn lợi và môi trường thuỷ sản. Xử phạt nghiêm những hành vi sử dụng thuốc nổ, xung điện, hoá chất để đánh bắt thuỷ sản; đánh bắt các loại cá con chưa trưởng thành.

d) Tăng cường quản lý việc nuôi lồng bè trên các sông, hồ, đầm phá không để xảy ra ô nhiễm môi trường, cần có biện pháp quản lý, quy hoạch khu vực nuôi hợp lý, không làm cản trở giao thông đường thuỷ nội địa, ô nhiễm môi trường.

đ) Tổ chức thực thi việc cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản theo thẩm quyền đối với cả các loại tàu cá thuộc diện phải có giấy phép khai thác thuỷ sản; và quản lý tốt các tàu cá khai thác thuỷ sản trên sông, hồ, đầm, phá.

e) Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân hiểu biết các kiến thức về pháp luật và kỹ thuật về khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nội địa.

g) Quản lý nghề cá nội địa với sự tham gia của cộng đồng; phải gắn trách nhiệm cuả người dân trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và bảo vệ môi trường. Hướng dẫn người dân thành lập Hợp tác xã, tổ nhóm, hội và giao phối hợp với chính quyền địa phương quản lý việc khai thác, nuôi trồn thuỷ sản trên sông, hồ, đầm, phá.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan thuộc Bộ Thuỷ sản, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Việt Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-BTS

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2007/CT-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo08/07/2007
Số công báoTừ số 442 đến số 443
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-BTS

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-BTS tăng cường quản lý nghề cá nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2007/CT-BTS tăng cường quản lý nghề cá nội địa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2007/CT-BTS
        Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
        Người kýNguyễn Việt Thắng
        Ngày ban hành15/06/2007
        Ngày hiệu lực23/07/2007
        Ngày công báo08/07/2007
        Số công báoTừ số 442 đến số 443
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-BTS tăng cường quản lý nghề cá nội địa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-BTS tăng cường quản lý nghề cá nội địa