Chỉ thị 02/2007/CT-UBND

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ-CP do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-UBND quán triệt tổ chức thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 15  tháng 01  năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2006/NĐ-CP NGÀY 14/11/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

Sau khi có Luật Khiếu nại, tố cáo, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 62/2002/NĐ-CP ngày 14/6/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 14/4/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, đã tạo điều kiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả đáng kể; nhiều vụ khiếu kiện bức xúc, gay gắt, kéo dài đã được giải quyết; đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo hiện nay có những diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp vẫn còn xảy ra, một số địa phương chưa thực thi hết trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa nghiêm, có nơi có lúc còn buông lỏng. Trước tình hình đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2006/NĐ-CP để thay thế các nghị định trên nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; có sự tham gia của Luật sư, phải tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được khách quan và đúng pháp luật.

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân Tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị có kế hoạch tổ chức triển khai ngay và thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Nội dung quán triệt cần tập trung thực hiện những vấn đề sau:

- Tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Xác định đây là điều kiện bắt buộc để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo khách quan và đúng pháp luật.

- Phải nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trong phạm vị quản lý của ngành, địa phương mình, kịp thời giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của ngành, địa phương mình đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, khi phát sinh những vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, những vụ việc khiếu nại về đất đai, giải tỏa, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì phải tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp lên Trung ương và phát sinh thành "điểm nóng". Đồng thời phải làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu kiện để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đảm bảo xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Có biện pháp chấn chỉnh, cán bộ tiếp dân; bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và am hiểu pháp luật làm công tác tiếp công dân, để giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- Hàng năm, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị đều phải có sơ kết, tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất biện pháp khắc phục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

2. Giao Chánh Thanh tra Tỉnh:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành Tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện những vụ việc nào giải quyết khiếu nại lần đầu mà không thực hiện đối thoại theo quy định thì cương quyết giao trả lại hồ sơ cho cơ quan thẩm quyền giải quyết lại; tập trung kiểm tra, rà soát, tổ chức đối thoại để giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, gay gắt, kéo dài.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết và hướng dẫn các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ và pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-UBND quán triệt tổ chức thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2007/CT-UBND quán triệt tổ chức thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành15/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-UBND quán triệt tổ chức thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-UBND quán triệt tổ chức thực hiện Nghị định số 136/2006/NĐ

           • 15/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực