Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 quận 3 đã được thay thế bởi Quyết định 08/2011/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 09/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/CT-UBND

Quận 3, ngày 17 tháng 3 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2009

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 09 tháng 12 năm 2007 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; thời gian qua, các cấp ủy Đảng, các ban, ngành quận, Ủy ban nhân dân 14 phường và các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông trên địa bàn quận đã triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nhất định.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới trên địa bàn quận 3 được sâu rộng, thường xuyên, có nề nếp, vững chắc, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng thời quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh; Chỉ thị số 123/CT-BCH ngày 10 tháng 01 năm 2009 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về công tác quốc phòng địa phương, công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2009; Thông tri số 12-TT/QU ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Quận ủy quận 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân quận chỉ thị:

1. Yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành cấp quận, Ủy ban nhân dân 14 phường, các đơn vị, cơ quan trên địa bàn thực hiện các biện pháp và hình thức giáo dục thích hợp về các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, đổi mới nâng cao chất luợng về giáo dục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ, làm chuyển biến trong nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, từ đó phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, lực luợng chính trị nòng cốt trong việc vận động quần chúng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Việc quán triệt nhận thức công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất từ quận đến cơ sở bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp, phong phú với từng đối tượng. Kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung có trọng điểm, chú trọng giáo dục ý thức, tri thức và kỹ năng quân sự cần thiết cho toàn dân, kết hợp giáo dục lý thuyết với thực hành. Tiếp tục đưa công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ngày càng sâu rộng, đáp ứng tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

3. Ủy ban nhân dân quận giao trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự quận, Phòng Giáo dục quận, Phòng Nội vụ quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, các ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường phối hợp hướng dẫn thực hiện và giải thích những vấn đề vướng mắc về giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới ở các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, bảo đảm số luợng giáo viên, giảng viên, chế độ học tập, cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời, phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện và đảm bảo kinh phí cho công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin quận và Trung tâm Văn hóa quận có kế hoạch, biện pháp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông từ quận đến cơ sở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trong tình hình mới. Chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên đối với cơ quan chuyên ngành ở cơ sở.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, các tổ chức chính trị xã hội tham gia phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân cho các đối tượng thuộc giới mình.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức thực hiện đạt kết quả theo đúng Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Hữu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2009
Ngày hiệu lực24/03/2009
Ngày công báo01/04/2009
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 quận 3
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Ngọc Hữu
        Ngày ban hành17/03/2009
        Ngày hiệu lực24/03/2009
        Ngày công báo01/04/2009
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2011
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 quận 3

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2009/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2009 quận 3